keskiviikko 24. marraskuuta 2021

Tarinat viimeistelevät työnhakusi

 

Kuvituskuva: Storytime

Epävarmuuden kokeminen työtä hakiessa on yleistä. Usein työnhakijoita mietityttää omasta itsestä kertominen: Miten voisin erottua työnhaussa? Mitä osaamista ja vahvuutta minulla on, onko minulla mitään erityisempää osaamista mitä toisilla hakijoilla? Tästä blogikirjoituksesta löydät ideoita, miten voisit tarinoiden avulla havainnollistaa osaamistasi, ja vakuuttaa näin itsesi ja tulevan työnantajasi.

Tarinan aiheen valinta

Hyvä ennakkovalmistautuminen erilaisiin työhaastattelukysymyksiin helpottaa jännittävässä tilanteessa sanojen löytämistä. Saat hyvää materiaalia hakutilanteeseen, kun valmistelet muutaman tarinan omasta elämästäsi. Tarinat toimivat havainnollisena esimerkkinä ja samalla tekevät haastattelustasi ainutlaatuisen ja kiinnostavan. Tarinoita on helpoin työstää kirjoittamalla. Voit aloittaa keräämällä omia vahvuuksia ja osaamisiasi WorkSmart -ohjeiden mukaan. Jotta saat toden tuntua työnhakuprojektiisi, valitse muutama osaamiseesi sopiva työpaikka tai etsi niitä Työmarkkinatorin profiili -toiminnon avulla. Kirjoita ylös kunkin työpaikan osalta, mikä osaaminen niissä on oleellista – jos et ole varma, tutustu työnantajan nettisivuihin ja etsi netistä työnantajaa koskevia uutisia ja päättele niiden avulla mikä työssä on tärkeää. Mieti näiden työpaikkojen edellyttämien taitojen avulla, mitä omaan elämään liittyvää tarttumapintaa löydät niihin. Tarkenna katseesi elämäntapahtumiin ja omiin arvoihin ja asenteisiin. Poimi muutama työpaikan kannalta tärkeä tapahtuma menneisyydestäsi. Voit hyödyntää kokemuksia, joissa olet saanut hyvää palautetta tai olet keksinyt uudenlaisen ratkaisun johonkin tilanteeseen, tai muutoin ylittänyt omiakin odotuksia työssä suoriutumisesta. Voit kertoa tarinaa eri taitojen tai kiinnostusten kehittymisestä läpi työuran, kehitysprosessi voisi huipentua nyt hakemaasi työpaikkaan, jossa pääsisit toteuttamaan pitkäaikaisia haaveitasi. Kokemasi ja kertomasi tarina on itsessään totta, ja voit valita tarinassa, mitä ja miksi haluat nostaa esiin. Jos kerrot sosiaalisuudesta, kuvaile tarkemmin esimerkki työsi asiakaspalvelutilannetta, josta on jäänyt hyvä mieli – näin saat tuotua haastatteluun mukaan myös työn iloa. Voit kuvailla myös ryhmätilanteita töissä hyödyntäen esimerkkejä eri kysymyksiin – missä asioissa sinun puoleesi käännytään töissä ja mihin rooliin itse tarjoudut tiimissä – oletko mieluiten kirjuri, ideoija, aikatauluttaja tai puheenjohtaja?

Miten tarina luodaan kirjoittaen

Kirjoita yksi tarina kerrallaan. Eläydy muistoihin, muista tarinassasi tunteita, arvoja ja asenteita. Elävyyttä tarinaan saat ottamalla mukaan visuaalisuutta, liikettä, tuoksuja ja ääniä kuvaavia sanoja. Kun olet kirjoittanut tarinan, lue se. Tarkista onko teksti sopivan mittainen, hyvä teksti on tiivis ja kertoo olennaisen sanomasi selkeästi. Kielioppia ei tarvitse tässä huomioida mitenkään. Voit muuttaa tekstiä – nostaa esiin olennaista tai poistaa epäolennaista. Tarinanäkökulma auttaa löytämään myönteisen näkökulman itseesi, koska tarina etäännyttää sinua sopivalla tavalla kokemuksistasi ja auttaa löytämään niihin näkökulmia ja tulkintoja. Tarinassa saa esittää omia tunteita, käsityksiä ja mielipiteitä. Mieti vielä tarinaa työnantajan näkökulmasta: Mitä luulet, että hän ajattelisi tästä tarinastasi? Kirjoitetuista tarinoista jää mieleesi muistijälki. Sinun on työhaastattelutilanteessa helppo valita tarinoista tilanteeseen sopiva. Tarina helpottaa työnantajaa miettimään, miten mahtaisit pärjätä uudessa työpaikassasi. Kokeile esittää peilin edessä itsellesi pari tarinaa. Tarina auttaa sinua innostumaan työstäsi, saat hyvin tuotua motivaation mukaan elävänä työhaastattelutilanteeseen, kun kuvailet eläytyen omaa kokemusta. Säästä tarinat, jotta voit kaivaa ne esiin hakemusta laatiessa tai haastatteluun lähtiessä pidemmänkin ajan kuluttua.

Miten parantaisin tarinoitani? En ole aivan tyytyväinen

Voit tutustua tarinankerronnan perusteisiin vaikkapa kirjoituksen lopusta löytyvien linkkien avulla. Draaman kaari on perinteinen juonen kehittelyn malli, jota on sovellettu esimerkiksi kirjallisuudessa ja elokuvissa. Myös markkinoinnissa hyödynnetään tarinoita. Ideoita tarinan päähenkilön eli hahmon luomiseen voit poimia esimerkiksi seuraavasta Anne Kalliomäen (2014) markkinointiviestinnän tarinoihin liittyvästä jäsennyksestä: 

  1. Kiehtovalla hahmolla on vahva tahto, selkeitä päämääriä ja jotain arvokasta pelissä
  2. Kiehtova hahmo on uskottava ja totta omassa maailmassaan 
  3. Kiehtovan hahmon maailma on sekä totta että satua. Hahmo on samaan aikaan sekä tuttu että tuntematon 
  4. Kiehtovassa hahmon toiminnassa on toistoa, näin syntyy tunnistettava kokemus 
  5. Kiehtova hahmo osoittaa tunnistettavia tunteita 
  6. Kiehtovia hahmoja luodaan liioittelemalla ominaisuuksia. Karikatyyrit kiehtovat 
  7. Kiehtovalla hahmolla on jokin tärkeä ominaisuus, jota käytetään tarinassa loogisella tavalla 
  8. Kiehtovaan hahmoon voidaan samaistua samankaltaisuuden, sankaruuden, kokemuksen tai tunteen tunnistettavuuden vuoksi 
  9. Samaistuttavuus tuo kiehtovuutta hahmoon: samaistumme inhimillisiin mutta rohkeisiin eli ihailtaviin hahmoihin.  
  10. Kiehtova hahmo toimii vain, jos tarina toimii. Siihen tarvitaan hyvä käsikirjoitus. 

Tarinan lisäksi voit ujuttaa työhakemukseesi tai esittelypuheeseesi ”one-liner” -väitteen. Elsa Ervasti ja Joonas Turunen (2020, s 15) ehdottavat että se voi esiintymiskouluttajalla olla vaikkapa: ” Suomalaiset insinöörit eivät tiedä miten esiintyä, minä autan heitä”. Lausetta perustellaan sillä, että vaikka esittelylause on provosoiva ja yksinkertainen, se jää kuulijan mieleen ja yhdistetään sanojaansa, joka auttaa ihmisiä. Se toimii otsikkomaisena aloituksena kaikelle seuraavaksi esiin tulevalle. Kannattaa miettiä omasta työurasta haettavaan työpaikkaan sopiva väite, ja liittää siihen esimerkin tavoin omaa kyvykkyyttä hyödyntävä ratkaisu. Väite herättää tunteita, jos siihen liittyy esimerkiksi arvojesi mukaisia perusteluja, vaikkapa:” Luokaopettajana pidän tärkeänä, että luokassa on lapsilla leluja nähtävillä ja saatavilla. Käytän niitä opetuksen havainnollistamiseen, taitoaineiden projektitöiden ideoimiseen lasten kanssa ja niillä saa leikkiä. En halua että koulu on kliininen ja autoritaarinen, vaan haluan kannustaa yhdessä ideoimiseen, kokeiluihin ja oppimiseen.” One-liner -lauseeksi kiteytettynä voisi jopa sanoa: ”Vaikka olisi villi luokka, pystyn saamaan lapset keskittymään eläintarinoillani”

Työnhakua oppii tekemällä, siispä ei voi tietää kovin tarkasti hakemista aloittaessaan, hakeeko itselleen kaikkein sopivimpaan työpaikkaan. Suuri osa tästä sopivuudesta löydetään käytännössä – työhaastattelut selventävät mitä sinulta odotetaan, millainen työpaikan henki ja toimintatavat ovat. Oman tarinamateriaalin valmistelun lisäksi kannattaa miettiä mitkä seikat ovat sinulle tärkeitä työssä. Jos olet siirtymässä työstä toiseen työhön, niin mielikuva vaa’asta voi auttaa – pääset vertailemaan eri kriteeriesi suhteen kumman työpaikan suuntaan vaaka kallistuu. Myös erilaiset reunaehdot ja riskit ovat vaikuttamassa painopisteeseen.

Työnhaussa aloittaminen ja liikkeelle pääsy on tärkeää. Strategia kehittyy kokemuksen myötä. Toivotan suotuisia tuulia työnhakuun!

Heli
Psykologi, Uraohjaus

Lähteet ja vinkkejä

Anne Kalliomäki: Tarinallistaminen – Palvelukokemuksen punainen lanka, s. 112. Talentum 2014

Elsa Ervasti ja Joonas Turunen: Pitch! Innostavan tiivistämisen taito. S&S 2020

Katso MessiLive -esitys, missä työnantaja ja rekrytointikonsultti kertoo vinkkejä siitä, mitä työhaastattelussa puhutaan ja miten vaikeisiin kysymyksiin kannattaa valmistautua
https://www.youtube.com/watch?v=HCg6DsMZGzY

Vinkkejä toisista hakijoista erottumiseen työnhakutilanteessa, tarinat avainasemassa
https://www.salkunrakentaja.fi/2018/10/nain-jaat-haastattelijan-mieleen-tyohaastattelussa/
https://piilo-osaajat.com/2021/02/17/tarinankerronta-tyonhaku/

Ideoita ja esimerkkejä tarinoiden käytöstä hakemuksissa (englanniksi)
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/storytelling-resume

kirjoitus päivitetty 21.9.2022


keskiviikko 10. marraskuuta 2021

MOOC-opinnot harrastuksena tai polkuna kohti uutta alaa

Kuvituskuva: Kannettava tietokone

 MOOC on lyhenne sanoista Massive Open Online Course. MOOC-opinnoilla tarkoitetaan pääsääntöisesti kaikille avoimia ja yleensä maksuttomia verkkokursseja. Opintotarjonta on laaja ja kursseja tarjoavat sekä kotimaiset että ulkomaiset korkeakoulut. MOOC-opinnot mahdollistavat itsensä kehittämisen omalla alalla tai täysin uuteen alaan tutustumisen.

Apuna MOOC-opintoja hakiessaan voi käyttää erilaisia opintojen koontisivustoja. Alla on esimerkkejä kotimaisesta ja ulkomaisesta MOOC-tarjonnasta. MOOC-opintoja tarjoavat sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut. Ammattikorkeakoulujen tarjonta on kuitenkin yliopistojen tarjontaa vähäisempää.

FITech-opinnot

FITech-verkostoyliopisto tarjoaa maksuttomia tekniikan alan sivuaineopintoja sekä yksittäisiä kursseja ja maisteriohjelmia. Opinnot on tarkoitettu tutkinto-opiskelijoille ja yksittäiset kurssit myös aikuisopiskelijoille. Aikuisopiskelijoilla tarkoitetaan hakijoita, joilla ei ole voimassa olevaa opinto-oikeutta suomalaisessa korkeakoulussa. Opintojen tarkoituksena on täydentää työelämässä toimivien osaamista. Osa kursseista järjestetään MOOC-opintoina, mutta jotkin opinnot saattavat edellyttää läsnäoloa kampuksella. FITech-opintoja järjestävät Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. 5G-aiheisia kursseja järjestää myös Helsingin yliopisto. https://fitech.io/fi/

Coursera

Coursera on yhdysvaltalainen yritys, joka tarjoaa maksuttomia MOOC-opintoja yhteistyöyliopistoihinsa. Kursseja on mahdollista selata kurssilla käytettävän kielen, kurssin tason, pituuden ja oppiaineen sekä kurssilla opetettavan aiheen, yhteistyöyliopiston ja opiskelumuodon perusteella. Tarjonta on todella laaja ja yksistään englanninkielisiä kursseja on tarjolla yli 1000. Miltä esimerkiksi kuulostaisi psykologian, neurobiologian, johtamisen tai klassisen musiikin johdantokurssi? https://www.coursera.org/

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto tarjoaa MOOC-opintoina tietojenkäsittelytieteen opintoja. Kurssit ovat maksuttomia. Tarjolla on mm. ohjelmointia, tekoälyn perusteet sekä tietoturvaan perehtymistä. Kursseja on sekä aloittelijoille että jo alaa opiskelleille tai sillä toimiville. Kurssin suoritettuaan siitä on mahdollista saada todistus. Digital Education For All -hankkeen kautta on myös mahdollista suorittaa ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelytieteen opinnot maksutta. Opintojen pohjalta on mahdollista hakea tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistosta. https://www.mooc.fi/fi/#courses

Yllä olevat lyhyet esittelyt ovat vain esimerkkejä verkko-opintojen laajasta tarjonnasta. Lisää koontisivustoja ja tarjolla olevia MOOC-opintoja löytää googlettamalla.

Lisää tietoa erityyppisistä MOOC-kursseista ja niiden historiasta: https://fi.wikipedia.org/wiki/Massiivinen_avoin_verkkokurssi

Hannele
Psykologi
Valtakunnallinen uraohjaus