keskiviikko 13. kesäkuuta 2018

Tekniikkaa auttaa oppijaa – tunnetko omien työvälineidesi mahdollisuudet?

Kuluneen kymmenen vuoden aikana tietotekniikka on tullut taskuihin älypuhelinten muodossa. Emme enää opettele puhelinnumeroita tai osoitteita ulkoa. Internetsivustot ovat lisääntyneet tänä aikana niin huimasti, että melkeinpä mihin pulmaan tahansa löydät ohjeet ja ilmaiset sovellukset. Viime kuukausien aikana olen esimerkiksi puhelimella etsinyt tietoa seuraaviin ongelmiin: miten avata numerolukollinen matkalaukku, mitä eri kemikaaleja on eri pyykinpesuaineissa ja miten löytää vieraassa kaupungissa ravintola.

Tekniikka on oiva väline oman ajattelun jatkeena. Esimerkiksi netissä olevat ilmaiset sovellukset ovat hyvä apu muistamiseen ja oppimiseen. Esimerkiksi Pearltrees –sovellus (www.pearltrees.com) on itselläni päivittäisessä käytössä. Kyseiseen netissä toimivaan ohjelmaan voin tallettaa ryhmitellen omia nettilinkkejä, jolloin ne ovat löydettävissä kaikilla laitteilla samalta sivulta. Myös Google Driven käytön opettelu lisää tietojen löytämisen helppoutta: laitan sinne sellaisia tiedostoja, jotka ovat sellaisia mitkä haluan nopeasti löytää, mutta eivät ole luottamuksellisia. Monille on tuttua älypuhelimen kameran ja videokuvauksen hyödyntäminen eri tilanteissa vaikkapa tilapäisten muistiinpanojen tekemiseen. Mielestäni on helpompi löytää muistilaput puhelimesta valokuvattuna kuin että ne olisivat joko työpöydällä, laukussa, jääkaapin ovessa tai keittiön sivupöydällä. Kuva pitää vain muistaa ottaa ennen lapun kadottamista.  Tietokoneissa ja muissa päätelaitteissa on toki myös muistio- ja muistilappusovelluksia, laskimia ja puheen äänitysohjelmia, joihin kannattaa tutustua, ja miettiä mitä hyötyä niistä voisi olla ja missä tilanteessa.  Oppimiselle hyviä tukia ovat myös ohjelmat, jotka lukevat ääneen tekstiä, tai joiden avulla voi tehdä merkintöjä esimerkiksi pdf-tiedostoihin. Muistiinpanoja voi olla mahdollista tallettaa niin, että niitä voi etsiä hakusanojen perusteella. Omassa koneessa tai puhelimessa on hyvä opetella myös näytönkopiointi-toiminto, jolla voi tallettaa sillä hetkellä näkyvän näytön tai sen osan. Vertailu kannattaa. Ohjelmat muuttuvat, kehittyvät ja toisaalta poistuvat käytöstä.
Tekniikasta voi olla apua oppimisen pulmiin. Erilaisten oppijoiden liitto on kerännyt sivuilleen apuvälinekeskuksen oppimisen tueksi, sivun osoite on http://lukiapuvaline.fi/. Vaikka sinulla ei varsinaista oppimisen vaikeutta olisikaan, voit löytää sivuilta kiinnostavia vinkkejä työhön, vapaa-aikaan ja opintoihin.  Sivuilla on myös lapsille sopivia tietokoneohjelmia ja menetelmiä, joilla voi tukea ja innostaa oppimiseen. Erilaisten oppijoiden liittoon voit ottaa suoraan yhteyttä, jos kaipaat apua tai vertaistukea oppimisasioissa. He järjestävät tilaisuuksia ja tapahtumia aihepiiriin liittyen.
Heli

keskiviikko 6. kesäkuuta 2018

VÄHÄINEN HARRASTUSLUONTEINEN OPISKELU EI ESTÄ TYÖTTÖMYYSETUUDEN SAAMISTA

 
 
Useimmat lienee tietoisia siitä, ettei opiskelu estä aina työttömyysetuuden saamista. Tunnetuimpia esimerkkejä tästä opintojen rahoitusmuodosta ovat työvoimakoulutus ja niin sanottu omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Tämän lisäksi työttömyysetuutta voi olla mahdollista saada sivutoimisiksi katsottujen omaehtoisten opintojen aikana, kun opiskelu ei ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle.

Opiskelun toteaminen sivutoimiseksi vaatii yleensä asiakkaalta TE-toimiston antamaan selvityspyyntöön vastaamista, jonka käsittelyn ajaksi työttömyysetuuden saaminen voi katketa. Työttömyysetuuden maksaja harkitsee, keskeytetäänkö etuuden maksaminen käsittelyn ajaksi. Lopuksi TE-toimisto kirjoittaa vielä lausunnon työttömyysetuuden maksajalle.

Vähemmän tunnettua on, että jos TE-toimiston asiantuntija katsoo tietyn kurssin asiakkaan ilmoituksen perusteella vähäiseksi harrastusluonteiseksi opiskeluksi, ei perinteiselle selvityspyyntörumballe ole tarvetta ja asiakkaan ei tarvitse pelätä työttömyysetuuden maksatuksen mahdollista keskeytymistä. Vähäinen harrastusluonteinen opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista, kun opintojen aikana on valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä.

Opiskelun toteaminen vähäiseksi harrastusluonteiseksi opiskeluksi vähentää myös TE-toimiston kuormitusta verrattuna sivutoimiseen opiskeluun, koska asiakkaalle ei tarvitse antaa selvityspyyntöä, oikeutta työttömyysturvaan ei tarvitse selvittää vastauksen pohjalta ja työttömyysetuuden maksajalle ei tarvitse kirjoittaa lausuntoa. Kuulostaa niin asiakkaan kuin TE-toimistonkin kannalta hyvälle, eikö totta? Kaikki opiskelu ei ole kuitenkaan harrastusluonteista.

Minkälainen opiskelu sitten katsotaan vähäiseksi harrastusluonteiseksi opiskeluksi?


Työttömyysturvalain soveltamisohjeiden mukaisesti vähäisiksi harrastusluonteisiksi opinnoiksi voidaan katsoa opinnot, joiden laajuus on enintään 4 opintopistettä tai 2 opintoviikkoa lukukauden aikana. Vähäisinä harrastusluonteisina opintoina voidaan pitää myös opintoja, joita järjestetään muutamana tuntina viikossa ja jotka on tarkoitettu myös työssäkäyville henkilöille. Opintojen ajankohta (päivä tai ilta) ei ole kuitenkaan ratkaiseva.

Vähäisessä harrastusluonteisessa opiskelussa opinnot ovat laajuudeltaan niin vähäisiä, että ne eivät voi minkään opiskelukuukauden aikana täyttää työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n päätoimisen opiskelun ehtoja.

Esimerkiksi kansalais- ja työväenopistojen järjestämät kielikurssit, ATK-opinnot ja erilaiset käsityökurssit ovat vähäistä harrastusluonteista opiskelua. Ohjeistuksen mukaan opinnot voivat olla myös työnhakijan ammattitaitoa ylläpitäviä. Tutkintotavoitteiset opinnot eivät kuulu vähäisen harrastusluonteisen opiskelun piiriin. Tutkintotavoitteisten opintojen kohdalla 25 vuotta täyttäneen työnhakijan kannattaa hakea opiskelun ajalle mahdollisuutta työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun, johon en tässä yhteydessä syvenny kuitenkaan enempää. Mikäli omaehtoisen opiskelun tuen hakeminen kiinnostaa, voit olla yhteydessä koulutusneuvonnan puhelinpalveluun.

Eri tahojen järjestämät vapaaehtoistyön perus- ja jatkokurssit katsotaan harrastusluonteisiksi opinnoiksi. Vapaaehtoisille voidaan tarjota vapaaehtoistyön sisältöön liittyviä lyhyitä koulutuksia, esimerkiksi hygieniapassikoulutusta. Myös tällainen koulutus voi olla harrastusluonteista.

Muita opintoja, jotka eivät estä työttömyysetuuden saamista ovat esimerkiksi autokoulu ja ensiapukurssi. Pääsykokeisiinkin voi valmistautua (ja osallistua) ihan rauhallisin mielin, silläkään ei ole vaikutusta työttömyysetuuden saamiseen.

Kuinka voin selvittää, katsotaanko tietyt opinnot harrastusluonteisiksi?


Työnhakijana voit jättää Te-palvelut.fi -sivustolta Oma asiointi-palvelusta yhteydenottopyynnön koskien koulutusta. Yhteydenotto-sivun “Kerro tarkemmin mistä haluat keskustella” -kentässä voit mainita vähäisen harrastusluonteisen opiskelun ja tietoja opinnoista. Yhteydenottopyynnön seurauksena oman alueesi TE-toimistosta ollaan sinuun yhteydessä puhelimitse, jolloin voit tiedustella asiantuntijalta, katsotaanko kyseinen opiskelu vähäiseksi harrastusluonteiseksi opiskeluksi. Voit myös selvittää, tarvitseeko sinun jatkossa ilmoittaa vastaavanlaisista opinnoista TE-toimistolle. Vaihtoehtoisesti voit lähettää sähköpostia asiasta oman alueesi TE-toimiston kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. Muistathan kertoa mahdollisimman tarkasti, mistä opinnoista on kyse.

Pitääkö harrastusluonteisista opinnoista ilmoittaa TE-toimistolle?


Lähtökohta on, että kaikista opinnoista pitää ilmoittaa TE-toimistolle, jotta niiden mahdollinen vaikutus työttömyysetuuden saamiseen tutkitaan. Vähäisen harrastusluonteisen opiskelun osalta ei ole yleistä ohjeistusta, jonka mukaan kyseisistä opinnoista ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistolle. Sen vuoksi vastaukseni on, että myös harrastusluonteisista opinnoista pitää ilmoittaa TE-toimistolle, ellei TE-toimiston asiantuntijan kanssa ole sovittu toisin. Voit tiedustella käytäntöä oman alueesi TE-toimistosta. Harrastusluonteisten opintojen ilmoittaminen TE-toimistolle on siinäkin mielessä järkevää, jotta opinnoista jää merkintä asiakastietoihin.

 

Kuinka opinnoista ilmoitetaan TE-toimistolle?


Voit ilmoittaa opinnoista Te-palvelut.fi -sivustolta Oma asiointi-palvelun kohdasta, jossa tehdään muutoksia työnhakuun. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa opinnoista lähettämällä sähköpostia oman alueesi TE-toimiston kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. Muistathan kertoa mahdollisimman tarkasti opinnoista. Jos opinnot ovat selkeästi vähäistä harrastusluonteista opiskelua, työttömyysetuuden saaminen jatkuu saumattomasti. Mikäli opintojen harrastusluonteisuus ei ole niin selkeää, TE-toimisto voi antaa opinnoista selvityspyynnön. Opintojen vaikutus työttömyysetuuden saamiseen tutkitaan silloin selvityspyyntöön annetun vastauksen perusteella. Työttömyysetuuden maksaja harkitsee, keskeytetäänkö etuuden maksaminen käsittelyn ajaksi.

Täyttääkö harrastusluonteinen opiskelu aktiivimallin aktiivisuusedellytyksen?


Tällä hetkellä aktiivisuusedellytyksen varmasti täyttäviä koulutuksia ovat vain työvoimakoulutukset ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Koska vähäinen harrastusluonteinen opiskelu ei edusta kumpaakaan näistä, niin hyvin todennäköisesti se ei täytä aktiivisuusedellytystä. Työttömyysetuuden maksaja tutkii aktiivisuusedellytyksen täyttymisen.

Loppusanat


Mahdollisuus opintojen katsomiseen harrastusluonteiseksi opiskeluksi kuulostaa ainakin koulutusneuvojan korvaan erittäin hyvältä. Ohjeistus sen suhteen, mitä kaikkia opintoja voidaan katsoa harrastusluonteisiksi, on jätetty kohtuullisen avoimeksi. Tarkkaa listausta kaikista harrastusluonteisiksi katsottavista opinnoista ei ole.

Tällä on sekä hyviä että huonoja puolia. Hyviin puoliin lukeutuu se, että TE-toimistoille on annettu mahdollisuus suhteellisen vapaasti päättää niistä opinnoista, jotka katsotaan suoralta kädeltä harrastusluonteiseksi opiskeluksi, kunhan ne vain mahtuvat ohjeistuksen asettamien raamien sisään. Asiakkaan kannalta huono puoli on tietysti vaikeus ennakoida, voidaanko jonkin tietyn kurssin suorittaminen katsoa harrastusluonteiseksi, ellei se ole täsmälleen ohjeistuksessa annetun esimerkin mukaista opiskelua (esim. työväenopiston kielikurssi). Käytännössä ennakoiminen edellyttää asiasta kysymistä TE-toimistosta.

Lähteet ja lisätietoja


Työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290 (viitattu 19.4.2018)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje TE-toimiston tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa TEM/2390/03.01.04/2017 (viitattu 19.4.2018)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42905

Uudenmaan TE-toimisto: Aktiivimalli - usein kysyttyjä kysymyksiä (viitattu 20.4.2018)
http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/aktiivimalli

TE-palvelut: Ammatillinen työvoimakoulutus (viitattu 20.4.2018)
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/index.html

TE-palvelut: Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna (viitattu 20.4.2018)
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

/Panu

keskiviikko 30. toukokuuta 2018

Opiskelijan kesä

Korkeakouluopinnot ovat tältä lukuvuodelta ehkä jo ohi tai vähintäänkin päättymässä. Kesätyöpaikkoja on ollut mahdollista hakea vuodenvaihteesta lähtien, mutta aina ahkerakaan haku ei tuota tulosta. Suunnitelmat kesän varalle saattavat olla siis vielä auki. Alla on muutama ehdotus, miten kesäaikaa voi hyödyntää.

Jos opiskelu kesän aikana on mahdollista, kannattaa tarkistaa, mitä opintoja oma yliopisto tai ammattikorkeakoulu tarjoaa. Vaihtoehtona voi olla esimerkiksi kansainvälisiä opintoja. Myös avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun kautta voi olla mahdollista suorittaa mieluisia opintoja. Jos kielitaidon kehittäminen kiinnostaa, kannattaa tarkistaa kansainvälisiä kielikursseja järjestävien tahojen kesän tilanne.
 
Joitakin kesätyöpaikkoja voi yllättäen löytää myös aivan viime metreillä. Kannattaa siis pitää silmänsä ja korvansa auki. Joskus tulee vastaan tilanteita, joissa tuuraajaa tarvitaan esimerkiksi sairastapauksen vuoksi. Arvokasta työkokemusta voi hankkia myös vapaaehtoistyön kautta.
Kelan sivuilta voi tarkistaa oikeuden hakea perustoimeentulotukea, jos ei ole työllistynyt kesäksi eikä saa opintotukea ja opinnot jatkuvat vielä. Vastavalmistuneen taas kannattaa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, jos ei vielä ole tietoa työpaikasta.
 
Myös opiskelijan on tärkeää muista levätä ja nauttia kesästä!

Hannele

keskiviikko 23. toukokuuta 2018Muuttaisinko työn perässä? Tervetuloa Kainuuseen!

Kainuu nostetaan usein esiin, kun puhutaan yritysten kasvaneista vaikeuksista löytää osaavaa työvoimaa. Myös viimeisimmän Työllisyyskatsauksen mukaan työvoiman kysyntä on Kainuussa edelleen vahvaa ja työpaikkoja on tarjolla enemmän kuin vuosi sitten Työllisyyskatsaus Kainuu 3/2018. Kainuussa tarvitaan lisää ammattitaitoisia työntekijöitä, ja päätin kysyä RekryKainuu-hankkeen projektipäällikkö Kari Kinnuselta perusteluja miksi työnhakijan kannattaisi suunnata Kainuuseen.

 1. Kerro hieman taustatietoja Kainuusta eli kuinka paljon Kainuussa on asukkaita ja mitkä kunnat kuuluvat Kainuuseen? Kainuussa on vajaat 74 000 asukasta kahdeksan kunnan alueella (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi). Suurin kunnista on Kajaani, jossa asukkaita on runsaat 37 000.
   
 2. Mikä on RekryKainuu-hanke ja mikä on keskeisin tavoitteenne? Hankkeen tarkoituksena on osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen. Pyrimme auttamaan työnantajia ja työnhakijoita löytämään toisensa. Teemme yhteistyötä alueen työnantajien, TE-toimiston ja kuntien työllisyyspalvelujen kanssa. Hanke auttaa myös työn perässä alueelle muuttavia käytännön asioissa välittämällä tuoretta tietoa asunnoista, palveluista ja muista mahdollisuuksista. Hankkeen taustalla on Kainuun liitto, Kainuun Etu Oy ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR), jotka rahoittavat hanketta. Hankkeen tarkoituksena on myös kehittää tulevaa toimintamallia maakuntauudistusta varten. Hanke järjestää esimerkiksi tapahtumia, joissa työnantajat, työnhakijat ja alueen ammattikorkeakoulun ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat kohtaavat.
   
 3. Millä aloilla Kainuussa on eniten pulaa hakijoista? Eniten pulaa on metalli- ja kaivosalan tuotantotyöntekijöistä, terveydenhuollon ja sosiaalialan osaajista ja tarjolla on töitä myös esimerkiksi opettajille. Lisäksi kuljetus- ja rakennusalalla on pulaa hakijoista, samoin matkailuun liittyvissä palveluissa kuten ravintola-alalla on töitä. Osa matkailualan töistä on kausiluontoisia mutta esimerkiksi Katinkullan kylpylässä on ympärivuotisia työpaikkoja. Matkailun osalta hiljaisempaa aikaa on vain toukokuussa. Työpaikkoja on tällä hetkellä auki TE-palvelun sivuilla yli 30 ja esimerkiksi Terrafame Oy ja Sotkamo Silver Oy hakevat satoja ammattilaisia kaivoksilleen. Lisäksi arvioidaan olevan joitakin satoja piilotyöpaikkoja tarjolla.  

   
 4. Onko Kainuun palkkataso samanlainen kuin muualla Suomessa? Palkkataso on sama kuin muuallakin Suomessa, mutta elinkustannukset esimerkiksi asumisen osalta ovat alhaisemmat kuin monessa kasvukeskuksessa.
   
 5. Onko työpaikkojen lisäksi muita syitä miksi kannattaisi muuttaa Kainuuseen? Kainuussa on töitä sekä mies- että naisvaltaisilla aloilla eli usein myös puolison on helppo työllistyä. Kainuu on panostanut perheiden palveluihin ja harrastusmahdollisuudet ovat hyvin monipuoliset. Asumiskulut ovat muuta Suomea matalammat, eli parhaimmillaan Kainuusta voi löytää talon järven rannalta kasvukeskuksen kaksion hinnalla. Kainuun upea luonto on läsnä ja helposti saavutettavissa ja hyödynnettävissä kaikkina vuodenaikoina.
   
 6. Minkälaiset ovat Kainuun tulevaisuuden näkymät? Kaikki merkit osoittavat, että alueen työpaikat on turvattu vuosiksi eteenpäin ja tulevaisuuden näkymät ovat oikein hyvät. Alueella on tällä hetkellä selkeä työvoimapula ja alueen positiivisen kehityksen turvaamiseksi tarvitaan uusia osaajia alueelle. Esimerkiksi raitiovaunuja valmistavalla Transtechilla on tilauskirjat täynnä vuosiksi eteenpäin ja parhaillaan yritys etsii muun muassa lisää hitsaajia, särmääjiä ja koneistajia.
   
 7. Työn perässä muuttajaa todennäköisesti kiinnostaa, miten muualta tulleet otetaan Kainuussa vastaan ja pääseekö kauempaa muuttanut osaksi paikallista yhteisöä? Kainuulaiset ovat erittäin vieraanvaraisia, mutta saattavat olla aluksi jäyhiä. Kainuussa tehdään aktiivisesti töitä sen eteen, että kaikki kokevat olevansa tervetulleita ja lisäksi panostetaan hyviin palveluihin ja mahdollisuuksiin harrastaa. Alueen yritykset esittelevät mielellään toimintaansa ja kertovat avoinna olevista mahdollisuuksista. RekryKainuu-hankkeen sivuilla on lyhyitä videoita, joissa alueelle muuttaneet kertovat kokemuksistaan kuten Ponsse - Arton tarina tai Transtech - Outin tarina
   
 8. Mistä kannattaa etsiä lisätietoa Kainuun työmahdollisuuksista? TE-palvelun sivuille tulee avoinna olevat alueen työpaikat auki, mutta RekryKainuu-hankkeen työntekijöihin voi olla suoraan yhteydessä ja kysellä alueen tarjoamista mahdollisuuksista tarkemmin. Lisäksi monien kainuulaisten työnantajien omille nettisivuille voi jättää suoraan avoimen hakemuksen ja kertoa osaamisestaan ja tavoitteistaan tarkemmin.
   
  Löydät lisätietoa Kainuusta ja alueen työpaikoista sekä tarkemmat yhteystiedot RekryKainuu-hankkeen kotisivuilta osoitteesta http://www.kainuunetu.fi/rekrykainuu
   
  Tervetuloa Kainuuseen!


 9. Marianna