keskiviikko 11. syyskuuta 2019

Mistä valita kun mietit uutta ammattia?Tällä viikolla TE-puhelinpalvelujen uraohjauksessa puhuimme erään asiakkaan kanssa pidempään siitä miten tärkeää olisi päästä tutustumaan ja näkemään ihan konkreettisesti mitä eri ammateissa tehdään. Tämä tarve ja ajatus voi nousta mieleen tilanteessa, jossa on ajankohtaista löytää kokonaan uusia työelämän vaihtoehtoja. Useinhan vasta käytännön tekeminen ja itse kokeileminen auttavat arvioimaan ja näkemään miten erilaiset työtehtävät sopivat itselle, miten helppoa tai työlästä niitä on oppia ja niihin tottua. 
 
TE-palvelujen uraohjauksessa käymme asiakkaiden kanssa läpi heidän työkokemuksia ja työhistoriaa koko laajuudessaan. Usein sieltä löytyy monenlaisia työpestejä, kesätöitä tai määräaikaisia työsuhteita, joiden kautta asiakas on päässyt tekemään ja kokeilemaan erilaisia töitä. Oma polku työelämässä on voinut kuitenkin myöhemmin viedä kokonaan eri suuntaan. Näistä lyhytkestoisistakin työkokemuksista jää omaan selkäreppuun kokemusta, oppia ja tuntumaa haluaako jatkossa tehdä samanlaista työtä – vai jotain ihan muuta. Jos jossakin vaihteessa työuraa ammatin ja alanvaihto tulee ajankohtaiseksi, voi uuden suunnittelun aloittaa vaikkapa käymällä läpi näitä työstä saatuja omia kokemuksia. Missä hommissa olen ollut kohtuullisen tyytyväinen? Missä tehtävissä työ on tuntunut itselle luontevalta? Mitkä asiat tarkalleen ovat tuoneet tuota tyytyväisyyden tunnetta? Välttämättä mikään aiempi työ ei ole ollut täydellinen paketti vaan kannattaa miettiä hyviä yksittäisiä osia ja esimerkkejä eri tehtävistä. Niitä voi listata tyyliin ”Nämä asiat motivoivat minua työssä”. Työstä saatava palkka on totta kai meitä kaikkia työhön motivoiva tekijä. Palkan lisäksi omaa työmotivaatiota miettiessä on hyvä pohtia työtehtävien sisältöjä, työympäristöjä, työaikoja, vuorovaikutuksen määrää, itsenäisen vastuun, yhdessä tekemisen, samana toistuvien ja ennakoitavien työtehtävien määrää sekä muita eri ammatteihin ja työtehtäviin sisältyviä puolia.
 
Eräänä kesänä olin kesätöissä siivoojana. Siivosin aluetta, jossa liikuin lyhyitä siirtymiä rakennuksesta toiseen siivousfirman autolla siivousvälineiden kanssa. Minulle tuossa siivoustyössä parasta oli liikkuvuus. Toinen hyvä puoli työssä oli se, että todellakin näin oman kädenjäljen ja työn merkityksen paikkojen puhdistuessa. Se, että näen oman työni tuloksia, on ollut minulle tärkeä työhön liittyvä motivoiva asia myöhemmissäkin töissä. Työn tulosten näkemisen on hyvä toteutua muodossa tai toisessa minun työssäni. Sen kautta jaksan motivoitua ja jopa innostua työstä.  
 
Itseä motivoivien - eli eteenpäin liikuttavien – asioiden listaamisesta voi siis olla apua kun lähdet tutkimaan ja etsimään itselle sopivaa uutta ammattia. Katsele rauhassa avoimin silmin minkälaisia ammatteja ja työtehtäviä työelämässä on tänä päivänä. Ammatteja on hyvä tutkailla riittävän laajasti ja pysähtyä miettimään voisiko tässä uudessa ammatissa olla riittävästi juuri noita itseä motivoivia ja itselle muutenkin sopivia sisältöjä, työtehtäviä, työympäristöjä, työntekemisen tapoja.  
 
Joskus tässä kohdassa voi tulla seinä vastaan. Mistä ihmeestä löydän tietoa eri ammateista? Tiedänkö oikeasti mitä kaikkia vaihtoehtoja työelämässä on ja joista voin valita? Onko jotakin oppaita tai kirjoja? Mihin verkkosivuille kannattaa suunnata? Voi kun pääsisin ensin kokeilemaan uutta mielenkiintoiselta vaikuttavaa työtä!  
 
Tärkeä osa uravalintojen tekemisessä on tosiaan vaihtoehtoihin tutustuminen. Kun olet riittävästi perehtynyt siihen mitä ammatteja ja työtehtäviä työelämä tarjoaa, pystyt ehkä helpommin tekemään perusteltuja päätöksiä juuri sinulle sopivista uusista ammateista. Kirjojen ja oppaiden sijaan ammatteihin tutustumisessa auttava tieto löytyy helpoiten verkosta. Työmarkkinatorin Ammattitieto, Ammattinetti, Töissä.fi  ja YouTube videot eri ammateista ovat hyviä ensimmäisen vaiheen apuvälineitä työelämän vaihtoehtoihin tutustumiseksi.  
 
Työmarkkinatorin Ammattitieto 
 
Työmarkkinatori on koko ajan kehitteillä oleva työelämäpalvelu verkossa. Jo nyt Työmarkkinatorilta löytyy mm. tietoa eri aloista ja ammateista. Ammattitieto-sivulta avautuu selkeä hakukone, josta voit hakea tietoa ammatin nimen tai ammattialan nimen perusteella. Tässä yksi tapa käydä näitä tietoja läpi systemaattisesti:  
 
1. Tutki Ammattiala listaa, ja jos otsikon perusteella herää pienikin kiinnostus, klikkaa ammattialan kuvaus auki. Alakuvauksessa kerrotaan mitä ala pitää sisällään tänä päivänä, mitä työpaikkoja alalla on, miten näihin ammatteihin voi kouluttautua, ja mitkä ovat alan työllisyysnäkymät lähitulevaisuudessa.   
 
2. Alakuvauksen oikeassa reunassa näet Ammatit –linkit: siihen on kerätty kyseisen alan tyypillisimmät ammatit.  
 
3. Yksittäisten ammattien tietoja kannattaa ehdottomasti käydä lukemassa. Mieti herättääkö ammatista kerrottu tieto jonkinlaista alustavaa kiinnostusta 
 
4. Jos näin käy, kirjoita ammatti muistiin omalle listallesi, jonka otsikkona voi olla vaikkapa Kiinnostavalta vaikuttavat ammatit.   
 
Omalle listalle voi tulla useitakin eri ammatteja, joiden parissa voit jatkaa tarkempaa mietintää, karsintaa, järjestykseen laittamista ja lisätiedon hakemista. Ajatuksena tässä on, että voit lähteä tarkemmin käymään läpi omaa listaa. Mieti seuraavassa vaiheessa mitkä ammateista voisivat oikeasti olla toteuttamiskelpoisia, aidosti sinua kiinnostavia ja minkälainen koulutus ammattiin suuntaamiseksi yleensä tarvitaan.  
 
 
Töissä.fi 
 
Töissä.fi -sivustolle on kerätty tietoa korkeakoulututkintojen eli ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintojen kautta avautuvista työmahdollisuuksista. Sieltä voit tutkia mihin työtehtäviin tietyllä korkeakoulututkinnolla on suunnattu valmistumisen jälkeen (Sijoittuminen työelämään). Voit myös hakea tietoa millä koulutuksella pääsee sinua kiinnostaviin töihin (Polkuja ammattiin). Sivustolta löytyy myös mielenkiintoisia korkeakoulututkinnon suorittaneiden uratarinoita. 
 
YouTube 
 
YouTubesta löytyy paljon erilaisia videoita, joissa kerrotaan ja näytetään mitä eri ammateissa ja työtehtävissä tehdään. Videoita on laidasta laitaan, joten kannattaa kiinnittää huomiota kuka tai mikä taho on julkaissut videon. Esimerkiksi oppilaitosten, yritysten, julkisten toimijoiden tai tv-kanavien sekä ammattitubettajien ammateista kertoviin videoihin on usein panostettu enemmän. Tarjonnasta löytyy mielenkiintoisia ja sopivan mittaisia videoita, joissa kerrotaan eri alojen ammateista ja työtehtävistä. Hakusanana kannattaa käyttää ammatin nimi + ”ammatti”. Liikkeelle pääset vaikkapa SkillsFinlandin 100 ammattiosaajaa –videoista.  
 
Työkokeilu  
 
Joskus voi jäädä olo, että lukemalla ja katsomalla saatu tieto ammateista ei riitä oman uravalinnan ja päätöksentekemisen tueksi. Jos sinulla on mahdollisuus nähdä ja tutustua vaikka lyhyestikin uuden, alustavasti kiinnostavan alan työpaikkoihin ja työympäristöihin, kannattaa se mahdollisuus käyttää.  
 
TE-toimistot voivat järjestää asiakkailleen työkokeiluja, jotka ovat pitempikestoisia jaksoja uuden alan avustavissa tehtävissä oman alavalinnan selkeyttämiseksi. Työkokeilusta tehdään TE-toimiston, työnantajan ja työkokeilijan kesken sopimus, jossa sovitaan tarkkaan mihin tehtäviin työkokeilija osallistuu, minkä on viikoittainen ja päivittäinen työaika, ja kuka työkokeilijaa ohjaa työpaikalla. Työnantaja ei maksa työkokeilijalle palkkaa vaan työkokeilija saa työttömyysturvaa työkokeilun ajalta. Kela ja työeläkevakuuttajat voivat myös järjestää työkokeiluja ammatillisen kuntoutuksen asiakkailleen, joille alanvaihto on välttämätöntä terveydellisten syiden takia.  
 
Työkokeilun kautta oma kiinnostus uutta alaa kohtaan voi vahvistua. Joskus käy päinvastoin. Kummassakin tapauksessa työkokeilu on auttanut saamaan omakohtaista tietoa ja tuntumaa uudesta ammatista ja sen sopivuudesta itselle. 
 
Kerro omista suunnitelmistasi ja kysele 
 
Kaverit, sukulaiset, työkaverit, naapurit, tuttavien tuttavat – omissa verkostoissasi on monilla eri aloilla ja eri ammateissa työskenteleviä ihmisiä. Voi olla hyödyllistä jutella muille omista uusiin ammatteihin liittyvistä ajatuksista, koska joskus voit saada lisätietoja tai vinkkejä yllättäviltäkin tahoilta. Joku tuntee hänet, joka työskentelee tuolla alalla ja jolle voi lähettää vaikka viestiä tai nykäistä hihasta seuraavan kerran vastaan tullessa. Useimmat ihmiset suhtautuvat pelkästään positiivisesti ihmisiin, jotka haluavat kuulla lisää juuri hänen omasta työstä tai ammatista. Älä siis epäröi ottaa puheeksi omia alanvaihtoon liittyviä ajatuksia lähipiirissäsi.  
 
Jenni  

(8.2.2022 poistettu Ammattinetti.fi -sivuun linkki, koska sivun sisältö on Työmarkkinatorilla)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti