keskiviikko 27. syyskuuta 2017

Uraohjaustehtävillä jäsennystä tilanteeseen

Vanhat hyvät konstit toimivat elämän suunnittelussa. Osana Uraohjausta psykologi voi antaa tilanteeseen sopivia kotitehtäviä, joissa ryhmitellään, visualisoidaan tai kirjoitetaan tarina. Joitakin tehtäviä löydät TE-palvelujen sivuilta.   Tehtävät saattavat liittyä erilaisten luonteenpiirteiden ja kiinnostusten tunnistamiseen ja näin ollen ne vahvistavat itsetuntemusta ja antavat pohjaa tulevaisuuden suunnittelulle ja työnhaulle. Hiljaa itsekseen tehty harjoitus saattaa tuoda yllättäviäkin jäsennyksiä tilanteeseen, konkretisoida epämääräisiä tuntemuksia tai palauttaa mieliin osaamista jota ei itse ehkä päivittäin ajattele. Tekemistään harjoituksista voi kertoa psykologille prosessinomaisesti, kertoen mitä ajatteli ja mitä hyötyä tehtävistä oli. Toisaalta tekemänsä tuotoksen voi näyttää kasvokkain tai videokameran välityksellä, jolloin päästään yhdessä katselemaan ja huomioimaan mitä kaikkea ajattelussa tulee esille.  

Kerron esimerkin Mind Mapista eli miellekartasta. Tähän blogikirjoitukseen liitetyssä kuvassa nuori nainen piirtää miellekarttaa. Keskelle kuviota piirretään vaikkapa tuo kuvan neliö, jossa on käsittelyn kohteena oleva asia, ja siitä lähtevien viivojen päähän omiin ympyröihinsä asioita jotka kytkeytyvät käsittelyn kohteena olevaan asiaan. Omaa elämää suunnitellessa voit esimerkiksi hyödyntää tätä tehtävää seuraavasti:  Piirrä kaksi eri kuvaa elämäntilanteestasi: huolikartta ja onnikartta. Huolikarttaan voit piirtää asioita jotka ovat pulmallisia ja vievät energiaa tai aikaa, ne voivat olla kuin pilviä. Keskelle karttaa voit piirtää itsesi vaikka tikku-ukkona, ja piirtää viivojen päähän pilviä jotka kuvaavat raskaita asioita. Mitä lähempänä pilvi on tikku-ukkoa, sitä enemmän se huoli varjostaa arkeasi. Pilvistä voi lähteä vielä etäämmälle viivoja, jotka kuvailevat yksityiskohtia tai huolien sisältöjä. Huolikartan jälkeen voit piirtää onnikartan, se voi liittyä vaikka tulevaisuuteen. Tikku-ukon ympärillä voi olla ympyröitä, symboleja, värejä, mitä vaan mikä kuvaa sitä, mistä saa mielihyvää ja toisaalta omia tavoitteita ja esimerkiksi ratkaisukonsteja huolikartan teemoihin. Karttoja kannattaa katsella rinnakkain. Niistä voi ympyröidä/alleviivata olennaisia kohtia. Niihin voi kirjoittaa täsmennyksiä, miten aikoo toteuttaa toiveitaan tai kehen pitää ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi. Kartat voi säilyttää ja palata niiden äärelle vaikka puolen vuoden kuluttua. Vieläkö piirtäisit samanlaiset kartat nykytilanteesta vai ovatko pilvet ja auringot siirtyneet elämässäsi? Mitä niistä haluaisit siirtää lähemmäksi tai etäämmälle, miltä elämä silloin tuntuisi jos ne olisivat jo siirtyneet toivomillesi paikoille.

Heli
Linkit päivitetty 21.9.2022

keskiviikko 20. syyskuuta 2017

Toisenlainen sukellus koulutustiedon maailmaan

Koulutustietoa löytyy Opintopolun kautta, jonka kautta myös haetaan yhteishaussa oppilaitoksiin. Ammatillisiin aikuiskoulutuksiin haetaan suoraan oppilaitoksen nettisivujen kautta.  Oppilaitoksen esittelytekstit kertovat usein valitettavan vähän siitä, miltä opiskelu näyttää ja tuntuu kyseisessä oppilaitoksessa. Kokeile vaihteeksi kirjoittaa Googlen hakuikkunaan hakusanat ”blogi AMK”, ”blogi yliopisto” tai ”blogi ammattiopisto”. Varsinkin jos et oikein tiedä mitä olet etsimässä, niin ideointivaiheena eri ammatteihin tällainen tapa on mukavaa vaihtelua. Kirjoita paperille lokia siitä missä olet surffannut ja mitä huomioita tehnyt esimerkiksi seuraavista asioista koskien eri linjojen opiskelua:

·         millaisia opiskelutapoja oppilaitoksessa käytetään

·         millaisia tietoja löydät opinnäytetyön tekemisestä

·         millaisia uratarinoita löydät sivuilta

·         mitä et ainakaan halua opintojesi sisältävän

·         mitkä opintolinjat kiinnostavat

Tämän sukelluksen jälkeen yritä miettiä millaisiin ammattinimikkeisiin kyseiset koulutukset voisivat johtaa, voit esimerkiksi katsoa www.tyomarkkinatori.fi –sivuilta löytyykö kiinnostavalta alalta työpaikkoja. Voit myös katsoa Ammattitieto –sivuilta ammatinkuvauksia, joista saat selville mitä kaikkea tuohon työhön kuuluu käytännössä, ehkä löydät myös jonkun kiinnostavan haastattelun ja linkkejä esimerkiksi ammattiyhdistysten sivuille. Mukavia tiedonhakuhetkiä!

Heli
Linkit päivitetty 21.9.2022

keskiviikko 13. syyskuuta 2017

Suomalaisen työelämän arvot osaksi omaa elämää

Luin tänään Suomen hallituksen Työelämä 2020 –hankkeen viestintäsivuja. Osana kyseistä hanketta on kerätty vuonna 2013 sekä työpajoissa että sosiaalisessa mediassa eri tilanteissa olevilta ihmisiltä kokemuksia ja käsityksiä työelämän arvoista.  Tämän perusteella saatiin selville ajankohtainen ja paras käsitys siitä, mille arvoille ihmiset uskovat parhaan työelämän vuonna 2020 rakentuvan.  Nettisivuilla on neljän menestyneen urheilun parissa toimineen henkilön haastatteluja, mitä nämä arvot tarkoittavat heille. Esitellyt arvot ovat sinnikkyys, rohkeus, tarkoitus ja luottamus.

Urheilijoiden arvohaastattelun kuunteleminen herättää monenlaisia ajatuksia. Päällimmäisin ajatukseni liittyy siihen että työ on elämää. Se miten ihminen nimeää arvonsa jotka liittyy työhön, harrastukseen tai elämään, ovat samansuuntaisia, jopa samoja. Arvot liittyvät ihanteisiin, tavoitteisiin ja omiin toimintatapoihin. Parhaimmillaan arvoista saa voimaa ristiriitojen hetkellä.

Näistä haastatteluista tulee mieleen myös mahdollisuus arvioida näitä neljää arvoa omassa elämässä. Mitkä ovat esimerkkejä omasta toiminnasta, joissa nämä neljä arvoa tulevat esille? Mikä harrastus on opettanut näitä taitoja. Näkyvätkö nämä arvot siinä, miten toimii ystävien ja työtoverien parissa tai suhteessa esimieheen?

Kannustaisin harkitsemaan näitä arvoja myös ennen työ- tai opiskelupaikkahaastattelua. Koska nämä ovat yleisesti tunnustettuja arvoja, niitä on helppo ymmärtää ja hyväksyä. Näin ollen osana omien vahvuuksien esittelyä, näillä voi hyvinkin saada myöntyvää nyökyttelyä osakseen. Käsittelen tässä vielä yksitellen edellä mainittuja arvoja, miten näitä voisi tuoda haastattelutilanteessa esiin.

Sinnikkyys: Palauta mieliin opiskelusta tai työstä muutama esimerkki, joissa olet vastoinkäymisistä ja ajan kulumisesta huolimatta osoittanut sinnikkyyttä. Mitä sellaista teit näissä tilanteissa, mikä auttoi suunnitelman päätökseen viemistä. Keksitkö kenties uuden ratkaisun, pyysitkö apua toisilta vai luotitko omaan osaamiseesi.

Rohkeus: Rohkea on silloin kun jännittää ja on epävarma, mutta tekee silti asioita. Rohkeassa toiminnassa on usein mukana joku houkutinvoima: tehtävä on niin tärkeä että kokee kutsumusta tämän asian tekemiseen mahdollisista vastoinkäymisistä huolimatta. Milloin olet ollut opiskeluissa ja työelämässä tällaisessa tilanteessa? Millaisia ennakkoajatuksia sinulla liittyi tilanteeseen, millaisia toisten tulkinnat olivat? Mitä hyötyä rohkeudesta oli sinulle itsellesi, muuttiko se toimintaasi jatkossakin?

Tarkoitus: Mitä yhteiskunnallista tarkoitusta koet työlläsi olevan? Mistä huomaat että työ on tehty riittävän hyvin, oletko kenties saanut palautetta että siitä on ollut apua toisille? Millainen merkitys palkalla on tyytyväisyyteesi? Millaisissa hetkissä työn tarkoituksen miettiminen on tuonut lisää puhtia työn loppuun saattamiseen.

Luottamus: Mitä ajattelet työn laadun tärkeydestä? Mieti muutama tilanne joka liittyy hyvään yhteistyöhön työtilanteissa. Sinulta on ehkä pyydetty apua, esimies on arvostanut mielipidettäsi työn järjestelyjen suhteen tai sinulle on annettu huomattavaa vastuuta työssäsi. Luotatko itseesi työntekijänä, onko työpaikan ihmissuhteissa luottamus ja yhteistyön henki läsnä? Millaista ilmapiiriä toivot työyhteisöltä. Mitä toivot esimieheltäsi?

Nyt kun olet miettinyt näitä arvoja lävitse, arvioi tuottamiasi vastauksia työnantajan näkökulmasta. Mitkä omista vastauksistasi voisivat liittyä myönteisellä tavalla hakemaasi työ- tai opiskelupaikkaan. Miten näitä arvoja haluaisit toteuttaa jos pääset uusiin tehtäviin mukaan? Olisiko sinulla itselläsi jotain kysyttävää työpaikan arvotaustasta ja toimintatavoista? Työhaastattelussa on hyvä tilaisuus arvioida haastattelun ilmapiiriä ja tulevan esimiehen suhtautumista sinun osaamiseesi ja toisaalta niihin asioihin joiden kohdalla uudessa työssä sinulla on vielä opittavaa. Työhaastattelussa parhaimmillaan päästään kohtaavaan yhteistyötilanteeseen, jossa arvioidaan puolin ja toisin työn soveltuvuutta sinulle. Työ saa sopivimman tekijän ja parhaassa tapauksessa myös sinä tehtäviä joissa kasvat parhaimmillesi.

Heli

keskiviikko 6. syyskuuta 2017

Ethän anna stereotypioiden ohjata alanvalintaasi

Helsingin Sanomissa oli jokin aikaa sitten juttu, jossa eri alojen ammattilaiset puolustautuivat omaan ammattikuntaansa liitettyjä stereotypioita vastaan. Esimerkiksi graafikon työhön liitetään usein mielikuva, että he laskuttavat turhasta. Jutussa haastateltu graafinen suunnittelija kertoi, miten paljon työtä asiakkaan antama toimeksianto vaatii ja mihin työstä laskutettava summa perustuu. Kansanedustaja puolestaan kertoi työnsä sellaisista puolista, jotka eivät näyttäydy julkisuudessa.

Moni ensimmäistä ammattiaan valitseva tai alanvaihtoa pohtiva sulkee vaihtoehtoja itseltään pois ammatteihin liittyvien mielikuvien vuoksi. Uraohjauskeskusteluissa haluan haastaa asiakkaita pohtimaan vaihtoehtoja laajemmin. Tietty ammattiala tai koulutus ei välttämättä ole sitä, minkälaisen mielikuvan se ensimmäisenä herättää tai minkälaisia stereotypioita siihen yleisesti liitetään. Neuvon asiakkaita hankkimaan tietoa koulutusalasta tai ammatista päätöksensä tueksi. Alanvalinta tai ammatin vaihtaminen ovat niin isoja ratkaisuja elämässä, ettei niitä kannata tehdä pelkkiin mielikuviin perustuen.

Tänä päivänä netistä löytyy valtava määrä tietoa. Ammattinetti-sivustolle on koottu kuvauksia eri ammattialoista ja ammateista sekä tietoa siitä, minkälaisia koulutusvaihtoehtoja kullekin alalle pääsemiseen on. Ammattinetistä löytyy myös alanvaihtajien tarinoita. Ammattiliittojen sivuilla on kuvauksia siitä, minkälaisissa työtehtävissä jäsenet työskentelevät. Oppilaitosten sivuilta löytyy tarkat kuvaukset koulutusohjelmista, joista voi tutkia, minkälaisia opintoja tutkintoon sisältyy. Näiden lisäksi googlettamalla löytyy tietoa. Saatat löytää esim. blogin, jossa sinua kiinnostavassa ammatissa työskentelevä kertoo työstään. YouTubessa on paljon eri ammattien esittelyjä videomuodossa. Alanvalintaan liittyvässä tiedonhaussa kannattaa hyödyntää myös omia sosiaalisia verkostojaan. Ehkä tuttavapiiristäsi löytyy joku sinua kiinnostavalla alalla työskentelevä, joka voisi kertoa kokemuksistaan.

Pohtiessaan jonkun ammatin soveltuvuutta itselle päätös on paljon helpompi tehdä silloin, kun sen pohjaksi on hankkinut riittävästi tietoa. Kun on muodostanut käsityksen siitä, minkälaisia opintoja alan koulutus sisältää ja minkälaisia työtehtäviä ammattiin konkreettisesti kuuluu, on helpompi punnita, olisiko vaihtoehto itselle sopiva.

- Milla -