keskiviikko 22. joulukuuta 2021

Jatkuvan oppimisen suotuisa suunta

Kuvituskuva: Kirjat

Tällä hetkellä kaikkien koulutuksen parissa työskentelevien puheessa vilisee juttua jatkuvasta oppimisesta. Yhtäkkiä oppilaitokset ja koulutusalan virastot ovat täynnä erilaisia jatkuvan oppimisen toimenkuvia; jatkuvan oppimisen koordinaattori, jatkuvan oppimisen kehittämispäällikkö, jatkuvan oppimisen projektisuunnittelija, jatkuvan oppimisen asiantuntija jne. jne. Jatkuvan oppimisen käsite on peräisin meneillään olevasta, hallitusohjelmassa linjatusta, jatkuvan oppimisen uudistuksesta. Uudistuksella pyritään vastaamaan tarpeeseen kehittää osaamista elämän ja työuran kaikissa eri vaiheissa.

Mitä tällä jatkuvalla oppimiselle sitten tarkoitetaan? Onko kyseessä aiemmin suositun elinikäisen oppimisen uusi 2.0 versio vai onko jotain aidosti uutta tullut mukaan? Keskeisenä visiona jatkuvan oppimisen parlamentaarisessa uudistuksessa on, että meillä kaikilla olisi se osaaminen, jota tarvitsemme merkitykselliseen elämään, erityisesti työelämään, ja että pystyisimme tätä osaamistamme kehittämään jatkuvasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen to do-lista on pitkä ja sitä on lyhyesti ehkä hieman haastavaa avata, mutta yritän silti.

Uudistuksessa linjataan muun muassa, että

  • eri koulutusasteiden toimintaa, ohjausta ja rahoitusta kehitetään siten, että syntyy työelämälähtöisiä, monimuotoisia koulutuskokonaisuuksia
  • osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kehitetään
  • luodaan kattavat elinikäisen ohjaukset palvelut ja tuetaan aliedustettujen ryhmien osallistumista aikuiskoulutukseen
  • lisätään työelämässä muunto-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia
  • oppisopimuskoulutusta kehitetään uudelleenkoulutus- ja aikuiskoulutusväylänä
  • korkeakouluja kannustetaan avaamaan koulutustarjontaansa ja kehitetään korkeakoulujärjestelmää jatkuva oppimisen alustana
  • muutosturvalla työntekijöiden osaamista ja työllistymistä.
  • kehitetään rakennemuutosten ennakointia

Opiskelun aikaiseen toimeentuloon liittyviä linjauksia ovat muun muassa opintovapaan ja aikuiskoulutustuen kehittäminen sekä työttömien sivutoimisen opiskelun mahdollisuuksien parantaminen.

Näiden linjausten toteuttaminen, mahdollistaminen ja tuominen käytäntöön on täydessä vauhdissa ja lukuisia toimenpiteitä, projekteja, hankkeita sekä palveluita on käynnistetty ympäri Suomen.

Miten jatkuvan oppimisen uudistus tulee näkymään elämässämme? Tavoitteena on, että meillä on mahdollisuus kehittää osaamistamme kaikissa elämän vaiheissa meille sopivalla tavalla. TE-toimiston asiakkailla on onneksi monia eri mahdollisuuksia opiskella, jos eri tavat eivät ole vielä tuttuja suosittelen vierailua täällä.

Pikaisesti toimitettu laskutoimitus omasta kouluttautumishistoriastani näyttää pitkää listaa: kaksi toiseen asteen tutkintoa, kaksi ylemmän asteen tutkintoa, ope-koulutus, lifecoach, hr-assistenttikurssi, näyttötutkintokoulutus, noin miljoona itsensäkehittämiswebinaaria ja -kurssia ja vähintään yhtä monta elämäntapakurssia. Ja sitten vielä kaikki työurani 14 eri työantajan tarjoamat lukuisat henkilöstökoulutukset. Eli onhan tuota tullut koulutusta kerrytettyä ja seuraava jo suunnitteilla. Ehkä ei mikään ihme, että oma työnimikkeeni on tällä hetkellä jatkuvan oppimisen johtava asiantuntija. Kaikille ei kuitenkaan opiskelu maistu ja jatkuvan oppimisen uudistuksella pyritäänkin löytämään keinoja, joilla saada houkuteltua mukaan myös ne, jotka eivät kouluttautumisesta yleensä pahemmin innostu. 

Kuvituskuva: Kirjapino

Jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoiteltuja hyötyjä ovat väestön osaamistason nousu, työllisyysasteen paraneminen, osallistumisen tasa-arvon lisääntyminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden paraneminen. Näiden tavoitteiden saavuttamisen eteen, tehdään nyt töitä kädet syvällä savessa ja hartiavoimin monessa paikassa. Toivon, että edellytykset näiden tavoitteiden saavuttamiseen toteutuvat ja pääsemme kaikki niistä hedelmistä nauttimaan.

Oppia ikä kaikki eikä oppi ojaan kaada, näillä sanoilla toivotan oikein rentouttavaa joulun aikaa ja hauskaa vuoden 2022 vaihtumista!

Joulunkello

Toivotti Mira,
Johtava asiantuntija, jatkuva oppiminen
Uudenmaan TE-toimisto

Linkkejä syvemmän tiedon äärelle

https://okm.fi/jatkuva-oppiminen
https://okm.fi/-/1410877/strategia-elinikainen-ohjaus-tukee-yksiloita-koulutus-ja-urapolulla
https://okm.fi/-/jatkuvan-oppimisen-uudistukselle-hyvaksyttiin-yhteiset-linjaukset-osaaminen-turvaa-tulevaisuuden
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162614
https://okm.fi/-/osaamisen-tunnistamiseen-kehitetaan-ja-kokeillaan-uusia-valineita
Oppilaitosten ja muiden koulutusta tarjoavien tahojen omilla sivuilla on tietoa heidän omista jatkuvan oppimisen uudistukseen liittyvistä projekteista.

keskiviikko 8. joulukuuta 2021

Omaehtoinen opiskelu - hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Kuvituskuva

Omaehtoinen opiskelu on TE-toimiston suosituimpia palveluita. Kielteiset tukiratkaisut aiheuttavat ihmetystä ja turhautumista tuen hakijoissa. Lue seuraavaksi, mitä sinun on hyvää tietää, jos haluat päästä opiskelemaan työttömyysetuudella tuettuna. Muista, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ikinä ei ole liian aikaista ottaa yhteyttä TE-toimistoon, kun mietit omaehtoista opiskelua.

Vuodenvaihteen lähestyessä opiskelijahaku on käynnissä monessa oppilaitoksessa ja monta uutta ryhmää tulee aloittamaan koulupolkunsa tammikuussa 2022. Uusi alku on muutos, joka tuo mukanaan suuria odotuksia, mutta myös epävarmuutta. Aikuisiässä opiskelua aloitteleva joutuu pohtimaan montaa tekijää - itsensä ja usein myös perheensä elättäminen on suurimpia kysymyksiä, kun koulupolulle astutaan. Voinko saada opintotukea, rahoitanko opintojani osa-aikatyöllä, olisiko minulla mahdollisuuksia ammatillisen kuntoutuksen tukeen, entäpä työttömyysetuudella tuetun opiskelun mahdollisuus?

Vuodenvaihde on aikaa, jolloin myös TE-toimistoihin tulvii omaehtoisen työttömyysetuudella tuetun opiskelun hakemuksia. Joululomalta palaavaa TE-asiantuntijaa takuuvarmasti odottaa melkoinen muistilista jätettyjä soittopyyntöjä liittyen pian alkaviin tai juuri alkaneisiin opintoihin. Jos asiakas on ottanut puhelinpalvelun neuvoista vaarin, asiantuntijan sähköpostissa saattaa odottaa samoihin opintoihin liittyvät omaehtoisen tuen hakulomakkeet. Sieltä löytyy oppilaitoksen täyttämä TEM 621, ja omat perustelut koulutukseen hakeutumiselle odottavat TE-toimiston arviointia lomakkeessa TEM 623.

Seuraa hektinen hakemusten käsittelyrumba. Uusia suunnitelmia laaditaan niiden kanssa, joiden opiskelua tuetaan, mutta hyvin moni saa postissa ikävän tiedoksiannon, ettei omaehtoista opiskelua tullakaan tukemaan työttömyysetuudella. Tämä saattaa olla pysäyttävä hetki, jolloin herää paljon kysymyksiä: miksi koulutustani ei tuettu, mutta kaveri hyvin samankaltaisessa tilanteessa sai kuulla myönteisestä ratkaisusta? Onko tämä lopullinen ratkaisu vai voidaanko tätä vielä muuttaa? Tarkoittaako tämä, etten pääsekään opiskelemaan? Mitä tapahtuu, jos sittenkin menen opiskelemaan?

Tässä vaiheessa voisimme tehdä aikahypyn menneisyyteen, hetkeen, jolloin opiskeluaie alkoi itämään. Omaehtoisen opiskelun tuen hakija on varmasti pitkään pohtinut eri vaihtoehtoja, myös kouluttautumista. Tämä ajatusten itämis- ja kypsymisvaihe ei ole lainkaan liian varhainen, ettei sen kanssa voisi kääntyä TE-toimiston puoleen. Päinvastoin olisi suositeltavaa ottaa asia esille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oma vastuuasiantuntija on henkilö, jonka kanssa työnhakija-asiakas voi pohtia eri vaihtoehtoja, joka tuntee asiakkaan lähtökohdat ja tilanteen parhaiten. Kun tilannetta käydään läpi ja todetaan, että omaehtoinen opiskelu on ehdottomasti paras tapa tukea työllistymistä, tukemisesta laaditaan alustava työllistymissuunnitelma ja epävarmuudelle jää paljon vähemmän tilaa. Silloin koulutukseen hakemiseen voi keskittyä ilman häiritseviä stressitekijöitä.

Mitkä ovat sitten ne kriteerit, joita TE-toimisto arvioi, kun työnhakija-asiakas kertoo opiskeluaikeista. Varmaa on, ettei asiaan tule vaikuttamaan asiantuntijan huonot yöunet, vaan ratkaisu perustuu vahvasti lakipykäliin: omaehtoisen opiskelun tukemisen kriteereistä on säädetty Julkisen työvoima- ja Yrityspalvelulain 6. luvussa. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® Lain mukaan omaehtoisen opiskelun tarkoitus on parantaa aikuisten ammattitaitoa ja mahdollisuutta saada työtä tai säilyttää työpaikka ja turvata ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Kun ratkaisu opintojen tukemisestä tehdään, laissa säädettyjen kriteereiden pitää täyttyä sekä työnhakija-asiakkaan että valitun koulutuksen kohdalta.

Asiakkaan tulee olla 25 vuotta täyttynyt työnhakija, jolla on koulutustarve. Sen lisäksi omaehtoisen opiskelun tukemisen tulisi olla työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisin keino parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä. Omaehtoisesta opiskelusta tulee olla lähtökohtaisesti sovittu työllistymissuunnitelmassa ja edellytyksien työttömyysetuuden saamiselle tulisi täyttyä. Sen lisäksi asiantuntijan täytyy harkita kokonainen liuta muita tekijöitä, esim. asiakkaan soveltuvuutta valittuun koulutukseen ja alalle. Hyvää tarkoittava palvelu ei saisi vaikuttaa negatiivisesti työllisyyteen, joten on katsottava, ettei asiakkaan nykyinen työsuhde kärsi opintojen tukemisesta. Asiakas ei saisi irtisanoutua opiskellakseen työttömyysetuudella. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta työttömyysetuudella tuettuun opiskeluun, ja on muistettava, että ensisijainen opintojen tukimuoto Suomessa on edelleen opintotuki.

Valitun koulutuksen tulee ennen kaikkea olla työllistävä, mutta sen lisäksi laki tarkasti sanelee muitakin tukemisen kriteereitä, joita asiantuntijamme käyvät tarkasti läpi valittua koulutusta arvioidessaan: mm. onko koulutus päätoimista, johtaako koulutus tutkintoon tai tutkinnon osaan, onko kyse lisä- tai täydennyskoulutuksesta.

TE-toimiston ratkaisusta ei ole mahdollista valittaa, mutta on mahdollista pyytää asian uudelleenkäsittelyä, jos esim. tuntuu siltä, että lomaketta täyttäessä ei kiireen vuoksi onnistuttu tuomaan esiin kaikkia perusteluja tai jotakin tärkeää jäi kertomatta.

TE-toimiston tehtävä on auttaa työnhakijaa työllistymään ja lain mukaan jokaisessa asiakastapauksessa on käytettävä tilanteen kokonaisharkintaa ja valittava sopivin ja tehokkain apukeino. Ei ole oikein lähteä sopimaan pitkästä toimenpiteestä, kuten tutkintotavoitteellisesta opiskelusta, jonka vaikuttavuus alkaisi näkyä vasta vuosien kuluttua, jos työllistymiseen paljon tehokkaammin auttaisi jokin ketterämpi palvelu.

TE-toimiston käytössä on varsin laaja työkaluarsenaali. Jokaisessa asiakastapauksessa pyritään valitsemaan sopivimmat keinot, riittäisikö työnhakusparraus, auttaisiko lyhyt työkokeilu, olisiko palkkatuki hyvä idea vai pitäisikö kuitenkin harkita kouluttautumista, ja jos näin, niin millaista? TE-toimisto tarjoaa varsin laajan valikoiman tehokkaita työvoimakoulutuksia, jotka kaikki suuntautuvat työllistymiseen, ja asiasta kiinnostuneen kannattaa ehdottomasti tutustua tarjontaan: Haussa oleva työvoimakoulutus - Haku hakutekijöillä (te-palvelut.fi)

Kaikille uudelleen kouluttautumista harkitseville työnhakijoille suosittelen käsittelemään omia suunnitelmia TE-toimiston asiantuntijan kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty!

Zane
johtava asiantuntija, omaehtoinen opiskelu
Uudenmaan TE-toimisto