keskiviikko 25. marraskuuta 2020

Takuuta ei ole


Kuvituskuva

Joskus tuntuu kuin elämä pettäisi. Kun pikkulapsiperheen huoltajalta loppuu työ, huoli perheen selviytymisestä on suuri. Kun sairastuu ja joutuu vaihtamaan ammattia, haluaisi takuun siitä, että saa töitä opintojen jälkeen. Kun omalla alalla ei ole töitä, haluaa vaihtaa alalle, jolla varmasti saisi töitä. Valitettavasti takuuta ei ole eikä elämä lupaa mitään. Silti voi ja kannattaa suunnitella tulevaisuutta, valita tavoitteita ja toteuttaa unelmia ja haaveita - tehdä voitavansa toivotun tulevaisuuden hyväksi.

Ensimmäinen askel on, että tunnistaa oman tilanteen ja muutoksen tarpeen sekä valitsee tavoitteen, mihin haluaa päästä. Jos työ loppuu, useimmat hakevat töitä olemassa olevan osaamisen, koulutuksen ja kokemuksen pohjalta. Ellei työtä hakemisesta huolimatta kohtuuajassa löydy, moni vaihtaa työnhakutavoitetta tai hankkii täydennyskoulutusta. Voi myös valita uuden ammatin ja hakeutua koulutukseen. Jotkut ryhtyvät yrittäjiksi.

Moni miettii, millä perusteella valintoja kannattaisi tehdä. Kiinnostuksia, työtoiveita, arvoja, vahvuuksia ja kykyjä vastaaviin tehtäviin ja ammatteihin työllistyy varmemmin. Niissä viihtyy ja niitä osaa tehdä ja oppii tekemään paremmin kuin muita. Työnantajat arvostavat motivoituneita ja osaavia työntekijöitä. Elämäntilanteen huomioiminen varmistaa, että työ sopii perheenkin kannalta eivätkä mahdolliset terveysrajoitteet haittaa alalla toimimista ja työn saamista.

Epävarmuus ja epätietoisuus tulevasta rasittavat ja huolestuttavat. Epäröinnistä on hyötyäkin. Se auttaa tunnistamaan ja vähentämään riskejä, ja pelot saavat välttämään vaaraa. Epäonnistumisen ennakointi sen sijaan johtaa helposti epäonnistumiseen. Vaarojen välttely voi saada hylkäämään toivotun tulevaisuuden eteen toimimisen. Työttömyyden pitkittyminenkään ei helpota työn saamista.

Muutos ei toteudu odottamalla. Kun on riittävän varma muutoksen tarpeellisuudesta ja tavoitteen järkevyydestä, rohkeus muutoksen toteuttamiseen kasvaa. Siksi omaa tilannetta kannattaa arvioida monesta näkökulmasta, paneutua harkiten tavoitteen valitsemiseen ja muutoksen toteutusvaihtoehtojen vertailuun. Omien tunteiden kuunteleminen on myös olennainen osa päätöksentekoa. Riittävän harkinnan jälkeen sydänkin sanoo, mitä kannattaa tehdä.

Vaikka takuuta ei ole, joskus voi peruuttaa. Entinen ammatti säilyy, vaikka opiskelisi uutta tai tekisi välillä muuta helpommin saatavaa työtä. Työn saantia auttaa, jos muuttaa työn perässä tai hakee määräaikaisia ja osa-aikaisia töitä. Mieleisiä työpaikkoja löytyy paljon enemmän, jos hakee työtä myös avoimilla hakemuksilla ja suoraan yhteyttä työnantajiin ottamalla. Omien kiinnostusten, osaamisten ja toimintatyylin kuvaaminen selkeästi ja eritellysti hakemuksissa auttaa erottumaan hakijajoukosta. Työtä ei välttämättä saa se, joka eniten tarvitsee, vaan se, kenet työnantaja tehtävään sopivimmaksi arvioi.

Elämänvalintoihin kuuluu epävarmuutta. Uskallus kasvaa, kun innostuu tavoitteesta ja varmistuu siitä, että muutosta tarvitaan ja onnistuminen on mahdollista. Toiveisiin uskominen, itseen ja tulevaisuuteen luottaminen kannustavat ja motivoivat eteenpäin. Läheisten tukikin auttaa. Onnistumisen ennakointi auttaa onnistumaan. Elämä kantaa sittenkin.

Sari

keskiviikko 11. marraskuuta 2020

Työvoimakoulutuksen aikana maksettavista etuuksista


(Päivitetty 1.12.2023)

Huom.!
Neuvottelutulokseen hallitusohjelmasta 16.6.2023 sisältyy suunnitelma aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta 1.8.2024 alkaen. Työllisyysrahasto päivittää sivullensa ajankohtaiset tiedot tilanteesta. Sivulta löydät myös vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. Neuvottelutulokseen hallitusohjelmasta sisältyy myös suunnitelma vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttamisesta vuonna 2024. Päivitän tätä blogitekstiä heti, kun saan tarkempia tietoja asiasta.

Työvoimakoulutusetuudet on yksi kysytyimmistä asioista Koulutusneuvonnasta. Lähes kaikkien työvoimakoulutusilmoitusten lopussa onkin annettu meidän yhteystiedot kysymyksiä varten. Aiheeseen liittyvä kirjallinen tieto on valitettavasti ripoteltuna vähän sinne tänne eri lähteisiin, joten päätin koota keskeisimmät asiat blogitekstin muotoon.

Tämä teksti kertoo sinulle eri rahoitusvaihtoehdoista eri elämäntilanteissa. En lupaa sinulle etuuksien saamista, vaan kerron vaihtoehdoista ja niihin liittyvistä ehdoista. Kerron aluksi työttömän mahdollisista etuuksista. Sen jälkeen kerron, kuinka tilanne poikkeaa lomautettujen, osa-aikatyötä tekevien, kokoaikatyössä käyvien sekä yrittäjien kohdalla. Pyrin samalla vastaamaan yleisimpiin kysymyksiin.

Huomioithan, että Kelan opintotukea ei voi saada työvoimakoulutukseen. Jos sinulla on yleistä työhistoriaa vähintään 5 vuotta ja suoritat työvoimakoulutuksen aikana ammatillisen tutkinnon, voit hakea tutkinnon suorittamisen jälkeen Työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä. Stipendiä voit hakea riippumatta siitä, oletko työtön tai työssäkäyvä, ja millä etuudella itse opiskeluaika on rahoitettu. Stipendin suuruuden ja sen saamisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston verkkosivuilta.

Viittaan tässä blogitekstissä työvoimaviranomaiseen, jolla tarkoitan TE-toimistoa tai kuntakokeilua. Voit halutessasi tarkistaa Oma asioinnista, kumman asiakas olet.


Video: Mitä ovat työvoimakoulutukset?

Työtön


Työtön voi saada seuraavia työvoimakoulutusetuuksia

Etuus Suuruus Maksaja
Työttömyysetuus Vaihtelee (ansiopäiväraha, peruspäiväraha tai työmarkkinatuki) Työttömyyskassa tai Kela
Kulukorvaus 9, 18 tai 16,82 eur/pv Työttömyyskassa tai Kela (tai KEHA-keskus (1))
Korvaus matka- ja yöpymiskustannuksista (2) Matkat 0,21 eur/km. Yöpymiset kustannusten mukaisesti TE-toimisto tai kuntakokeilu
Korvaus ulkomaanjaksoilta 50% ulkomaanpäivärahasta Työttömyyskassa tai Kela
Liikkuvuusavustus (työsuhteeseen johtavat koulutukset) Peruspäivärahan suuruinen Työttömyyskassa tai Kela
(1) Harkinnanvaraisen kulukorvauksen tapauksessa
(2) Esim. haastattelumatkoihin, mutta ei itse työvoimakoulutuksen aikaiseen kulkemiseen

Seuraavaksi käyn läpi tarkemmin, mitä kukin etuus tarkoittaa käytännössä. Huom.! Kaikkia etuuksiin liittyviä yksityiskohtia ei ole avattu tässä blogitekstissä, vaan ne löytyvät tekstiin lisättyjen linkkien takaa.

Työttömyysetuus ja kulukorvaus

Voit saada työvoimakoulutukseen osallistumisen aikana sitä työttömyysetuutta mihin sinulla on oikeus työttömänä ollessa mahdollisine korotuksineen ja kulukorvauksen. Esimerkiksi korvaukseton määräaika (eli karenssi) tai työssäolovelvoite ei estä työttömyysetuuden saamista työvoimakoulutukseen osallistumisen aikana. Yritystoiminnan päätoimisuuskaan ei estä työttömyysetuuden saamista työvoimakoulutuksen aikana. Jos sinulla on kesken omaehtoiset päätoimiset opinnot, etkä saa sen vuoksi työttömyysetuutta, et saa työttömyysetuutta myöskään työvoimakoulutukseen osallistumisen aikana.

Työttömyysetuudella tarkoitetaan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa (eli ansiopäivärahaa), peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Työttömyysetuuden maksaa joko työttömyyskassa tai Kela sen lausunnon pohjalta, jonka TE-toimisto antaa pian koulutuksen alkamisen jälkeen. Kulukorvauksen maksaa yleensä työttömyysetuuden maksaja ja harkinnanvaraisen kulukorvauksen tapauksessa KEHA-keskus.

Jotta voit saada työttömyysetuutta ja kulukorvausta, sinun pitää olla ilmoittautunut työnhakijaksi. Työnhakijaksi ilmoittautuminen kannattaa tehdä Oma asioinnissa. Etuuksien saamisen kannalta työnhaku on syytä pitää voimassa koko työvoimakoulutukseen osallistumisen ajan.

Ansiopäivärahan ja peruspäivärahan enimmäismaksuaika kuluu normaaliin tapaan työvoimakoulutukseen osallistumisen aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos ansiopäivärahan tai peruspäivärahan enimmäismaksuaika päättyy kesken työvoimakoulutuksen, siirryt Kelan työmarkkinatuen piiriin.

Korotettu työttömyysetuus

Korotettua työttömyysetuutta voit saada työvoimakoulutuksen aikana, jos molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät.

 1. Koulutuksesta on sovittu työvoimaviranomaisen kanssa suunnitelmassa ja
 2. korotusosan maksupäiviä on vielä jäljellä.

Suunnitelmalla tarkoitan työllistymissuunnitelmaa, aktivointisuunnitelmaa tai kotoutumissuunnitelmaa. Korotusosaa voit saada enintään 200 päivältä. Jos olet saanut jo korotettua työttömyysetuutta, ne päivät vähennetään 200 päivästä. Työttömyysetuuden maksaja tietää, kuinka monta päivää voit saada korotettua työttömyysetuutta.

Korotusosaa voit saada uudet 200 päivää, kun olet uudelleen täyttänyt palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon. Riittää, kun jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy.

 1. Ansiopäivärahan tai peruspäivärahan saajana siirryt työmarkkinatuen saajaksi tai
 2. työmarkkinatuen saajana siirryt ansiopäivärahan tai peruspäivärahan saajaksi työssäoloehdon täytyttyä.

Korotusosan suuruus riippuu muun muassa siitä, saatko etuutta työttömyyskassasta vai Kelasta. Peruspäivärahassa ja työmarkkinatuessa korotusosan suuruus on kiinteä ja sen suuruuden löydät Kelan verkkosivuilta. Ansiopäivärahan kohdalla sen suuruus vaihtelee; voit arvioida korotetun ansio-osan suuruutta TYJ:n verkkosivuilta löytyvällä laskurilla valitsemalla kohdasta "3. Osallistun työllistämistä edistävään palveluun" > Kyllä. Voit myös varmistaa suuruuden työttömyyskassastasi.

Koulutuksen lisääminen suunnitelmaan

Koulutuksen saat lisättyä suunnitelmaan (työllistymissuunnitelmaan, aktivointisuunnitelmaan tai kotoutumissuunnitelmaan) esimerkiksi jättämällä yhteydenottopyynnön Oma asioinnista koskien oman tilanteeni tarkistamista. Voit kirjata pyynnön koulutuksen lisäämisestä suunnitelmaan "Kerro tarkemmin mistä haluat keskustella" -tekstikenttään.

Yhteydenottopyyntö kannattaa jättää viimeistään silloin, kun olet saanut tiedon koulutukseen hyväksytyksi tulemisesta. 

Kulukorvauksen määrä

Kulukorvauksen määrä on joko 9, 18 tai 16,82 euroa päivässä. Kulukorvaus on verotonta tuloa. Jos työvoimakoulutuksen järjestää Pohjoiskalotin koulutussäätiö eli Koulutus Nord, on kulukorvauksen määrä 16,82 euroa päivässä. Kaikkien muiden työvoimakoulutusten osalta kulukorvauksen määrä on lähtökohtaisesti 9 euroa päivässä. Korotettua kulukorvausta 18 euroa päivässä voi saada seuraavissa tilanteissa.

 1. Osallistut työssäkäyntialueen ulkopuolella järjestettävään työvoimakoulutukseen.
 2. Osallistut työvoimakoulutukseen työssäkäyntialueellasi, mutta kuitenkin kotikuntasi ulkopuolella, ja osallistumisesta aiheutuu sinulle majoituskustannuksia.

Työssäkäyntialue ulottuu 80 kilometrin etäisyydelle tosiasiallisesta asuinpaikastasi. Tosiasiallinen asuinpaikka on lähtökohtaisesti työvoimaviranomaisen asiakastietoihin ilmoittamasi osoite. Onko sinulla Poste restante -osoite? Silloin työssäkäyntialue määräytyy sen työvoimaviranomaisen osoitteen mukaan, jossa olet asiakkaana. Kulukorvauksen maksaja saattaa edellyttää selvitystä esimerkiksi majoituskuluista.

Verkkokoulutus katsotaan työssäkäyntialueella järjestetyksi, vaikka koulutuksen järjestävä oppilaitos olisi työssäkäyntialueen ulkopuolella.

Kulukorvausta maksetaan työvoimakoulutukseen osallistumisesta aiheutuvien matka- ja muiden kustannusten korvaamiseksi. Kulukorvauksen maksamisesta ja sen määrästä päättää viime kädessä työttömyysetuuden maksaja, eli työttömyyskassa tai Kela. Et voi saada kulukorvausta työttömyysetuuden maksajalta, jos et saa yhtään työttömyysetuutta.

Jos et saa kulukorvausta työttömyyskassasta tai Kelasta, kannattaa tutustua harkinnanvaraiseen kulukorvaukseen. Harkinnanvaraista kulukorvauksen päätöstä haetaan oman alueen TE-toimistosta tai kuntakokeilusta riippuen siitä kumman asiakas olet. Myönteisen päätöksen tapauksessa maksatusta haetaan KEHA-keskukselta sähköisesti tai TEM630-lomakkeella. Lisätietoja edellytyksistä löydät blogitekstistäni nimeltään Työvoimakoulutuksen aikana maksettavasta kulukorvauksesta.

Kulukorvauksen maksaminen

Lähtökohta on, että kulukorvausta maksetaan enintään 5 päivää viikossa. Poikkeuksen muodostaa ulkomailla järjestettävä työvoimakoulutus, johon osallistuvalle maksetaan kulukorvausta enintään 7 päivää viikossa.

Pohjoiskalotin koulutussäätiön eli Koulutus Nordin Ruotsissa järjestämän työvoimakoulutuksen aikana voit saada kulukorvausta 7 päivää viikossa silloin, kun asut oppilaitoksen tarjoamissa majoitustiloissa; muissa tilanteissa (esim. jos asut koulutuksen aikana Suomessa) kulukorvausta maksetaan enintään 5 päivää viikossa. Huom.! Ilmainen asuminen Koulutus Nordin tarjoamissa majoitustiloissa on mahdollista vain, jos yhdensuuntainen matka kotoa koulutukseen on yli 70 kilometriä.

Korvaus matka- ja yöpymiskustannuksista

Työvoimaviranomainen voi myöntää korvausta seuraavien Suomessa tehtyjen edestakaisten matkojen matka- ja yöpymiskustannuksista.

 1. Matka työvoimakoulutuksen valintatilaisuuteen tai soveltuvuuskokeeseen.
 2. Matka oppilaitokseen tai olosuhteisiin tutustumiseksi, jos vamma tai sairaus edellyttää mahdollisuutta tutustua oppilaitoksen soveltuvuuteen ja esteettömyyteen ennen työvoimakoulutuksen aloittamista.

Matkakustannusten korvauksen määrä on matka kilometreinä kerrottuna 0,21 eurolla. Matkakustannuksista korvataan 12 euroa ylittävä osa, kuitenkin enintään 200 euroa.

Matkan pituutta määriteltäessä matka katsotaan alkaneeksi tosiasiallisesta asuinpaikastasi. Jos muuhun arvioon ei ole aihetta, tosiasiallisena asuinpaikkanasi pidetään työvoimaviranomaisen asiakastietojärjestelmään kirjattua osoitettasi.

Yöpymiskustannuksista myönnetään korvausta aiheutuneiden kustannusten perusteella, kuitenkin enintään 80 euroa vuorokaudessa.

Korvauksen saaminen on harkinnanvaraista. Lain mukaan matkakustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että kustannusten korvaamista on pidettävä tarkoituksenmukaisena työvoiman saatavuuden ja työttömän työllistymisen kannalta. Yöpymiskustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että yöpyminen on ollut liikenneolosuhteista johtuen välttämätöntä ja yöpymisestä on aiheutunut kustannuksia. Lain soveltamisohjeen mukaan kustannusten korvaamista on pidettävä tarkoituksenmukaisina ainakin silloin, kun työvoimakoulutuksesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa. Koulutuksen lisääminen suunnitelmaan on siis järkevää.

Matka- ja yöpymiskustannusten korvausta on haettava työvoimaviranomaiselta kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. 

 • TE-toimiston asiakkaat hakevat korvausta oman alueen TE-toimistosta TEM611-lomakkeella (PDF tai DOC).
 • Kuntakokeilun asiakkaat hakevat korvausta kuntakokeilusta KK611-lomakkeella (PDF tai DOC).
Lomakkeen voi ladata netistä tai hankkia työvoimaviranomaisen palvelupisteestä. Työvoimaviranomainen voi hyväksyä korvauksen maksettavaksi kokonaan tai osittain ennakkona.

Huom.! Edellä mainittuja korvauksia ei voi saada itse työvoimakoulutuksen aikana tapahtuvan edestakaisen matkustamisen ja yöpymisen perusteella.

Korvaus ulkomaanjaksoilta

Ulkomailla järjestettävään työvoimakoulutukseen osallistuvalla on oikeus saada koulutuksen aikaisten yöpymis- ja muiden kustannusten korvauksena 50 prosenttia päivärahasta, joka suoritetaan valtion virkamiehille asianomaisessa maassa tehdyn virkamatkan matkakustannusten korvauksena.

Valtion virkamiesten ulkomaanpäivärahakorvausten maakohtaiset määrät löydät tämän asiakirjan lopusta (sopimuskausi 1.3.2022–29.2.2024).

Liikkuvuusavustus

Erityisesti rekrykoulutuksena järjestettävään työvoimakoulutukseen hyväksytyn kannattaa tutustua liikkuvuusavustukseen. Liikkuvuusavustusta voi saada työhön liittyvään koulutukseen, jos työn aloittaminen edellyttää osallistumista siihen. Avustusta voi saada jo ennen varsinaisen työn alkamista. 

Liikkuvuusavustus myönnetään työttömyysetuuteen oikeutetulle henkilölle, joka ottaa vastaan vähintään 2 kuukautta kestävän työsuhteessa tehtävän työn tai aloittaa vähintään 2 kuukautta kestävään työsuhteessa tehtävään työhön liittyvän koulutuksen. Jos liikkuvuusavustus on myönnetty työhön liittyvän koulutuksen perusteella, avustusta ei myönnetä työn vastaanottamisen perusteella.

Liikkuvuusavustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että henkilön päivittäisen työhön tai koulutukseen liittyvän matkan kesto työn tai koulutuksen alkaessa ylittää keskimäärin 3 tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin 2 tuntia tai henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn tai siihen liittyvän koulutuksen takia.

Työttömyysetuuteen oikeutettuna pidetään henkilöä, joka saa työttömyysetuutta tai jolle ei makseta etuutta työttömyysturvalain 10 luvun 2 §:n 3 momentissa mainitusta syystä. Voit siis saada liikkuvuusavustusta vain, jos saat työttömyysetuutta juuri ennen työn tai koulutuksen alkamista. Avustuksen saamista ei kuitenkaan estä, jos et saa työttömyysetuutta esimerkiksi korvauksettoman määräajan (eli karenssin) tai työssäolovelvoitteen vuoksi

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen ja sen kesto porrastetaan työsuhteen keston mukaan. Liikkuvuusavustukseen voi saada myös tietyin ehdoin lapsikorotuksen ja korotusosan. Hae liikkuvuusavustusta lomakkeella työttömyysetuuden maksajalta viimeistään 3 kuukauden kuluessa työn tai koulutuksen alkamisesta. Tutustu edellytyksiin tarkemmin TYJ:n tai Kelan verkkosivuilla. Lisätietoja voit kysyä tarvittaessa omasta työttömyyskassasta tai Kelasta. Oikeuden liikkuvuusavustukseen tutkii ja ratkaisee työttömyysetuuden maksaja.

Kuinka etuuksiin vaikuttaa, jos olen lomautettu?

Kokoaikaisesti lomautetun kohdalla etuudet ovat samat kuin työttömän kohdalla. Osa-aikaisesti lomautettu (päivittäistä tai viikoittaista työaikaa on lyhennetty) ei voi saada korvausta matka- ja yöpymiskustannuksista. Lomautuksen osa-aikaisuudella on vaikutusta myös koulutuksen aikana maksettavan työttömyysetuuden määrään, josta löydät lisätietoja TYJ:n ja Kelan verkkosivuilta.

Kuinka etuuksiin vaikuttaa, jos teen osa-aikatyötä?

Osa-aikatyötä tekevän kohdalla etuudet ovat enimmäkseen samat kuin työttömän kohdalla, mutta joitakin eroja on rahoitusvaihtoehdoissa.

Silloin kun ansiotulot eivät ylitä suojaosaa, työttömyysetuus maksetaan osa-aikatyön aikana täysimääräisenä. Suojaosan ylittyessä osa-aikatyötä tekevä voi saada soviteltua työttömyysetuutta. Lisätietoja suojaosasta ja sovitellusta työttömyysetuudesta löydät TYJ:n ja Kelan verkkosivuilta. Jos et saa tulojen määrän vuoksi työttömyysetuutta ollenkaan, silloin et voi saada myöskään kulukorvausta tai liikkuvuusavustusta työttömyysetuuden maksajalta.

Osa-aikatyötä tekevä ei voi saada korvausta matka- ja yöpymiskustannuksista, ellei säännöllinen viikoittainen työskentelyaika ole alle 4 tuntia.

Työn tekeminen työvoimakoulutuksen aikana on sallittua, kunhan pystyt etenemään koulutuksessa vaaditulla tavalla työstä huolimatta. Huomioithan, että jos joudut vähentämään työtuntien määrää opintojen vuoksi, menetät oikeuden soviteltuun työttömyysetuuteen. Muistathan työnhakijana ollessa ilmoittaa enintään 2 viikkoa kestävästä osa-aikatyöstä työttömyysetuuden maksajalle. Yli 2 viikkoa kestävästä osa-aikatyöstä pitää ilmoittaa sekä työvoimaviranomaiselle että työttömyysetuuden maksajalle. Voit ilmoittaa työstä työvoimaviranomaiselle helpoiten Oma asioinnin kautta.

Harvinaisempia työvoimakoulutuksen rahoitusvaihtoehtoja edustavat palkansaajan aikuiskoulutustuki ja vuorottelukorvaus, joista seuraavaksi muutama sananen.

Kaikkien edellytysten täyttyessä voit hakea työnantajaltasi opintovapaata ja sen ajalle Työllisyysrahastosta aikuiskoulutustukea. Sinun pitää olla ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ajan ja yleistä työhistoriaa pitää löytyä vähintään 8 vuotta. Jotta aikuiskoulutustuella opiskelu voi toteutua, osa-aikatyön työajan pitää olla vähintään 18 tuntia viikossa. Kiinnitä erityistä huomiota myös koulutusta koskeviin vaatimuksiin, koska kaikki työvoimakoulutukset eivät täytä niitä. Aikuiskoulutustuen määrää voit arvioida laskurin avulla. Kelan opintotukea et voi saada työvoimakoulutukseen, joten se ei ole varavaihtoehto siinä tilanteessa, jos aikuiskoulutustuen edellytykset eivät täytykään. Opintovapaan aikana et voi saada myöskään työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Vuorotteluvapaa ja sen aikana maksettava vuorottelukorvaus voi tulla kyseeseen silloin, kun työaikasi on yli 75 prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän työajasta ja työhistoriaa on kertynyt vähintään 20 vuotta. Sinun pitää olla ollut nykyisen työnantajan palveluksessa yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta (eli ansiopäivärahasta tai peruspäivärahasta), jota saisit työttömänä ollessa. Korvausta laskettaessa ei oteta huomioon lapsikorotuksia. Vuorottelukorvauksen lisäksi et voi saada kulukorvausta. Jos haluat käyttää hyväksesi kokonaan sekä vuorotteluvapaan että opintovapaan, ne pitää yhdistää juuri tässä järjestyksessä: ensin vuorotteluvapaa ja sen jälkeen opintovapaa.

Eikö vuorotteluvapaalle jäävän pitäisi olla kokoaikatyössä?

Sinun ei tarvitse olla kokoaikatyössä. Vuorotteluvapaalain mukaan yli 75 prosenttinen työ käy; esimerkiksi 80 prosenttinen työ, joka on työttömyysturvalain näkökulmasta vielä osa-aikatyötä. Huomioithan, että vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen myös työnantajan osalta, joten sen toteutuminen ei ole automaattista ja varmaa, vaikka kaikki edellytykset näyttäisivät täyttyvän.

Kuinka etuuksiin vaikuttaa, jos teen kokoaikatyötä?

Enintään 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön aikana voit saada soviteltua työttömyysetuutta. Jos saat yhtään työttömyysetuutta, voit saada kulukorvaustakin työttömyysetuuden maksajalta. Huomioithan, että jos joudut vähentämään työtuntien määrää opintojen vuoksi, menetät oikeuden soviteltuun työttömyysetuuteen.

Työn tekeminen työvoimakoulutuksen aikana on sallittua, kunhan pystyt etenemään koulutuksessa vaaditulla tavalla työstä huolimatta. Muistathan ilmoittaa enintään 2 viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä työttömyysetuuden maksajalle. Yli 2 viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä pitää ilmoittaa sekä työvoimaviranomaiselle että työttömyysetuuden maksajalle. Voit ilmoittaa työstä työvoimaviranomaiselle helpoiten Oma asioinnin kautta.

Yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön aikana et voi saada työttömyysetuutta. Silloin et voi saada myöskään kulukorvausta tai liikkuvuusavustusta työttömyysetuuden maksajalta. Kokoaikatyötä tekevä ei voi saada korvausta matka- ja yöpymiskustannuksista.

Harvinaisempia työvoimakoulutuksen rahoitusvaihtoehtoja edustavat palkansaajan aikuiskoulutustuki ja vuorottelukorvaus, joista seuraavaksi muutama sananen.

Kaikkien edellytysten täyttyessä voit hakea työnantajaltasi opintovapaata ja sen ajalle Työllisyysrahastosta aikuiskoulutustukea. Sinun pitää olla ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ajan ja yleistä työhistoriaa pitää löytyä vähintään 8 vuotta. Kiinnitä huomiota myös koulutusta koskeviin vaatimuksiin, koska kaikki työvoimakoulutukset eivät täytä niitä. Aikuiskoulutustuen määrää voit arvioida laskurin avulla. Kelan opintotukea et voi saada työvoimakoulutukseen, joten se ei ole varavaihtoehto siinä tilanteessa, jos aikuiskoulutustuen edellytykset eivät täytykään. Opintovapaan aikana et voi saada myöskään työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Vuorotteluvapaa ja sen aikana maksettava vuorottelukorvaus on myös yksi mahdollinen opintojen rahoitusmuoto työssäkäyvälle. Mikään ei estä käyttämästä vuorotteluvapaata vaikka opiskelemiseen, jos siltä tuntuu. Huomaathan, että vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 20 vuotta. Sinun pitää olla ollut nykyisen työnantajan palveluksessa yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta (eli ansiopäivärahasta tai peruspäivärahasta), jota saisit työttömänä ollessa. Korvausta laskettaessa ei oteta huomioon lapsikorotuksia. Vuorottelukorvauksen lisäksi et voi saada kulukorvausta. Jos haluat käyttää hyväksesi kokonaan sekä vuorotteluvapaan että opintovapaan, ne pitää yhdistää juuri tässä järjestyksessä: ensin vuorotteluvapaa ja sen jälkeen opintovapaa.

Voiko irtisanoutuminen työstä työvoimakoulutuksen aikana estää työttömyysetuuden ja kulukorvauksen saamisen?

Ei voi. Työvoimaviranomainen ei tutki työvoimakoulutuksen aikana tapahtuvia irtisanoutumisia, joten irtisanoutumisesta ei voi seurata korvauksetonta määräaikaa (eli karenssia) tai työssäolovelvoitetta. Ensisijaisesti työssäkäyvän kannattaa kuitenkin selvittää, voisiko opinnot rahoittaa opintovapaan ja Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuen turvin; myös vuorotteluvapaa ja sen aikana maksettava vuorottelukorvaus on yksi rahoitusvaihtoehto.

Voiko työtarjouksesta kieltäytyminen työvoimakoulutuksen aikana estää työttömyysetuuden ja kulukorvauksen saamisen?

Se on mahdollista. Työvoimakoulutuksen aikana on pätevä syy jättää hakematta ja kieltäytyä hakemasta TE-toimiston tai kuntakokeilun osoittamaa työpaikkaa, jos työn vastaanottaminen johtaa koulutuksen keskeytymiseen oppilaitoksesta johtuvasta syystä. Käytännössä tämä tarkoittaa tilannetta, jossa opintoja ei voisi jatkaa työn ohessa.

Jos tulet valituksi hakemaasi työpaikkaan, johon olet hakenut täyttääksesi työnhakuvelvoitteen, kyseisestä työstä kieltäytymisestä voi aiheutua seuraamuksia työttömyysetuuden saamiseen myös työvoimakoulutuksen aikana. Sen sijaan työnantajan yksilöidysti tarjoamasta työstä kieltäytymisestä ei aiheudu seuraamuksia työttömyysetuuden saamiseen. Työnantajan yksilöidysti tarjoamalla työllä tarkoitetaan esimerkiksi työnantajan suoraan sinulle tarjoamaa työtä, johon työllistyminen olisi varmaa. Katso tarkemmat tiedot työnhakuvelvollisuudesta blogitekstistäni Opiskelun aikainen työnhakuvelvollisuus uudessa työvoimapalvelumallissa.

Kuinka etuuksiin vaikuttaa, jos olen yrittäjä?

Sivutoimisen yrittäjän kohdalla etuudet ovat muutoin samat kuin työttömän kohdalla, mutta työttömyysetuuden maksaja sovittelee mahdolliset yritystoiminnan tulot työttömyysetuuden kanssa. Sivutoiminen yritystoiminta vaikuttaa työttömyysetuuteen samalla tavalla kuin osa-aikatyö.

Päätoimisen yrittäjän etuudet ovat pääpiirteittäin samat kuin työttömän kohdalla. Päätoimisena yrittäjänä voit saada työvoimakoulutukseen osallistumisen aikana työttömyysetuutta, vaikka et muulloin saisi sitä yrittäjyyden vuoksi; käytännössä voit saada joko ansiopäivärahan perusosaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea sekä lapsikorotusta. Työttömyysetuuden maksaja sovittelee mahdolliset yritystoiminnan tulot työttömyysetuuden kanssa. Mikäli soviteltua työttömyysetuutta jää maksuun, voit saada työvoimakoulutuksen ajalta perusetuuden lisäksi myös kulukorvausta.Työttömyysetuutta ja kulukorvausta saadaksesi sinun pitää olla ilmoittautunut työnhakijaksi. Päätoiminen yrittäjä ei voi saada korvausta matka- ja yöpymiskustannuksista.

Päätoimiselle yrittäjän kohdalla vaihtoehto työttömyysetuudelle on Työllisyysrahaston maksama yrittäjän aikuiskoulutustuki. Jotta voit saada sitä, sinun pitää olla toiminut päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden ajan ja yleistä työhistoriaa pitää löytyä vähintään 8 vuotta. Yritystoiminnan ansiotulojesi pitää alentua koulutuksen takia tukiaikana vähintään kolmanneksella. Itse koulutuksen pitää kestää vähintään 2 kuukautta. Kiinnitä erityistä huomiota koulutusta koskeviin vaatimuksiin, koska kaikki työvoimakoulutukset eivät täytä niitä. Yrittäjän aikuiskoulutustuen tämänvuotisen määrän ja lisätietoja löydät Työllisyysrahaston verkkosivuilta.

Joudun vaihtamaan ammattia terveydellisistä syistä. Voinko järjestää rahoituksen työvoimakoulutuksen ajalle ammatillisen kuntoutuksen kautta?

Kyllä se voi olla mahdollista. Ammatillisesta kuntoutuksesta vastaa tilanteesta riippuen joko Kela, työeläkelaitos tai vakuutusyhtiö. Lähde liikkeelle tutustumalla Kelan verkkosivuihin ja ole tarvittaessa yhteydessä Kelan kuntoutusasioiden palvelunumeroon.

Ammatillisen kuntoutuksen hakemiseen tarvitset ajantasaisen B-lääkärilausunnon, jonka saat hoitavalta lääkäriltä esimerkiksi omalta terveysasemaltasi. Kuntoutusajan toimeentulosta löydät lisätietoja etuuden maksajan verkkosivuilta. Näiden linkkien takaa löydät Kelan ja Työeläke.fi -sivuston tiedot kuntoutusrahasta.

Voiko työttömyysetuudella opiskelu vaikuttaa palkkatuen suuruuteen?

Työttömyysetuudella opiskelulla voi olla vaikutusta palkkatukeen, jos se on työvoimakoulutusta tai työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua.

Sen sijaan lyhytkestoisella tai sivutoimisella opiskelulla ei ole vaikutusta. Sillä ei ole merkitystä, onko opiskelu sivutoimista laajuuden vai esimerkiksi työhistorian perusteella. Lyhytkestoisen opiskelun piiriin kuuluvat katsotaan nykyään palvelulain mukaan työttömiksi, joka yksi palkkatuen keskeisistä edellytyksistä.

Kuinka paljon työttömyysetuudesta pitää maksaa veroa?

Verohallinnon mukaan, jos et hae uutta verokorttia, työttömyyskassat ja Kela käyttävät kaavamaisia veroprosentteja.

 • Ansiopäivärahan vero on vähintään 25 % tai oma palkan veroprosenttisi.
 • Kela pidättää työmarkkinatuesta ja peruspäivärahasta 20 % veroa.

Lisätietoja löydät TYJ:n ja Kelan verkkosivuilta.

Pitääkö työvoimakoulutuksen aikana hakea työtä?

Pitää hakea, jos työnhakuvelvollisuudesta on sovittu oman alueen TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa laadittavassa/päivitettävässä suunnitelmassa. Tämä on osa uutta työvoimapalvelumallia, joka on astunut voimaan 2.5.2022. Katso tarkemmat tiedot työnhakuvelvollisuudesta blogitekstistäni Opiskelun aikainen työnhakuvelvollisuus uudessa työvoimapalvelumallissa.

"Nollautuuko" ansiopäivärahan enimmäisajan laskuri, jos teen työvoimakoulutuksen ohessa riittävän pitkään työtä?

Ansiopäivärahan enimmäisajan laskeminen ei ala alusta työvoimakoulutuksen aikana, vaikka työssäoloehto täyttyisikin. Tämä perustuu siihen, että työvoimakoulutuksen aikana ei sovelleta työttömyysturvalain 6 luvun 8 §:ää. Asia kuuluu työttömyyskassan päätösvaltaan.

Voinko saada kulukorvausta ja korotusosaa työvoimakoulutuksen lomajakson aikana?

Kelan Työttömyysetuudet-etuusohjeen (28.04.2023) mukaan opiskelijalle ei makseta kulukorvausta koulutuksen lomajaksoilta, jollei opiskelija lomajakson aikana osallistu koulutukseen kuuluvaan työssä oppimiseen tai harjoitteluun. 

Kulukorvaus evätään vain nimenomaisilta lomajaksoilta, jolloin opiskelu ei ole mahdollista. Lomajaksot huomioidaan työvoimapoliittisen lausunnon mukaan. Työttömyysetuuden maksaja ratkaisee itsenäisesti, täyttyvätkö kulukorvauksen maksamisen edellytykset. 

Työttömyysetuuden korotusosaa maksetaan myös työvoimakoulutuksen lomajaksoilta. Lisätietoja korotusosan saamisen edellytyksistä löydät otsikon "Korotettu työttömyysetuus" alta.

Keneltä voin kysyä lisätietoja?

Työvoimakoulutuksen aikana maksettavista etuuksista voit kysyä meiltä Koulutusneuvonnasta. Kulukorvaukseen ja liikkuvuusavustukseen liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä työttömyysetuuden maksajaan, eli joko työttömyyskassaan tai Kelaan.

Jos saat tällä hetkellä jotain muuta etuutta kuin työttömyysetuutta (esim. kuntoutustukea tai sairauspäivärahaa) ja tulet hyväksytyksi työvoimakoulutukseen, varmista etuuden maksajalta voitko säilyttää etuuden saamisen työvoimakoulutuksen aikana.

/Panu

Koulutusneuvoja
Valtakunnallinen koulutusneuvonta

Lähteet ja lisätietoja

Työttömyysturvalaki (30.12.2002/1290) (viitattu 28.10.2020)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (28.12.2012/916) (viitattu 28.10.2020)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916

Laki aikuiskoulutusetuuksista (28.12.2000/1276) (viitattu 28.10.2020)
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001276

Vuorotteluvapaalaki (30.12.2002/1305) (viitattu 28.10.2020)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021305

Opintotukilaki (21.1.1994/65) (viitattu 28.10.2020)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940065

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (28.12.2012/1073) (viitattu 28.10.2020)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20121073

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (149/2021) (viitattu 12.10.2021)
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210149

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (19.12.2017 TEM/2376/00.03.05.02/2017) (viitattu 28.10.2020)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42910

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje TE-toimiston tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa (20.12.2018 TEM/2414/03.01.04/2018) (viitattu 28.10.2020)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42905

Työ- ja elinkeinoministeriö: Vuorotteluvapaalain (1305/2002) soveltamisohje (30.12.2015 TEM/2428/03.01.05/2015) (viitattu 28.10.2020)
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42438

TEM.fi: Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan (viitattu 28.10.2020)
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan

TEM.fi: Väliaikaiset laajennukset lomautettujen ja yrittäjien työttömyysetuuteen jatkuvat (viitattu 26.11.2020)
https://tem.fi/-/valiaikaiset-laajennukset-lomautettujen-ja-yrittajien-tyottomyysetuuteen-jatkuvat

Työmarkkinatori: Töiden ja tekijöiden kohtaamispaikka (viitattu 11.5.2022)
https://tyomarkkinatori.fi/

TYJ.fi (viitattu 28.10.2020)
https://www.tyj.fi/

Kela.fi (viitattu 28.10.2020)
https://www.kela.fi/

Aikuiskoulutustuki (viitattu 11.5.2022)
https://www.aikuiskoulutustuki.fi/

Työllisyysrahasto (viitattu 11.5.2022)
https://www.tyollisyysrahasto.fi/

Työeläke.fi: Kuntoutus – reitti takaisin työelämään (viitattu 18.11.2020)
https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/kuntoutus-reitti-takaisin-tyoelamaan/#ae5d2c66

Vero.fi: Työttömyyspäivärahat – tilaa tarvittaessa uusi verokortti (viitattu 5.4.2022)
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/tyottomyyspaivaraha/

Suotuisa suunta: Työvoimakoulutuksen aikana maksettavasta kulukorvauksesta (viitattu 28.10.2020)
http://suotuisasuunta.blogspot.com/2019/10/tyovoimakoulutuksen-aikana.html

Suotuisa suunta: Opintovapaa on lakisääteinen oikeus (viitattu 28.10.2020)
http://suotuisasuunta.blogspot.com/2016/10/opintovapaa-on-lakisaateinen-oikeus.html

Suotuisa suunta: Opintojen etenemisvaatimus työttömyysetuudella tuetussa omaehtoisessa opiskelussa (viitattu 11.5.2022)
http://suotuisasuunta.blogspot.com/2021/10/opintojen-etenemisvaatimus.html

Suomi.fi: Harkinnanvarainen kulukorvaus (viitattu 12.10.2021)
https://www.suomi.fi/palvelut/harkinnanvarainen-kulukorvaus-tyo-ja-elinkeinotoimisto/dc135738-f15c-40be-a956-4f9bfeb73a74

Valtioneuvosto: Hallitusneuvottelut 2023 (viitattu 20.6.2023)
https://valtioneuvosto.fi/hallitusneuvottelut

(Päivitetty 1.12.2023. Päivitettiin blogitekstin alussa oleva käsitekartta.)

(Päivitetty 24.10.2023. Poistettiin seuraava kysymys ja vastaus: "Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille. Mitä työttömyysuhan alaisella tarkoitetaan?" Aiheeseen palataan myöhemmin, kun tiedot tarkentuvat.)

(Päivitetty 10.8.2023. Lisättiin tekstiin työvoimaviranomaisen käsite korvaamaan toistuvia viittauksia TE-toimistoihin ja kuntakokeiluihin. Päivitettiin tekstiä, jotta se ottaa paremmin huomioon kuntakokeilujen asiakkaat ja on helpommin luettava.)

(Päivitetty 20.6.2023. Lisättiin tieto hallitusohjelmaan kirjatusta suunnitelmasta aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttamisesta sekä päivitettiin lähdeluettelo.)

(Päivitetty 16.5.2023. Lisättiin kysymys "Voinko saada kulukorvausta ja korotusosaa työvoimakoulutuksen lomajakson aikana?" ja vastaus sen alle.)

(Päivitetty 21.4.2023. Päivitettiin otsikon "Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille..." ja "Voiko työttömyysetuudella opiskelu vaikuttaa palkkatuen suuruuteen?" alla olevat vastaukset.)

(Päivitetty 13.3.2023. Päivitettiin liikkuvuusavustusta koskeva teksti.)

(Päivitetty 24.2.2023. Lisättiin Koulutusneuvonnan YouTube-video blogitekstiin.)

(Päivitetty 23.12.2022. Päivitettiin otsikon "Työtön" alla olevaa tekstiä ja taulukkoa yksiselitteisemmäksi.)

(Päivitetty 7.6.2022. Lisättiin loppuun kysymys ja vastaus koskien ansiopäivärahan enimmäisajan laskurin "nollautumisesta".)

(Päivitetty 31.5.2022. Lisättiin otsikon "Kulukorvauksen määrä" alle tieto verkkokoulutuksesta. Siirrettiin tiedot päivityksistä ihan tekstin loppuun.)

(Päivitetty 30.5.2022. Lisättiin loppuun kysymys ja vastaus koskien työttömyysuhan alaisen määritelmää.)

(Päivitetty 11.5.2022. Lisättiin kysymys ja vastaus koskien uuden työvoimapalvelumallin mukaista hakuvelvollisuutta, päivitettiin työtarjouksesta kieltäytymistä koskevaa kysymystä ja vastausta, päivitettiin linkit ja lähdeluettelo ajan tasalle.)

(Päivitetty 5.4.2022. Lisättiin tieto työttömyysetuuden verotuksesta, poistettiin tieto yrittäjien lakimuutoksesta vanhentuneena ja lisättiin linkki lähdeluetteloon.)

(Päivitetty 23.2.2022. Lisättiin tieto työttömyysetuudella opiskelun mahdollisesta vaikutuksesta palkkatukeen.)

(Päivitetty 16.11.2021. Tarkennettiin kohtaa milloin korotusosaa voi saada uudet 200 päivää.)

(Päivitetty 20.10.2021. Päivitettiin yrittäjien otsikon alle tieto lakimuutoksen jatkumisesta.)

(Päivitetty 12.10.2021. Päivitettiin tiedot koskien harkinnanvaraista kulukorvausta ja lähdeluettelo.)

(Päivitetty 9.8.2021. Päivitettiin yrittäjien otsikon alle tieto lakimuutoksen jatkumisesta.)

(Päivitetty 28.5.2021. Tarkistettiin ja päivitettiin toimimattomat linkit.)


(Päivitetty 11.5.2021. Lisättiin alkuun huomautus kuntakokeilujen asiakkaille ja korjattiin yrittäjiä koskevan lakimuutoksen päättymispäivämäärä ajan tasalle.)

(Päivitetty 22.4.2021. Lisättiin tieto niistä tilanteista, jolloin korotusosaa voi saada uudet 200 päivää.)

(Päivitetty 18.12.2020. Kirjattiin yrittäjien kohdalle tieto väliaikaisen lakimuutoksen jatkumisesta ja linkki lähteisiin.)

(Päivitetty 26.11.2020. Kirjattiin yrittäjien kohdalle tieto hallituksen esityksestä väliaikaisen lakimuutoksen jatkumisesta ja linkki lähteisiin.)

(Päivitetty 18.11.2020. Lisättiin maininta ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdosta ja linkki lähteisiin.)

(Päivitetty 12.11.2020. Korjattiin toimimattomia linkkejä.)