keskiviikko 21. heinäkuuta 2021

Choosing Your Next Job

What do people with different jobs really do during their workdays? This is a question that often arises during career counselling sessions. It is very relevant when you are in a situation where you are about to decide where to go next workwise. We can make a somewhat educated guess, but most often there is more to jobs than what meets the eye. Previous job experience is often a useful source of knowledge about what different jobs might entail, but also about where you thrive, and what kinds of tasks you ought to avoid. Another important source of knowledge is asking people you know more about what they do.

During career counseling sessions we often discuss and review the full range of a client’s previous work experience. Often there are a lot of different tasks, hobbies, summer jobs, or fixed-term employment relationships where the client has been able to try different tasks. Even though your life might have later taken a different direction, these previous work experiences will have given you some insight into what you want to do. The insight in question might be that you want to do similar work, or it might be that you do not want to be doing anything similar in the future.

Do not worry if none of your previous jobs have been the perfect package, it is more important to analyze the specific parts of the job, and what you felt about the different tasks. It is often useful to make a list of the things you have learned and observed about yourself in different situations. Making a list of the things that you already know that motivate and suit you will guide you forward. Below are some things that can be useful to consider, when analyzing your wishes and observations. Do you want the following things, and if so, in what form and amount? What is most important for you, and what are you more flexible about?

A specific field of work or topic
Alignment with your values
Abstract issues
Challenges
Flexibility, work-life balance
Independence, autonomy
Interaction with others, collaboration with others
Responsibility
Salary
Structure
Supervision, guidelines, support
Practical tasks, physical tasks
Predictability, repetitiveness, variety
Promotion opportunities
Work community
Work environment, working hours


You may feel like you have hit a wall at this point, you know something, but you feel like it is not enough to decide. Sometimes planning and researching only gets you so far, and practical experience might be the best tool to help you get an answer. You may find yourself asking: From where can I find information about different jobs? How do I know what options I have? Can I get a chance to try a job before I must commit to my choice?

The easiest way to find information about different jobs is online. Looking through the vacancies is a good place to start. It can be anxiety provoking, but it will give you a clue about where there is a demand of workers. Another source is the websites of educational institutions, they often have good information about different jobs. A third source is YouTube, there are a lot of videos about jobs out there. Analyzing and gathering information demands time and effort, but when you are familiar enough with the opportunities that working life offers, you will be able to make more informed decisions about what might be right for you. Below are a few websites, opportunities and tips that might come in useful.

Jobmarket Finland: Professional information (In Finnish)

Professional information is intended for everyone interested in working life, for example to support career choice and career planning. Here you will find descriptions of occupations and professions, and you can read interviews and career stories. A good way to use this site is to write down the options that awaken some interest in you. Gathering these might give you a hint of your future direction and might be worth taking a closer look into.

Töissä.fi

Toissa.fi is a clever site from which you can find information about what graduates from higher education do. The website is produced by the higher education institutions. You can read about career paths, salaries, and current job titles.

Work try-out

Sometimes reading about jobs and watching videos only gets you so far, and you feel you need more information. Work try-out is an opportunity to try out a job yourself. It can give you valuable insight into the job and give an answer to if the job is suited for you. It is a good idea to look for a place for the try-out yourself, but the TE-Office can also inform you about employers who could provide a place for you. You can read more about work try out from here.

Let others know about you plans and ask around!

Friends, family, coworkers, neighbors, acquaintances of acquaintances… There are probably a lot of different jobs and fields represented by the people you know. Have you ever asked them more about their lines of work? It can often be useful to talk to others about your thoughts about different jobs, because sometimes you might get tips from surprising sources. Someone might know someone who works within the field that you are interested in and can provide you with a valuable contact. Most people are only positive about people who want to hear more about his or her own job. So do not hesitate to bring up your own ideas in your circle, talking about them might create an unexpected opportunity for you.

Recognize your progress

Finding a new job can be a mentally challenging process, it is important to stop and recognize your progress along the way. Do you know more about different jobs now? Have you been able to cancel out some alternatives? Another thing that is worth remembering is that there might not be one right answer, you might be happy with several of your top alternatives - there might not be a wrong choice!Anne

Career PsychologistSource and inspiration:

http://suotuisasuunta.blogspot.com/search?q=Mist%C3%A4+valita+kun+mietit+uutta+ammattia

Useful links:

https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/en/Etusivu/ammattitieto
https://www.te-palvelut.fi/jobseekers/support-finding-job/work-tryout
https://toissa.fi/home-en-us/
https://youtube.com

keskiviikko 7. heinäkuuta 2021

Tulevaisuuden työelämä ja tulevaisuuden toivot

Kuvituskuva

Osallistuin hiljattain alakouluikäisen lapseni keskusteluun koulussa. Opettaja kysyi kasvatuksen tavoitteista, ja totesi heti perään kysymyksen olevan vaikea. En kokenut kysymystä vaikeana. Vanhempana ja kasvatustieteilijänä olen kiinnostunut kasvatuksesta. Olen tarkastellut paljon omia lähtökohtiani ja päämääriäni kasvattajana. Kasvattajana pyrin antamaan hyvät lähtökohdat elämälle. Keskustelun myötä aloin pohtia, miten voisin parhaiten tukea kasvattajana lapseni menestymistä koulussa ja myöhemmin työelämässä.

Miten tulevaisuuteen voi valmistautua, kun ei ole kristallipalloa? Totta. En voi tietää, millainen lapseni tulevaisuus tulee olemaan. Mitä hän tulee isona tekemään tai millainen maailma on silloin. Sen sijaan voin miettiä, millaisista taidoista hän voisi tulevaisuudessa hyötyä.

Elämme jatkuvassa muutoksessa. Asioita ja tapahtumia voi olla mahdoton ennustaa ja tilanteet voivat muuttua nopeasti. Mukautuminen on tärkeä taito. Epävarmuutta ja muuttuvia olosuhteita pitää oppia sietämään. Opeta lapselle, että asiat voivat mennä eri tavalla kuin hän odotti. Aina voi tehdä varasuunnitelmia. Osoita, etteivät muutokset ole haaste. Suhtaudu niihin avoimesti ja mahdollisuuksina.

Työelämä vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä ja oppimista. Työntekijältä odotetaan erilaisia taitoja ja ominaisuuksia. Innosta lasta oppimaan. Luo myönteisiä kokemuksia, sillä ne motivoivat. On tärkeä tunnistaa, mitkä ovat omia vahvuuksia. Kehu lasta. Kannusta häntä oppimaan uutta ja kehittämään heikkouksiaan. Joskus myös heikkouksia voi kääntää vahvuuksiksi. Kun opetat lasta sanoittamaan taitoja ja ominaisuuksia, hän osaa tunnistaa osaamistaan ja myöhemmin markkinoida itseään työpaikkoihin.

Tärkein taito on sosiaaliset taidot. Tarvitaan kykyä mukautua erilaisiin tilanteisiin ja toimia tilanteessa sopivalla tavalla. Tärkeintä on opettaa kunnioittamaan toisia. Yhtä tärkeää on osata ilmaista itseään. Sosiaalisten taitojen kehittymisessä sinä itse olet avainasemassa. Näytä esimerkilläsi mitä on sosiaalinen äly.

Sosiaalisten taitojen ohella tunnetaidot ovat tärkeitä. Opeta lasta tunnistamaan erilaisia tunteita ja sanoittamaan niitä. On paljon helpompi elää muuttuvassa maailmassa, kun tiedostaa omat tunteensa. Myös sosiaalisissa tilanteissa on helpompaa, kun tunnistaa muiden tunteita ja siten oppii ymmärtämään muita ihmisiä paremmin.

Elämme tietotulvassa. Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot ovat välttämättömiä. Opeta kriittisyyttä. Kaikki tieto ei ole relevanttia. Tärkeä on osata kyseenalaistaa. Tiedon täytyy olla jollain tapaa perusteltua. Lasta voi pyytää perustelemaan näkökantansa ja miksi uskoo tiedon olevan oikeaa. Ole aidosti kiinnostunut lapsen ajatuksista ja luo avoimia keskustelutilanteita. Ne kannustavat häntä ajatteluun.

On tärkeä muistaa, että lapsi on lapsi. Hänelle pitää antaa tilaa ja aikaa kasvaa. Kunnioita häntä sellaisena kuin hän on. Kannusta ja kehu. Pystymme ainoastaan tukemaan kasvua, mutta vaikutusmahdollisuutemme ovat rajalliset. Ole itse esimerkkinä. Olet lapselle esimerkki arvoista ja asenteista.

Miia
Koulutusneuvoja
Valtakunnallinen koulutusneuvonta

keskiviikko 23. kesäkuuta 2021

Miten hyödynnät informatiivista haastattelua uralla etenemisessä!

 Kuvituskuva

Työelämän jatkuva muutos haastaa meitä kirkastamaan henkilökohtaisia urasuunnan mahdollisuuksia ja tavoitteita. Voit olla työelämässäsi tilanteessa, että haluat päästä työurallasi eteenpäin, uuteen työnkuvaan; tunnistat, että kaipaat ammattitaitosi päivittämistä tai haluat opiskella ihan uudelle alalle. Uuden innostusta herättävän työhön liittyvän roolin tai ammattialan tunnistamista, voit ajatella vaihtoehtojen löytämisen matkana. Uusi ammatillinen suunta merkitsee, että varaat aikaa henkilökohtaiselle ajatustyölle ja sopivan ura matkan tietojen etsinnällä. Ajankäyttösi voi lopulta johtaa sinut jännittävään, mutta paremmin ammatillisia toiveitasi, kykyjäsi ja tarkoitustasi vastaavaan määränpäähän.

Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten voit hyödyntää urakehitystäsi tukevaa verkostoitumista ja informatiivista haastattelua tiedon etsimiseksi. Verkostoituminen on tunnistettu tärkeäksi proaktiiviseksi uran suunnittelun tavoitteelliseksi käyttäytymiseksi. Keskustelemalla alalla toimivien kanssa edistää myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja voit omalla toiminnallasi laajentaa tulevaan ammattiin kytkeytyviä mahdollisuuksia. Verkostoituminen määritellään "yksilöiden pyrkimyksiksi kehittää ja ylläpitää suhteita muihin, joilla on potentiaalia auttaa meitä työn tai uuden uran suunnittelussa". Lyhyesti se viittaa toimintaan, jolla edistämme ammatillisten suhteiden rakentamista, ylläpitämistä ja käyttämistä ja merkittävä vaikutus uralla tyytyväisyyteen. Saatat saada sellaisia ammatillisia tietoja, ammattivinkkejä ja kontakteja, joita et löydä muualta.

Verkostoitumisen psykologinen ulottuvuus tulee ymmärretyksi voimavarojen näkökulmasta, rakentuvista ihmissuhteista, ja joihin sisältyy keskinäistä resurssien vaihtoa verkostoituvien kumppaneiden välillä. Voimavarat urasuunnittelun yhteydessä voidaan parhaiten tulkita informaatioksi, sosioemotionaaliseksi tueksi (esim. kannustus, arvostus, myönteinen vaikutus mielialaan), mahdollisiksi palveluiksi (esim. koulutus) tai vaikutuksiksi (esim. työharjoittelupaikka), joita verkostoituvat kumppanit voivat tarjota toisilleen ja saada toisiltaan. Epäviralliset kohtaamisilla on potentiaalia herättää motivaatiota uran tai työhön liittyvän tavoitteen saavuttamiseksi. Esim. kontakti mielenkiintoiseen työnantajaan tarjoaa informaatiota realistisen käsityksen rakentamiseksi toivomastasi alan osaamisesta tai työpaikan toimintakulttuurista, ja parhaimmillaan avaa uusia myönteisiä sosiaalisia suhteita tulevana pääomana.

Kuvituskuva

Tyypillisiä kanavia, joita käytetään ovat kasvokkain tapahtuvat tapaamiset, vapaamuotoiset keskustelut ja online-verkostoituminen nopeana väylänä saada sosiaalisia yhteyksiä, kuten LinkedInin ja Facebookin kaltaiset alustat. LinkedIn on suosituin ammattimainen sosiaalisen verkostoitumisen sivusto. Facebookissa on lukuisia eri alojen omia sosiaalisia foorumeja. Uratarinat (esim. Työmarkkinatorin ammattitieto, Ammattiosaaja, Tietoa teknologia aloista) ja erilaiset ammattialan liittojen sivustot ja blogit tarjoavat oivan kurkistusikkunan työmarkkinatietoisuuteen (esim. Momentum, Suomen Ekonomit). Erilaisiin webinaari ryhmiin (esim. TE-live, paikallisten TE-palveluiden tapahtumakalenterista) osallistumisesta voi löytää uusia näkökulmia ja keskeistä on tiedostaa itselle hyvä tapa kommunikoida muiden kanssa.

Haluatko tietää, millainen ura todella on?

Informaatiohaastattelu on lyhyt keskustelu, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia itseä kiinnostavasta ammattista, alasta, yrityksestä että alalla työskentelevien omakohtaisista kokemuksista. Se ei ole työhaastattelu, vaan fokus on ensi käden tiedon saamisessa, se on lähempänä epävirallista keskustelua. Se on työkalu, joka auttaa uransa suuntaa etsivää tutkimaan ammattialaa syvällisemmin, ja todellinen tieto yrityskulttuurista edesauttaa päättämään, sopisitko tietylle urapolulle. Haastattelut kestävät yleensä enintään 20–30 minuuttia.

Tavoitteena on tutkia etukäteen töitä, jotka vastaavat kiinnostustasi ja persoonallisuuttasi, ja siten avarrat näkökulmaasi erilaisiin uramahdollisuuksiin. Informaatio haastattelut voivat auttaa löytämään itsellesi sopivan uran, tukee koulutusalan tai pääaineen valintaa ja näin vahvistaa ammatillista tavoitettasi. Tai saatat ajoissa huomata, ettei työ olekaan sitä mitä itse kuvittelit. Etukäteen saatu ymmärrys antaa itseluottamusta ennen valintoja tai työhaastattelua, kun tunnistat ammatin tai työnkuvan olennaisia sisältöjä, vaatimuksia ja osaamisprofiileja. Uusien kontaktien rakentaminen voi vaatia rohkeutta! Helpottaa, kun tiedostat, että ihmiset mielellään kertovat omasta työstä, työnsä tarkoituksesta ja osaamisesta. Kun esittelet millä asialla lähestyt, voit kertoa, ettei asiasi vie kauaa aikaa ja haluat saada käytännönläheistä käsitystä ammattialasta, josta olet kiinnostunut. On ymmärrettävää, että et voi vielä tietää, ja avuksi oleminen on meidän jokaisen tehtävä.

Kuvituskuva

Kuinka käytännössä toteuttaa informaatio haastattelu?

Haastatteluun on hyvä valmistautua tunnistamalla sopivat ihmiset. Voit aloittaa lähipiiristä, onko ystävissä, sukulaisissa, opiskelukavereissa, opettajissa tai aikaisemmissa työpaikoissa sopivia henkilöitä, joita lähestyt. Jos näin ei ole, voit löytää sopivia kontakteja tutkimalla yhteistietoja alan kouluttajilta, opinto-ohjaajilta tai ammatillisten järjestöjen, paikallisten yritysrekistereiden sivustoilta. Voit myös soittaa rohkeasti organisaatioon ja pyytää henkilön nimen työnimikkeen mukaan. Lue kaikki mahdolliset innostavat tiedot työstä internetistä ennen haastattelua. Pohdi etukäteen, mitä tietoja toimialasta haluat ja luettelo kysymyksistä, joihin haluat vastauksia.

Ota yhteys henkilöön haastattelun järjestämiseksi: puhelimitse, sähköpostilla ja on kohteliasta osoittaa kiitosta haastateltavan avuliaisuudesta ja miten arvokasta lyhyt tietojen vaihto urasuunnittelusi kannalta on. Ole avoin ja esittele lyhyesti omat ammatilliset kiinnostuksesi ja tilanteesi. Kerro, että saamasi tieto voi auttaa sinua urapäätöksen teossa eri ammattien välillä tai tukee ammatillista erikoistumista tai suuntautumista. Kiitoksen sanat haastattelemasi ihmisen ajasta ja arvokkaista tiedoista ovat keskustelun jälkeen tärkeää kuulla.

Näillä esimerkki kysymyksillä pääset hyvin alkuun:

 • Millaisia tehtäviä teet tyypillisenä päivänä tai tyypillisenä viikkona?
 • Minkä tyyppisiin tehtäviin menee suurin osa työajastasi? Millaisia päätöksiä teet?
 • Mikä on parasta työssäsi? Mikä innostaa sinua eniten tässä työssä?
 • Mitkä ovat tämän ammatin/työn vaikeimpia tai turhauttavimpia osia?
 • Mitä muutoksia olet nähnyt tapahtuneen tällä alalla viimeisten viiden vuoden aikana?
 • Millaisia kykyjä ja ominaisuuksia henkilöltä odotetaan, kun haluaa työskennellä tällä alalla?
 • Millaisia etenemismahdollisuuksia lähtötason työntekijällä on tällä uralla?
 • Onko tämä työ/ammatti muuttumassa? Miten?

Kysymyksiä työoloista:

 • Millainen työaika alallasi on? Sisältyykö tähän ammattiin liikkumista?
 • Työskenteletkö yleensä itsenäisesti vai osana tiimiä?
 • Kuinka tämä ammatti vaikuttaa elämäntyyliisi? Onko alallasi terveysongelmia?

Kysymyksiä koulutuksesta:

 • Kuinka valmistauduit tähän ammattiin? Millaisia koulutuksia olet käynyt?
 • Kuinka löysit tämän työpaikan? Vinkkejä tulevaisuuden työnhakuun?
 • Onko sinulla neuvoja siitä, miten tästä urasta kiinnostuneiden tulisi valmistautua, koulutuksia, kursseja, erikoistumista?
 • Tunnetko ketään tällä uralla, jolla on minun koulutustasoani vastaava osaaminen? Kuinka hän sai työn?
 • Voitteko ehdottaa ketään muuta, jolta voisin kysyä alasta tietoja? Voinko kertoa heille, että olet lähettänyt minut?

Johanna Viheräkoski
psykologi, urasuunnittelun ja työhyvinvoinnin puolestapuhuja

Lähteet:

Lun, M. W. A. (2020) Informational Interview: Broadening Helping Field Professional Students’ Perception of Employment Opportunities in the Real World, Journal of Social Service Research, 46:1, 124-132, DOI: 10.1080/01488376.2018.1532943

Volmer, J. & Wolff H-G. (2018). A Daily Diary Study on the Consequences of Networking on Employees' Career-Related Outcomes: The Mediating Role of Positive Affect. Frontiers in Psychology, 9:13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02179

keskiviikko 9. kesäkuuta 2021

Kiinnostaako markkinointi?

 

Kuvituskuva

Olemme blogissamme esitelleet vuosien varrella erilaisia aloja – tällä kertaa olkoon markkinointialan vuoro. Markkinointi on asia, jonka kanssa tulemme tekemisiin lähes joka päivä elämässämme, missä sitten liikummekin. Mutta mitä markkinointi oikeastaan on ja mitä markkinointi-ihminen työkseen tekee? Millaisia taitoja tai osaamista markkinointialalle haluavalta tänä päivänä odotetaan?

Markkinointi tarkoittaa tiivistetysti kaikkia sellaisia toimenpiteitä, joilla pyritään tekemään yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta kiinnostava mahdollisten ja nykyisten asiakkaiden silmissä. Markkinointia tehdään periaatteessa jokaisessa yrityksessä tai organisaatiossa, joka haluaa myydä jotain, on se sitten tuotetta, palvelua tai ideologiaa. Markkinoinnin tavoitteena on luoda kysyntää - myydä. Markkinoinnin kenttä on laaja, laajimmillaan se pitää sisällään asiakkaiden tarpeen ja markkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien selvittämistä tutkimuksin, tähän tarpeeseen vastaavan tuotteen, palvelun tai lupauksen kehittämistä, tuotteiden ja palveluiden osalta niiden asemoinnin, hinnan ja jakelukanavien pohtimista, fyysisen tuotteen kyseessä ollessa houkuttelevan pakkauksen luomista, sekä tietenkin houkuttelevan mainosviestin kehittämistä ja mainoskampanjoiden toteuttamista erilaisissa kanavissa (tv, radio, ulkomainonta, suoramainonta, myymälämateriaali, sponsorointi, messut, nettisivut, some jne.).

Markkinointialalla tyypillisimpiä työnantajia ovat tuotteita tai palveluita myyvät organisaatiot sekä näiden apunaan käyttämät mainostoimistot, jotka suunnittelevat mainontaa ja mainosmateriaaleja. Alan ammattilaisille on kuitenkin kysyntää laajemminkin. Työpaikka voi olla esimerkiksi shampoota tai laivoja valmistava yritys, vähittäiskauppa, remonttipalveluita myyvä yritys, yliopiston markkinointiosasto, poliittinen puolue, markkinatutkimuksia tekevä yritys, televisioyhtiö, tapahtumia tai messuja järjestävä yritys, kaupunki tai konsulttiyritys.

Markkinointialan työnimikkeitä ovat esimerkiksi markkinointiassistentti, markkinointikoordinaattori, tuotepäällikkö, brand manager, digitaalisen markkinoinnin asiantuntija, markkinointipäällikkö, markkinointijohtaja. Media- ja mainostoimistojen sekä markkinointiosastojen luovien tehtävien nimikkeitä taas ovat esimerkiksi mediasuunnittelija, yhteyssihteeri, projektipäällikkö, copywriter, graafinen suunnittelija, art director. Markkinointiin suuntaavaa koulutusta on tarjolla kaikilla eri kouluasteilla: liiketalouden perustutkinto (merkonomi), ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto, tradenomi (liiketalous), kauppatieteiden maisteri. Toisaalta jos haluaa suunnata enemmän mediapuolelle tai mainonnan toteutukseen, soveltuvia tutkintoja ovat myös media-alan tai graafisen alan tutkinnot. Markkinointialan ammateista löydät lisätietoa esimerkiksi Työmarkkinatorista.

Millaisia ominaisuuksia alalle haluavalla sitten olisi hyvä olla? Markkinointityö on luonteeltaan usein melko itsenäistä, minkä vuoksi oma-aloitteisuutta ja päätöksentekotaitoja arvostetaan. Toisaalta koska työtä tehdään yhteistyössä erilaisten yrityksen sisäisten ja ulkoisten kumppanien kanssa, tarvitaan työssä hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja. Markkinointityö on perusluonteeltaan projektityötä ja aikataulut ovat työssä avainasemassa, minkä vuoksi suunnitelmallisuus, aikaansaavuus ja ongelmanratkaisutaidot ovat tarpeen. Koska työn perustana on asiakkaan käyttäytyminen ja markkinadata, on analyyttisuus myös hyvä ominaisuus tässä työssä. Monissa markkinointitehtävissä myös numerotaidot ovat tarpeen - sitä taitoa tarvitsee esimerkiksi budjetin hallinnassa ja tuotteiden kannattavuutta arvioitaessa. Markkinointityössä ei tarvitse olla visuaalisesti luova, ellei sitten työskentele tehtävässä, jossa konkreettisesti tehdään esimerkiksi esitteitä tai verkkosivuja. Ideointikykyä työ kyllä vaatii, samoin kykyä tuottaa tekstiä ja PowerPoint-esityksiä. Monissa markkinointi tehtävissä pääsee myös pitämään paljon esityksiä minkä vuoksi esiintymiskykyä ja -halua on hyvä olla. Koska ala on kansainvälinen, englannin sujuva suullinen ja kirjallinen taito on yleensä edellytys. Tietotekniset taidot ovat alalla tarpeen - Word, Excel ja Powerpoint ovat jokapäiväisiä työvälineitä, luovissa töissä vaaditaan lisäksi suunnitteluohjelmien osaamista. Markkinoinnin muuttuessa yhä enemmän digipainotteiseksi myös digitaalisen markkinoinnin kanavien tuntemusta ja ymmärtämistä, kuten somemarkkinointitaitoja tai nettisivujen julkaisujärjestelmien tuntemusta peräänkuulutetaan tänä päivänä yhä useammassa markkinoinnin työpaikkailmoituksessa. 

Työ markkinoinnissa on dynaamista, vaihtelevaa ja innostavaa. Se tarjoaa mahdollisuuksia tehdä ja nähdä erilaisia asioita, olla mukana monessa, ideoida, oppia, ottaa vastuuta ja edetä. Se on monessa mielessä näköalapaikka, josta on hyvä ponnistaa eteenpäin. Koska monet työnantajayrityksistä ovat kansainvälisiä, on alalla hyvät mahdollisuudet myös kansainväliseen liikkuvuuteen. Toisaalta työn dynaamisuus tuo usein mukanaan myös kiireen. Tehtävien itsenäisyys taas tuo mukanaan laajan vastuun ja sitä kautta helposti paineita. Alalle haluavan onkin hyvä omata riittävästi paineen- ja kiireensietokykyä. Myös alan jatkuva kehittyminen tuo oman haasteensa – alalle haluavan on hyvä aktiivisesti seurata asioita ja kehittää osaamistaan.

Markkinointialalla on tarjolla hyvin mielenkiintoisia tehtäviä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Ala on hyvin kilpailtu johtuen siitä, että alan koulutustarjonta on runsasta ympäri Suomen, toisaalta paikkojakin on yleensä runsaasti tarjolla. Suomessa töitä on tarjolla eniten pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa – siellä, missä pääkonttoritkin ovat. Ala on melko suhdanneherkkä – silloin kun yrityksellä menee huonosti, on markkinointi usein ensimmäisiä asioita, joista leikataan. Toisaalta markkinoijille on tarvetta aina, ja talouden elpyessä työntekijöiden tarve taas kasvaa.

Mari
urapsykologi

Lue lisää aiheesta:

Työmarkkinatori https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/ammattialat/Kaupallinen-ty%C3%B6/Mainos--ja-markkinointity%C3%B6

Foreammatti https://app.foreammatti.fi/avoin/avoin?ammatti=2431

keskiviikko 26. toukokuuta 2021

Mitä jos työnhaku ahdistaa? 6 lääkettä luurikammoon ja muihin epätoivon hetkiin

 

Kuvituskuva

Unelmien uusi työpaikka on kutkuttava tavoite. Töitä hakiessa joutuu kohtaamaan itsensä sellaisena kuin on kaikkine kokemuksineen ja elämäntilanteineen. Työpaikan tavoittelu on kuin suuri vuori, jota lähdet kipuamaan yhdeltä laidalta. Kiireellä harppoessa voi uupua ja eksyä, mutta pienin välitavoittein matkanteko on hallittavissa paremmin. Maltillisella etenemisellä huomaat matkalta paremmin myös etenemisvihjeitä ja tukijoukkoja. Jos olet jo hakenut töitä pitkään niin myös epätoivo, turhautuminen ja ulkopuolelle jäämisen tunteet saattavat vallata mielen.

1. Itsetuntemus ja aiemmat onnistumiset

Katsele mielessäsi itseäsi lintuperspektiivistä käsin ja myötätuntoisesti. Mieti kulkemaasi polkua ja muistele millaisia onnistumisia on liittynyt esimerkiksi uuteen harrastusporukkaan liittymiseen sekä koulupaikan tai kesätyön saamiseen. Mitä tapahtui, että onnistuit pääsemään mukaan: oliko onni myötä, auttoiko joku, millaisen onnistumisen koit? Ehkä voit tulevaisuudessakin kokea jotain samankaltaista.

2. Pilko tavoite pieniin osasiin, jotta onnistut

Luurikammo on mielestäni hyvä sana kuvailemaan jännitystä, mikä liittyy tärkeän puhelun aloittamiseen. Luurikammon osalta voi perinteiset konstit auttaa: muistilista siitä mitä piti sanoa, ja että soittaa lämmittelypuhelun johonkin vähemmän kammottavaan numeroon. Kokonaista työnhakuajatustakin kannattaa pilkkoa pienempiin tavoitteisiin, sen kokoisiin mitä itse hallitsee ja jotka eivät ole liian epäselviä. Kaikkea ei tarvitse tehdä saman päivän aikana ja voit pyytää läheisiltä tai työkavereilta kommentteja työhakemukseen.

3. Pidä päiväkirjaa tai muistivihkoa, johon kirjaat tärkeitä huomioita

Jotkut ovat kertoneet esimerkiksi pitävänsä Excel -taulukkoa projektistaan, vähemmän järjestelmälliselle voi muistikirja toimia aivan hyvin. Muistiinpanoissa on se viisaus, että näet konkreettisesti, mitä olet tehnyt tavoitteen edistämiseksi vaikkapa tyyliin (1.2. ansioluettelon viimeistely, 3.2. LinkedIn ajan tasalle 5.2. soitto avoinna olevaan työpaikkaan xxx henkilölle xxx, jonka kanssa sovittiin…)

4. Ole armollinen itsellesi ja yritä nähdä työnantaja mahdollisimman inhimillisenä ja tavallisena ihmisenä

Työnantajaakin joskus jännittää uusien ihmisten kohtaaminen, ja toisaalta mahdollinen jännittäminen kuuluu asiaan. Harvoin jännittäminen on niin haittaavaa, etteikö työnantaja pystyisi siitä huolimatta arvioimaan sekä ennakkotietojen että kysymiensä kysymysten perusteella, oletko sopiva tehtävään. Työn hakemiseen harjaantuu. Jos haluat kokeilla, miltä työnhakusi näyttää toisten silmin, voit kokeilla sitä Haastis-sovelluksen avulla (https://www.tek.fi/fi/tyoelama/urapalvelut/tyonhakuvalmennus/haastis-haastatteluappi). Sen avulla voit huomata myös pieniä maneereja puheessa tai eleissä – tällaisiin yksittäisiin pieniin tapoihin voit vaikuttaa tarvittaessa, kun tiedät mitä ne ovat.

5. Tukeudu toisiin, et ole yksin

Työnhaku on täyttä työtä. Toistuvat hylkäämiskokemukset aiheuttavat huolta ja vaativat veronsa. Työnantajilta voi olla vaikea saada palautetta hakemisen yhteydessä. Itseluottamuksen kuihtuessa, tukea kannattaa hakea luotettavilta ihmisiltä.  Oman perhepiirin lisäksi, tukea voi hakea ystävästä, kurssikaverista, ammattiliittojen toiminnasta, keskustelupalstoilta ja TE-palveluista. Työn hakemisesta on monella omakohtaista kokemusta.

6. Palkitse itsesi onnistumisista

Katso taaksepäin ja näe sinnikkään ihmisen tarina. Vaikka et päätavoitettasi ehkä vielä saavuttanutkaan, olet ehkä saanut kokemusta, tietoa ja uuden kohtaamisen työurasi varrelle. Toisaalta jos sait työn, niin ryhdyt valmistautumaan työn aloitukseen ja uuteen tulevaisuuteen. Oli niin tai näin, olet ansainnut hengähdyksen ja kiitoksen tästä rupeamasta.

Heli 
psykologi
Valtakunnallinen Uraohjaus

keskiviikko 12. toukokuuta 2021

Kokemuksia aikuisena opiskelusta koronan aikana

Kuvituskuva: Dream Big & Make it happen
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja hyväksiluku opinnoissa. Nuo sanat ovat vaikeasti hahmotettavia. Mitä ne oikein konkretiassa tarkoittaisivat minun kohdallani? Mieli halajaisi opiskelemaan vaan miten edetä? Mitä pitäisi tietää ja mistä hakea apuja? Mielessä pyörii monta kysymystä joihin kaipaa vastauksia. Näin oli ainakin itselläni tutkaillessani opintojen mahdollisuutta keväällä 2020.

Kirjoitan tätä huhtikuun lopulla 2021. Korona-viruksen kanssa taiteilu on vienyt energiaa meiltä kaikilta. Työnteko ja opiskelu ovat ylipäätään aiempaa monin tavoin haasteellisempia tapahtuessaan etänä. Olemme helposti melko yksin kokemustemme kanssa ja kahvitauoilla tai käytävillä tapahtuvaa vuorovaikutusta ei normaaliin tapaan ole. Olemme eläneet poikkeusoloissa yli vuoden.

OPINTOPOLKUNI

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen on merkittävä osa aikuisena opiskelevan opintopolkua. En tiennyt opintoja harkitessani yksityiskohtaisesti missä määrin osaamiseni on hyväksiluettavissa opintopisteiksi.

Päätin rohkaista mieleni opintojen suhteen keväällä 2020 ja opintoni alkoivat Humanistisessa ammattikorkeakoulussa syksyllä 2020. Opiskelen työelämän kehittäjäksi ja valmistun vuoden 2021 aikana yhteisöpedagogiksi. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Sain aikaisemmin hankitusta osaamisesta työelämässä, opinnoissa ja vapaaehtoistyössä hyväksiluettua kolmasosan kokonaisopintopisteiden määrästä.

MITÄ JOS MINÄKIN LÄHTISIN OPISKELEMAAN?

On iso henkinenkin askel aloittaa opinnot aikuisena. Kenties sinäkin, blogin lukija, saatat pohtia uutta urapolkua? Mielessä pyörii ehkä paljon kysymyksiä. Onko aikainvestointi opintoihin varmasti sen arvoista? Pystynkö ja kykenenkö oppimaan uutta tässä iässä? En kuitenkaan osaa käyttää kaikki digihärpäkkeitä ja mitä naapuritkin siitä ajattelee jos alkaa näin vanhana opiskella?

YHTEISÖPEDAGOGIN OPINTOJEN EETOS

Yhteisöpedagogin tutkinto antaa vahvan perustan jatkuvalle ammatillisuuden ja ammatti-identiteetin kehittymiselle prosessina. Yhteisöpedagogit ovat monipuoliset vuorovaikutuksen ja ohjauksen taidot omaavia ammattilaisia. Työyhteisön kehittäjänä on mahdollisuus sijoittua työyhteisöjen ohjaus-, koulutus-, organisointi-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin työelämän eri toimintasektoreille. Itseäni puhutteli eniten opintojen myötä syventyvä yhteiskunta- ja työelämätietous.

MONIMUOTO-OPISKELU ON MAHDOLLISTA TYÖN OHESSA

Opiskelemaan lähteminen liittyy myös oman elämän ajankäyttöön. Päätös opintoihin lähtemisestä vahvistui, kun selvisi, että verkko-opinnot mahdollistavat tutkinnon suorittamisen monimuotoisena ja työn ohessa. Lähiopetusta eli koronan aikana verkkoluentoja on kolmena päivänä kuukaudessa. Ajankäytöllisesti verkko-opiskelu ja opintoihin liittyvät yksilö- ja ryhmätehtävät vaativat oman yllättävänkin suuren ajallisen panostuksensa.

MIKSI JUURI YHTEISÖPEDAGOGIKSI?

Opinnoissa tunnen tulleeni kotiin. Työelämäni ajan olen työskennellyt asiantuntija- ja johtotehtävissä motivoiden ihmisiä toimimaan yhdessä. Minulle on annettu hyvää palautetta kommunikoinnin ja yhteistyön tekemisen taidoistani. Saamani positiivinen palaute on myös koskenut kykyjäni viedä asioita organisoidusti toteutukseen asti. Tuntui erittäin perustellulta lähteä opiskelemaan työelämälähtöistä tutkintoa, jonka arvopohja on yhteneväinen oman arvopohjani kanssa. Ihmislähtöinen, vuorovaikutukseen ja toisen kunnioitukseen perustuva eetos on se arvopohja jolta olen jo lapsuuden perheestäni ponnistanut.

Aikuisopiskelijana on tosi hauskaa ja rankkaa. Olen tutustunut verkossa täysin uusiin ihmisiin ja saanut käydä hedelmällistä ja rikastavaa vuorovaikutusta heidän kanssaan. Olen rakentamassa itselleni tulevaisuuden ammatillista identiteettiä.

Opintojen alku oli lievästi sanottuna kaaosmaista. Olimme ensimmäinen vain verkon kautta koko tutkinnon opiskeleva ryhmä. Korona toi siis opintoihin oman pikantin lisän. Miettiessäni seuraavia ammatillisia askelmerkkejä sain kannustusta ja ohjausta TE-palvelujen uraohjauksen ammattilaisilta. Sparraus vahvisti käsitystäni siitä että olen tekemässä oikeaa ratkaisua. Meillä jokaisella on työelämässä erilaisia vaiheita. Sisällä saattaa kaihertaa onttouden tunne. Omat piilossa olevat kyvyt eivät ehkä tule nähdyiksi tai huomioiduiksi omassa nykyisessä työyhteisössä ja mieli halajaisi kohti uuden oppimista.

OPINTOPOLULLE OHJAUSTA

Kokemukseni perusteella opintojen polku kannattaa valita ja apuja saa. On erittäin palkitsevaa havaita, miten oma työ on rakentanut kokemushistoriaa, josta voi opinnoissa olla hyötyä uudella tavalla. Opintojen aikana esille nousseet asiat ja teemat asettuvat luontevasti osaksi uudistuvaa identiteettiä rikastaen sitä palkitsevalla tavalla ja kasvattaen ruokahalua opiskelua kohtaan. Monipuolista kokemusta ja sen päivittämistä erilailla tulevaisuuden työn taidoilla kaipaa myös yhteiskuntamme. Voisimme kiinnittää enemmänkin huomiota siihen, miten rohkaista yhä useampia aikuisia lähtemään opintielle vahvistamaan omaa osallisuuttaan ja polkuaan pidentyvillä työurilla. Voisimmeko madaltaa opintojen aloittamisen kynnystä? Kysymys kuuluu mitä sinä kaipaisit, jotta lähtisit kohti uutta?

Unelmista totta – opintopiste kerrallaan!Mari Peltomäki

Tuleva työyhteisöjen kehittäjä, yhteisöpedagogi AMK

Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Helsinki


P.S. Lue lisää yhteisöpedagogin ammatista sivuilta https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/ammatit/Yhteis%C3%B6pedagogi ja mihin yhteisöpedagogit ovat sijoittuneet työelämässä https://toissa.fi/


keskiviikko 28. huhtikuuta 2021

Verkko-ohjaus urasuunnittelun tukena

 

Kuvituskuva: Ohjaaja ja asiakas työpöydän ääressä

Oletko paras versio itsestäsi? Pitäisikö sinun liikkua enemmän? Aloittaa elämäntaparemontti? Tehdä jotain unelmiesi eteen? Nukkua enemmän, ajatella positiivisemmin, suorittaa elämääsi nopeammin, korkeammalle ja tehokkaammin?

Vai pitäisikö sinun olla armollinen itsellesi? Nyt niin muodikasta life coachausta myydään sekä tehokkuus- ja suorittamispuheella että armollisuuspuheella. Välillä tarvitaankin ulkopuolisen apua kirkastamaan omia tavoitteita ja suunnittelemaan seuraavia askeleita. Jos haluat rauhassa pohtia uraasi jonkun sellaisen kanssa, joka ei hiosta eikä yritä myydä sinulle lisää valmennustunteja tai kaiken korjaavia ihmetuotteita, miksi et hakeutuisi julkisten työvoimapalveluiden uraohjaukseen? Uraohjaus on tukenasi esimerkiksi, kun kohtaat haasteita työelämässä tai etsit uutta ammatillista suuntaa.

Olet itse oman elämäsi paras asiantuntija. Ohjaaja ei anna valmiita vastauksia tai ratkaisumalleja, vaan pyrkii vahvistamaan omaa asiantuntijuuttasi elämäsi suhteen. Ohjauksen tavoitteena on, että hahmotat paremmin vaihtoehdot ja sinulle mahdolliset toimintatavat, jotka johtavat toivomallesi tielle. Ohjauksessa korostetaan asioiden tulkinnanvaraisuutta ja pyritään löytämään uudenlaisia näkökulmia.

Toisen näkökulmaa voi tarvita esimerkiksi omaa kehittymistä pohtiessa. Moni arvioi omaa osaamistaan vain erilaisissa kilpailu- ja arviointitilanteissa, kuten työtä tai opiskelupaikkaa hakiessa. Silloin itsekriittisyys kasvaa ja kriittiset ajatukset voivat estää oman osaamisen laajuuden tai syvyyden hahmottamista. Itsemyötätunto auttaa oman osaamisen tunnistamisessa, mutta suorituskeskeisessä yhteiskunnassamme tarvitaan joskus se ohjauksen ammattilainen, joka antaa luvan olla itselleen armollinen.

Kun uraohjauksessa puhutaan mikrotarinoista, ei niillä tarkoiteta tiktok-videoita tai someen jaettua oman elämän esittämistä. Pikemminkin on kyse oman elämän suunnittelusta (Life Design) sekä toivottavan tulevaisuuden rakentamisesta. Ohjauksessa voi rakentaa oman uratarinansa uudelleen. Ura tai tuleva ura koostuu erilaisista mikrotarinoista ja valintojen hetkistä. Niissä saattaa toistua samanlaisia narratiiveja tai toistuvia toimintamalleja, jotka näkee paremmin ulkopuolelta. Ohjauksen ammattilainen auttaa oman haitallisen ajattelutavan tunnistamisessa ja oman uratarinansa uudelleen rakentamisessa.

Jos sinua kiinnostaa tarinallinen lähestymistapa ammatilliseen suuntautumiseesi, verkko-ohjaus voisi sopia sinulle oikein hyvin. Verkko-ohjauksessa työstät tarinaasi kirjoittamalla ja myös keskustelemalla. Julkisten työvoimapalveluiden uraohjaus on monikanavaista, ja tekstipohjainen ohjaus vain yksi kanava muiden joukossa.

Koko maan TE-toimistoilla sekä TE-puhelinpalveluilla on nyt käytössä uusi verkko-ohjauksen alusta Ohjaustaverkossa.fi. Se sopii oikein hyvin kaikille, joilla on halu muutokseen työuralla sekä aikaa työskentelyyn ammattilaisen tuella. Verkko-ohjauksessa voit pysähtyä pohtimaan siirtymävaiheita, rakentamaan tarinaasi uudelleen sekä kuvittelemaan ja työstämään parempaa versiota tulevaisuudestasi.

Ohjaustaverkossa.fi on tietoturvallinen virtuaalinen alusta, jonka avulla voit

 • käydä ohjaajan kanssa luottamuksellista keskustelua kirjoittamalla
 • jakaa ohjaajalle henkilökohtaisia tietojasi ja tiedostoja turvallisesti
 • työstää ohjaajan suosittelemien aktivoivien tehtävien avulla tilannettasi ja tarinaasi myös ohjauskeskustelujen välissä.

Tarvitset vain nettiselaimen sekä vahvan tunnistautumisen välineet. Hakeudu verkko-ohjaukseen TE-toimistojen tai TE-puhelinpalvelujen ajanvarauskäytännön kautta. Ohjaaja luo ohjaustilan ja lähettää sinulle sähköpostikutsun. Tunnistaudut Suomi.fi:llä ja yhteinen verkkotyöskentely kohti uutta ja toivottavampaa suuntaa voi alkaa.

Satu Meriluoto

Digitalisaation moniosaaja ja verkkovuorovaikutuksen kehittäjä. Innostunut elinikäisen ohjauksen ja jatkuvan oppimisen teemoista aina vain.
Keski-Suomen ELY / Kohtaamo-hanke
Ohjaustaverkossa.fi

Katso myös