keskiviikko 26. kesäkuuta 2019

Vinkkejä välivuodeksiNyt kesäkuun viimeisellä viikolla on ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kevään -19 yhteishaussa hakeneille ilmoitettu valintojen tulokset. Toisille yhteishaussa hakeneille on siis jo tullut tieto opiskelun alkamisesta tulevana syksynä – tosi lämpimästi onnea kaikille opiskelupaikan saaneille! Ilman opiskelupaikkaa jääneillä on sen sijaan edessä pohdinta mitä tehdä syksystä eteenpäin, jos opiskelun aloittaminen oli oman ykköstavoite, mutta suunnitelma ei nyt lähdekään toivotusti toteutumaan. 
 
Keräsimme tähän vaihtoehtoja, jotka vievät ilman opiskelupaikkaa olevia eteenpäin kohti itseä kiinnostavaa opiskelupaikkaa. Näkökulmana on erityisesti lukion tai ammatillisen perustutkinnon pohjalta jatko-opintoihin suuntaavat, mutta yhtä lailla tässä kerrotut opiskeluvaihtoehdot ovat kaikkien opiskelusta kiinnostuneiden käytettävissä – ei ikärajoja, ei pohjakoulutusvaatimuksia. 
 
Välivuosi on nimensä mukaisesti kahden pitempikestoisen jakson (tyypillisesti lukiosta seuraavaan oppilaitokseen siirtymisen) väliin sijoittuva aika.  Välivuoden alkaessa olet joko omasta halusta tai ulkoa tulevan syyn johdosta tilanteessa, jossa ehkä ensimmäisen kerran peruskoulun alkamisen jälkeen ei ole selkeitä suuntaviivoja ja aikatauluja arkipäiville. Jokaisen omalle vastuulle jää miettiä miten täyttää päivät ja viikot itselle mahdollisimman mielekkäällä tavalla.
 
Jos olet juuri saanut tietää, että tulevana syksynä opiskelu ei alakaan alkuperäisen suunnitelman mukaan, mieti ensin tavoite välivuoden jälkeiseen tulevaisuuteen. Missä kohdassa haluat olla vuoden kuluttua? Miltä alalta haluat opiskelupaikan vaikkei vielä tärpännyt? Kun tavoite on selkeytynyt ja tiedät mihin haluat, on aika kääriä hihat ja aloittaa tekemään konkreettisia asioita tavoitteeseen pääsemiseksi.  

 

Avoin ammattikorkeakoulu 

 
Jos oma pidemmän tähtäimen tavoitteesi on opiskelupaikka ammattikorkeakoulusta, selvitä löytyykö avoimesta ammattikorkeakoulusta sinulle sopivia opintoja välivuoden ajalle. Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot ovat mielenkiintoinen reitti alan opiskeluun. Polkuopintojen aloituspaikkoja on tarjolla vähän, ja opiskelijat valitaan useimmiten verkkoilmoittautumisjärjestyksessä. Selvitä siis heti milloin hakuaika polkuopintoihin on alkamassa sinua kiinnostavassa ammattikorkeakoulussa! Polkuopinnoissa suoritat tavallisimmin ensimmäisen vuoden opinnot varsinaisten opiskelijoiden mukana lähiopetukseen osallistuen. Lukuvuoden aikana suoritettujen opintojen perusteella voit hakea varsinaista opiskelupaikkaa seuraavan kevään yhteishaussa polkuopintoväylän kautta. Polkuopintojen lisäksi avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuksia. 

Avointen ammattikorkeakoulujen koulutuksia voit hakea Opintopolusta. Lisää avoimen ammattikorkeakoulun koulutuksia löytyy ammattikorkeakoulujen omilta nettisivuilta. 


Avoin yliopisto 

 
Jos haluat päästä opiskelemaan yliopistoon, kannattaa tutkia avoimessa yliopistossa opiskelun vaihtoehtoja sinua kiinnostavalta alalta. Useita avoimen yliopiston opintokokonaisuuksia on mahdollista opiskella myös verkko-opintoina. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot on mahdollista saada osaksi myöhemmin suoritettavaa yliopistotutkintoa. Avoimen yliopiston opintoja riittävän määrän (määrä vaihtelee yliopistoittain ja tiedekunnittain) suorittaneet voivat myös hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon avoimen yliopiston väylän kautta. Avoimen yliopiston – kuten myös avoimen ammattikorkeakoulun – opiskelun kautta pääset aloittamaan sinua kiinnostavan aiheen opiskelun, pääset kokeilemaan yliopisto-opiskelussa pärjäämistä ja sen kiinnostavuutta. Lisäksi saat erittäin hyvän pohjan seuraavan kevään valintakokeisiin valmistautumiseen. Avointen yliopistojen koulutukset Opintopolussa 

 

Jatkuva haku ammatillisiin perustutkintoihin 


 
Jos haluat opiskella ammatillisen perustutkinnon kautta sinua kiinnostavaan ammattiin, kannattaa muistaa, että ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua yhteishakujen lisäksi jatkuvan haun kautta. Jatkuva haku antaa mahdollisuuden hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. Oppilaitokset itse päättävät tarkemmista hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista. Ota siis yhteyttä sinua kiinnostavaan ammatilliseen oppilaitokseen, josta saat hakemiseen ohjausta ja neuvontaa. 
 

Kansanopistot 

 
Kansanopistot puolestaan tarjoavat lukuvuoden mittaisia koulutusohjelmia, joiden yhtenä sisältöjä on usein avoimen yliopiston opintojen suorittaminen sekä muita opintolinjalla tarjottavia opintoja. Kansanopistossa opiskelu voi myös helpottaa seuraavan vuoden pääsykokeisiin valmistautumista, koska olet päässyt tutustumaan tarkemmin sinua kiinnostavaan koulutusalaan, ja olet jo opiskellut avoimessa yliopistossa alan opintoja. Kansanopistoissa opiskelu on maksullista, ja osaan koulutusohjelmista voi saada Kelan opintotuen. Hae opiskelemaan kansanopistoon 

 

Työhön tai työkokeiluun 

 
Opiskelusuunnitelmien miettimisen lisäksi työkokemuksen kartuttaminen voi olla hyvä tapa selkeyttää omaan ammatinvalintaan välivuoden aikana. Vaikkei heti ole tarjolla unelmatyötä, palkka ja oma raha kuitenkin motivoi meistä useimpia. Ensimmäisistä työpaikoista saatu yleinen työkokemus kertoo joka tapauksessa positiivista viestiä asenteestasi ja työhaluistasi myöhempiä työpaikkoja hakiessasi. Jos työpaikkaa ei löydy, kannattaa miettiä myös työkokeilua tai nuorten työpajaa. Palkkaa näiden ajalta ei saa, mutta työmarkkinatukea voi saada. Kokemus karttuu kuitenkin. Työkokeilun mahdollisuuksista voit kysyä omasta TE-toimistostasi 
 

Ulkomaille 


 
Välivuoden vapaalla matkailu voisi olla mahtavaa, mutta jos rahat eivät riitä, voit hakea ulkomaille töihin tai vapaaehtoistyöhön. Vinkkejä vapaaehtoistyöhön, työleireille tai au-pairiksi hakeutumiseen löytyy Allianssin Nuorisovaihdon sivuilta. EkaEURES-työpaikka -hankkeen kautta voi puolestaan saada tukea työhaastattelumatkoihin ja muuttokustannuksiin ulkomaille.  
 

Nuorisotakuu

 
Nuoret ovat valtion erityisessä suojelussa, ja tavoitteena on, että kaikille löytyy sopiva opiskelu-, työ- tai työkokeilupaikka. Oman paikkakunnan Ohjaamoon kannattaa ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua missä tahansa työhön, opiskeluun tai arkeen liittyvässä asiassa. Nuorisotakuu tarkoittaa, että TE-toimiston pitää tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan TE-toimistoon. Tarvittaessa myös oman paikkakuntasi etsivä nuorisotyö auttaa eteenpäin.  
 
  

Syksyn 2019 korkeakoulujen yhteishaku 

 
Syyskuussa 4.-18.9.19 on korkeakoulujen syksyn yhteishaku. Tuolloin haetaan Opintopolussa tammikuussa –20 alkaviin korkeakouluopintoihin – tutustu myös näihin tammikuussa alkaviin koulutuksiin! 
 

 Tärkeintä on siis, että: 
1) Selkeytät ja pidät mielessä oman tavoitteesi   
2) Suunnittelet ja teet asioita, jotka vievät sinua toivomaasi suuntaan myös välivuoden aikana  
 Jos kaipaat apua toteuttamiskelpoisen opiskelusuunnitelman miettimiseen (mikä ala? mikä ammatti?), voit varata verkossa ajan TE-puhelinpalvelujen uraohjauksen psykologille (ajanvaraukseen tästä) tai oman paikkakuntasi TE-toimiston uraohjauksen psykologille. Jos tarvitset apua koulutukseen ja opiskeluun liittyvän tiedon löytämisessä, ota yhteyttä TE-puhelinpalvelujen koulutusneuvontaan (Koulutusneuvonta Facebookissa).  
 
Näillä ajatuksilla kesää eteenpäin, tulevan syksyn suunnittelua unohtamatta! 
 
Jenni  
 

keskiviikko 19. kesäkuuta 2019

Alanvaihto aikuisena – miten rahoitan opintoni?Alan vaihtaminen aikuisiällä on iso päätös, jota joutuu punnitsemaan monesta näkökulmasta. On otettava huomioon mm. elämäntilanne ja taloudelliset seikat. Tässä vinkkejä siihen, miten aikuinen alanvaihtaja voi rahoittaa opintonsa.

Monimuoto-opinnot työn ohessa
Monia tutkintoja voi suorittaa monimuoto-opintoina työn ohessa, joten kannattaa tarkistaa, onko se toivomallasi alalla mahdollista. Monimuoto-opiskelu tarkoittaa, että oppilaitoksessa tapahtuvaa lähiopetusta on vähemmän, ja opiskelu painottuu enemmän itsenäiseen etätyöskentelyyn ja verkko-opintoihin. Joitakin tutkintoja voi suorittaa kokonaan etäopintoina. Opintopolku-sivustolla voit tutustua tarjolla oleviin vaihtoehtoihin. Sieltä löydät myös yleistä tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja korkeakouluopinnoista töiden ohella.
Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutus on työssä tapahtuvaa opiskelua, jossa opiskelijalla on työnantajaan normaali työsuhde ja hän saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Korkeakoulututkintoja ei oppisopimuksella voi suorittaa.
Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opinnoista suoritetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, ja niitä täydennetään tietopuolisilla opinnoilla ammatillisessa oppilaitoksessa. Opiskelija on oikeutettu taloudellisiin etuuksiin, jos työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta.
Oppisopimuskoulutus vaatii oma-aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa, ja henkilökohtainen opiskeluohjelma suunnitellaan yksilöllisesti.
Oppisopimuskoulutuksella on mahdollista myös syventää ammatillista osaamista opiskelemalla tutkinnon osan tai osia.
Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta Opintopolussa, Oppisopimus.fi –sivustolla ja YouTubessa.
Vinkkejä oppisopimuspaikan hakemiseen löytyy täältä.
Aikuiskoulutustuki
Aikuiskoulutustukea voi hakea, jos on ollut työelämässä vähintään 8 vuotta, nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ja jää työstään palkattomalle opintovapaalle. Opintojen ei tarvitse liittyä siihen alaan, jolla työskentelee.  Opiskelijan niin halutessa työsuhde on mahdollistaa päättää niin, että opintovapaan jälkeen ei tarvitse palata aiempaan työhön. Aikuiskoulutustuki muodostuu perusosasta ja palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Tukea voi saada enimmillään 15 kuukauden ajan. Aikuiskoulutustukea haetaan Työllisyysrahastolta, jonka nettisivuilla on ohjeet tuen hakemiseen ja laskuri, jonka avulla voi arvioida oman tukensa suuruuden.
Aikuiskoulutustuki on sidoksissa opintovapaaseen, ja se kannattaa huomioida alanvaihtoa suunnitellessa. Opintojen alkaessa ei siis kannata irtisanoutua työstään, vaan hakea palkatonta opintovapaata. Opintovapaa on työntekijän lakisääteinen oikeus. Siitä löydät lisätietoa Työsuojeluhallinnon nettisivuilta sekä tässä blogissa aiemmin julkaistusta tekstistä.
Aikuiskoulutustukeen voi halutessaan yhdistää opintolainan, jonka takausta haetaan Kelasta.
Kelan opintotuki ja opintolainan valtiontakaus
Kelan opintotuki ja siihen kuuluva opintolainan valtiontakaus ovat myös aikuisen alanvaihtajan käytettävissä. Opintotukea saa päätoimisiin opintoihin. Tukiaika ja tuen määrä riippuvat siitä, missä opiskelee. Tuen määrää voi arvioida Kelan opintotukilaskurilla.  Lisätietoja opintotuesta ja sen hakemisesta löytyy Kelan nettisivuilta. Kelan opintotuella opiskellessasi saatat olla oikeutettu myös asumistukeen, jota haetaan erikseen.
Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu
Työtön työnhakija, joka on täyttänyt 25 vuotta, voi opiskella työttömyysetuudella, jos TE-toimisto arvioi opintojen parantavan työnhakijan ammattitaitoa ja työllistymismahdollisuuksia. Työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Työttömyysetuudella ei voi opiskella, jos on irtisanoutunut työsuhteestaan vain aloittaakseen opinnot.
Jos olet työtön työnhakija ja suunnittelet opintojen aloittamista, ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta. Saat ohjeet siitä, miten asiassa edetään.
Työvoimakoulutukset
Alanvaihtoa suunnittelevan työttömän työnhakijan kannattaa tutustua työvoimakoulutuksiin. Työvoimakoulutuksena järjestetään perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai tutkinnon osaan johtavia koulutuksia sekä täydennyskoulutuksia korkeakoulutetuille. Koulutus on opiskelijalle maksutonta, ja sen aikana saa samaa etuutta kuin työttömänä mahdollisine korotusosineen sekä kulukorvauksineen. Työvoimakoulutukset, joihin on parhaillaan haku käynnissä, löydät täältä.
Alanvaihto terveyssyistä
Jos olet vaihtamassa alaa terveyssyiden vuoksi, voit hakea työeläkeyhtiöltäsi tukea uuden ammatin opiskeluun ammatillisena kuntoutuksena. Tästä prosessista kerrotaan aiemmin julkaistussa tekstissämme. 
Huomaathan, että tässä tekstissä esitellään yleisimpiä rahoitusvaihtoehtoja, joita aikuinen alanvaihtaja voi hyödyntää. Yksilöllisen tilanteen mukaan saattaa olla myös muita mahdollisuuksia.

Lisätietoa opintojen rahoituksesta saat TE-puhelinpalvelujen koulutusneuvonnasta. Jos kaipaat keskusteluapua uuden alan valinnassa, voit varata uraohjausajan TE-puhelinpalvelujen uraohjaukseen (keskustelu puhelimessa tai videoyhteydellä) tai omaan TE-toimistoosi (tapaamiset paikan päällä). 

Milla

keskiviikko 12. kesäkuuta 2019

Mitä teen korkeakoulututkinnollani


Korkeakoulutetut voivat olla hyvin erilaisissa tilanteissa työtä hakiessaan. Toisilla on tutkinto, jolla he löytävät runsaasti sopivia omaan osaamiseen sisältäviä työpaikkoja, joihin oma koulutus ja kiinnostukset tuntuvat sopivan. Joillakin on epäselvyyttä enemmän, mitä työtä voisi hakea, jos paikkoja on vähän ja tutkinto ei ole selkeästi johtanut johonkin tiettyyn työelämän ammattiin, kuten vaikkapa taidealalla. Joskus mieli muuttuu työuran varrella ja haluaisi päästä tekemään jotakin muutakin työtä, mutta mitä? Katso alla olevaa listaa ja arvioi, mitkä näistä kohdista ovat jo hyvin hallussa ja mihin voisit vielä panostaa lisää.1. Mieti osaamistasi ja kiinnostuksiasi
Millaista työkokemusta ja koulutusta sinulla on? Millainen rooli työyhteisössä on sinulle luontevin? Viihdytkö paperitöiden parissa tai nautitko esillä olosta tai asiakaspalvelusta? Mieti hakusanoja, joilla voisit koko Suomen työpaikoista te-palvelut.fi-sivuilla etsiä ammattivaihtoehtoja. Esimerkiksi lapset, terveys, kouluttaminen, viestintä, asiakaspalvelu, markkinointi, oppisopimus, ohjaus, neuvonta, etätyö, hanke, järjestö, soveltuva korkeakoulututkinto. Vertaa omaa osaamistasi löytämiisi tehtäviin. Omia vahvuuksia voit kartoittaa vaikkapa tekemällä mindmapin asioista joista nautit, tai laatimalla osaamispohjaisen cv:n (malleja löydät netistä)

2. Korkeakoulutettuja etsitään töihin, ns. yleisiin virkatehtäviin mm. kuntarekry.fi –sivuilla ja valtiolle.fi –sivuilla, joihin voit tallettaa oman cv:n helpottaaksesi työnhakua. On ammatteja, joissa toimitaan erilaisilla taustakoulutuksilla. Tärkeitä korkeakoulutuksen myötä kehittyneitä taitoja ovat mm. laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen, kriittinen ajattelu, tiedonhaun taidot sekä päättely- ja ongelmanratkaisutaidot.

3. Tarkista, olisiko sinua kiinnostavia hankkeita tai järjestötoimintaa meneillään. Myös ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa on hankkeita meneillään, hakusanoina toimii oppilaitoksen nimi ja sanat “hanke” tai “TKI”. TKI tarkoittaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä. Hankkeita löydät myös seuraavilta sivuilta ·
- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus http://avustukset.stea.fi/ ·

4. Voit etsiä uratarinoita netistä sivuilta www.toissa.fi, Työmarkkinatorin ammattitiedosta ja yliopistojen sivuilta (esim. kieliopinnot https://www.utu.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/kieli-ja-kaannostieteiden-laitos/uramahdollisuudet). Myös ammattiliittojen jäsensivuilta tai lehdistä löytyy tietoa. Kannattaa hyödyntää myös yritysten nettisivuja ja niillä olevia tietoja rekrytoinnista.

5. Voisiko lyhyellä täydennyskoulutuksella saada lisää näkemystä ja kokemusta uutta tavoitetta kohti? Kannattaa seurata työvoimakoulutuksia, niihin liittyvät työssäoppimiset tuovat työkokemusta uuteen tehtävään suunnatessa. Tarvittaessa TE-palveluista ja oppilaitoksista saa lisätietoa ja tukea valintaan ja esimerkiksi koulutuksen rahoituksen mietintään. Ammatinvalinta- ja uraohjaus on käytettävissä TE-toimistoissa ja TE-puhelinpalveluissa.

6. Seuraa paikallisten TE-palvelujen sivuja http://toimistot.te-palvelut.fi/
katso oman alueen tapahtumakalenteria, onko kiinnostavia rekrytointitapahtumia tulossa tai muuta tukea suunnan mietintään. Työttömille siellä tiedotetaan oman alueen ajankohtaisista palveluista osiossa ”paikalliset palvelut”

7. Hae töitä rohkeasti, siten hahmottuu omat mahdollisuudet ja samalla saat tietoa työpaikoista.

8. Ovatko työnhakutaitosi ajan tasalla? Vinkkejä työnhakuun voi löytää mm. blogimme kirjoituksista Näin valmistaudut työhaastatteluun, Työnhaku on peliä - millä kentillä ja miten pelaat, Hae piilotyöpaikkoja - moninkertaistat mahdollisuutesi työllistyä, Sosiaalinen media työnhaussa, Välg mig! Jag kan! Jag vill!, Oma hissipuheesi – oletko jo kokeillut videointiaHeli

linkit päivitetty 25.4.2023

keskiviikko 5. kesäkuuta 2019

Uskallatko voittaa?Suomi voitti noin viikko sitten miesten jääkiekossa MM-kultaa, vastoin ennakko-odotuksia. Päävalmentaja Jukka Jalonen kertoi voiton jälkeisissä haastatteluissa, kuinka tämän joukkueen valtti oli juuri se, ettei siltä odotettu liikoja. Joukkue meni ensin vain pelaamaan ja sitten vain voittamaan, kertoi Jalonen.

Ennakko-odotusten vaikutus on suuri, sillä yleensä helpommin saa sitä, mitä odottaa. Jos odottaa hyvää, voi saada hyvää. Jos arvelee epäonnistuvansa, epäonnistumisen mahdollisuus on suuri. Osaaminen syntyy harjoittelemalla, määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti. Pakottamalla ei synny parhaita tuloksia; urheilussakin tunnetaan tähän liittyvä termi ylikunto. Ylikuntoon joutuu, kun harjoittelee liian innokkaasti ilman riittävää lepoa. Suomen Leijonat voittivat yhteispelillä ja rennolla otteella.

Muistan miesten Suomi-Ruotsi MM-jääkiekko-ottelun vuodelta 2006. Suomella oli loistava alku, mutta pelin kuluessa tilanne kääntyi Suomen 5-1 johdosta Ruotsin voittoon 6-5. Mikä oli syy tähän ottelun käänteeseen ja ”katastrofaaliseen” tappioon? Todennäköisesti liian kovat ennakkopaineet, jännittäminen ja yliyrittäminen. Kun alkaa pelätä häviämistä, keskittyy huomio häviön estämiseen. Tuolloin energia suuntautuu väärin. Jos haluaa voittaa, kannattaa suunnata huomio positiiviseen suuntaan – esimerkiksi jääkiekossa keskittyä joukkueen onnistumiseen. Joukkuepelissä yhteispelin lisäksi tärkeää on olla omaan persoonaansa sopivassa roolissa, jonka muut joukkueen jäsenet oppivat tunnistamaan.

Tampereen Työväen Teatterin teatterinjohtaja Otso Kautto on entinen kilpauimari. Hän kertoi Anne Flinkkilän haastattelussa, että on saanut elämäänsä parhaat opit uimisen lisäksi myös ohjaamiseen ja johtamiseen uintivalmentajaltaan. Tämä valmentaja ei koskaan sanonut, mitä valmennettava teki väärin. Valmentaja antoi ohjeet, miten tehdä paremmin. Hän ei sanonut, että uit liian syvällä, vaan kertoi, miten kannattaa suunnata potku, että se kantaa paremmin.

Jos haluaa olla voittaja itselleen tärkeässä asiassa, vaikkapa laihduttamisessa tai työnhaussa, kannattaa määritellä itselleen myönteinen tavoite. Jos jonkun asian pystyy kuvittelemaan, se on saavutettavissa. Kun uskoo itseensä, muutkin uskovat. Jos määrittelee itsensä ”ikuiseksi laihduttajaksi” tai työttömäksi, oletuksena on, että aina on vasta matkalla päämäärään. Solakoitunut ja työnhakija ovat parempia sanoja. Tavoitteissa kannattaa olla johdonmukainen, muttei liian ankara itselleen. Laihduttajaa ei auta negatiivinen sisäinen puhe, kuten ”taas sorruit jäätelöön, et ikinä onnistu”. Työnhakijaa ei auta se, että luettelee mielessään, kuinka moneen paikkaan on hakenut tulematta valituksi, vaan muistamalla ne kerrat, kun on päässyt haastatteluun asti. 


Tavoitteeseen, voittoon tai onnistumiseen, tarvitaan motivaatiota ja tahtoa. Matkalla kohti onnistumista joutuu kenties kohtaamaan monenlaisia esteitä ja hidasteita. Matkalla menestykseen voi olla vaikeita valintoja ja päätöksiä, kuten uran aloittaminen lyhytaikaisessa työsuhteessa tai kaukana tavoitepaikkakunnastaan. Muiden apu kannattaa ottaa vastaan, me kaikki tarvitsemme tosiamme. Joskus tavoitetta pitää madaltaa tai muuttaa. Jos ei pääse usean pyrkimiskerran jälkeen haluamaansa koulutukseen, voi tutkia vaihtoehtoja, jotka olisivat lähellä haavetta. Matkalla päämäärään on hyvä tarkastella omia arvojaan, ja erittäin tärkeää on tuntea ja hyväksyä itsensä. Itsensä voi oppia tuntemaan pohtimalla, mitä haluaa, mitä odottaa elämältä ja mikä tekee onnelliseksi.

   
Itsensä voittaminen on voitoista ensimmäinen ja paras. Filosofi Platon (427–347 eKr.) 

Elise