keskiviikko 25. tammikuuta 2017

Vähemmän on enemmän

Elämme yltäkylläisyydessä. Materia valuu kodeista täyteen ahdetuille kirpputoreille. Tietoa tulee internetistä kuin kaatosateessa, yhtä kysymystä vastaan koneen näyttö tukkeutuu kaikesta tarjolla olevasta. Työmarkkinoilla tuntuu myös olevan melkoisesti koulutettua ja kokenutta väkeä. Kalenteri ja ehtivien ihmisten elämä tuppautuu täyteen elämäntapahtumia ja juonenkäänteitä. Eikö olekin niin että mitä enemmän on kehitetty kodintekniikkaa ja tietotekniikkaa ihmisten avuksi, niin sitä kiiruumpi meille on tullut?

Kymmenisen vuotta on ollut jo downshiftaus- ja hiljentymistrendi. Minimalismi on tullut myös sisustukseen. Varsinaiseen downshiftaukseen vapaaneuvoksena auringon alla on varaa niillä, jotka ovat menestyneet raha- ja työasioissaan. Sitä voi olla myös niillä jotka ovat tyytyväisiä vähään. Mutta kaikilla on ehdottomasti vara valita. Valita voi monia asioita, kuten omat arvot ja asenteet. Voimme arvioida, tehdä päätöksiä, hankkia tietoa, toimia tilanteen mukaan. Liikkumavaraa on kun kaikenlainen kommunikaatio on tullut lähemmäs tietotekniikan myötä. Olemme kuitenkin varustettuja samalla fysiikalla kuin luolamiehet, eli emme voi lisätä kaikenlaista nykykulttuurin tapahtumaa, kiinnostusta, osallistumista, työskentelyä, pyrkimistä ja työntekoa määräämättömän paljon elämäämme ilman että laatu kärsii. Meidän on valikoitava, keskityttävä, suunnattava huomiotamme, kieltäydyttävä, suojauduttava ettei mieli ryntäile päättömästi kaikkien tarjolla olevien vaihtoehtojen perässä.    

Haluaisin virittää tällä kirjoituksella mietinnän siitä, mitä valintoja olemme itse tehneet jotta olemme päätyneet tähän elämäntilanteeseen? Mitä valintoja voin tehdä tänä vuonna, jotka ehkä kantavat hedelmää vasta lähivuosina? Alkuvuodesta on hyvä aika miettiä tavoitteita, jotka ovat niin pelkistettyjä ja rauhallisia että ne on mahdollista saavuttaa. Jos vähentäisi paljoutta elämässä, niin luultavasti aikaa vapautuisi. Ei sitä varten että ehtisi enemmän, vaan sitä varten että lepo olisi syvää ja uusien asioiden luominen mahdollistuisi. Emme hankkisi ja saavuttaisi enemmän vaan olisimme tyytyväisiä niiden yksinkertaisten ja harvojen asioiden äärellä joihin voi rauhoittua ajan kanssa. Millä elämänalueella vähempi riittäisi? 

- Heli -

keskiviikko 18. tammikuuta 2017

Kiinnostaako EU-virkamiesura tai harjoittelu EU:ssa?

Tapasin hiljattain MEP Sirpa Pietikäisen, ja hyödynsin tilaisuutta kysyen hänen neuvojaan EU-virkamiesurasta kiinnostuneille asiakkaille. Tässä tiivistetysti keskeiset asiat:

- Tyypillisesti hakijat ovat yliopistosta hiljattain valmistuneita, ja hakevat ensimmäistä EU-virkaansa.
- EU:n toimielimet käyttävät rekrytointi- ja virkakilpailuja, joiden kautta seulotaan sopivat työntekijät. Näihin oikeasti valmistaudutaan kuin yliopiston pääsykokeisiin – ihan tosissaan. Kilpailuihin kuuluu analysointi- ja ongelmanratkaisukykyä sekä viestintä- ja yhteistyötaitoja mittaavia osioita. Näihin on myös oppimateriaaleja, joita voi hankkia. Tietoa lisää mm. täältä: http://vnk.fi/eu/tyopaikat . Kilpailun läpäisseet hakijat kirjataan ns. varallaololuetteloon, josta toimielimet palkkaavat virkamiehiä tarpeidensa mukaan.  Tulos on voimassa tietyn määräajan, esim. viisi vuotta.
- Työpaikkoja on eri tasoilla: aloittelijan tason lisäksi on keskitason asiantuntijapaikkoja ja päällikkötason paikkoja. Näistä asiantuntijoita saatetaan myös palkata suoraan, jos komission sisältä ei löydy osaajia, mutta tyypillisesti uralla edetään ylöspäin. Päällikkötason osaajista on suomalaisten osalta ollut vähän pulaa viime aikoina, kertoo Sirpa Pietikäinen.
- Lisäksi hyödyllinen voisi olla harjoittelijan pesti. Näitä on jokaisella MEP:llä, eri osastoilla, ja ne voivat olla hyödyllisiä hyvinkin monenlaista uraa jatkossa ajatteleville.

Hakuohjeita ja –ilmoituksia: http://europa.eu/epso


- Satu -

keskiviikko 11. tammikuuta 2017

TE-palveluiden esittely: koulutuskokeilu

Voiko kouluttautumista kokeilla?

Koulutuskokeilu tarkoittaa että TE-palveluissa oman työvoimaneuvojan tai ammatinvalintapsykologin kanssa voi sopia, että menee enintään 10 päiväksi kokeilemaan sovittua koulutusalaa oppilaitokseen. TE-palvelut sopivat kokeilusta oppilaitoksen kanssa, ja oppilaitos tarjoaa opetuksen, ohjauksen ja sovitut opiskelijaedut sekä arvioi koulutuksen soveltuvuutta asiakkaalle. Opettaja tai opinto-ohjaaja tekee kokeilun sujumisesta lausunnon TE-toimistolle, jossa puolestaan asiakkaan kanssa yhdessä käydään lausunto lävitse ja suunnitellaan tämän perusteella asiakkaan urapolkua eteenpäin.

Olen kuullut että jotkut oppilaitokset ottavat pariksi päiväksi ihan epävirallisestikin tutustujia koulutunneille. Tämä voi olla ihan hyvä ratkaisu jos menettelystä on sovittu näin ja oppilaitos on lähellä. Koulutuskokeilu on kuitenkin astetta virallisempi sopimus. Koulutuskokeilusta tulee kustannuksia TE-palveluille, mutta toisaalta se on hyvä konsti esimerkiksi lähettää nuori kotoa etäämmälle kokeilemaan siipiään. Koulutuskokeiluun voi sisällyttää ruokailuja ja majoitusta. Asiakkaalle koulutuskokeilu on ilmainen ja lisäksi voi saada kulukorvausta, mahdollisesti myös matkakorvausta. Lisäksi kun asia sovitaan täsmällisesti, niin opettaja ja opinto-ohjaaja on saattanut rakentaa aika järjestelmällisenkin tutustumisohjelman oppilaitokseen ja opiskeluasuntolaan. Aikaa varataan henkilökohtaiselle keskustelulle ja opettaja laatii vielä arvion kyseisten opintojen sopivuudesta asiakkaalle.  

Koulutuskokeilu toimii hyvin esimerkiksi jos nuoren tarvitsee lähteä peruskoulun jälkeen vaikkapa parinsadan kilometrin päähän ammatilliseen erityisoppilaitokseen. Oppilaitos voi olla etäällä myös jos se liittyy johonkin harrastukseen tai erityislinjaan. Joskus nuorella on ennakkoajatuksia tai selviteltäviä asioita kyseisen oppilaitoksen suhteen, eivätkä asiat välttämättä puhelimitse selviä. Koulutuskokeilu voi myös selventää asioita jos on ollut koulupelkoa, kiusaamiskokemuksia tai oppimisen pulmia ja aiemmista koulukokemuksista on ehtinyt kulua jo pitkä aika. Näissä tilanteissa pelkkä opetusryhmässä kuunteluoppilaana olo ei ehkä riitä. Tarvitaan opettajan kanssa keskusteluja useampana päivänä ja tukipalveluihin tutustumista. Joskus fyysiset ja psyykkiset pulmatkin voivat aiheuttaa epävarmuutta oppilaitoksen sopivuudesta.

Koulutuksen kokeileminen on ollut yksi vaihe kouluttautujien tiellä, teki sen sitten virallisemmin tai epävirallisemmin. Monet ovat iloisesti yllättyneet, koulut ovat muuttuneet sitten teininuoruuden. Opettajat ovat osaavia huomioimaan oppilaiden tarpeita ja opinnoista voi sopia henkilökohtaisesti joutumatta pulaan tai leimautumatta laiskaksi. Uuden oppiminen on työelämässä tärkeää tänä päivänä. Opettajilla on tiiviit työelämäyhteydet ja monilla heistä on kokemusta yrittäjyydestäkin. Jos mieluisaan työpaikkaan ei ole vielä ovet auenneet niin opiskelu on yksi hyvä vaihtoehto hakea lisää tsemppiä työuraansa. Se voi mahdollistaa osaamisen suuntaamista ja tuoda uusia työllistymismahdollisuuksia näköpiiriin. Opiskellessa tutustuu uusiin ihmisiin ja ideoihin, se voi olla antoisaa.

- Heli -

keskiviikko 4. tammikuuta 2017

Miten löydetään kesätyö?

Kesätyö sopii kaikille jotka haluavat työskennellä kesällä. Tästä näkökulmasta suosittelin juuri hakemaan kesäajan kausitöitä nelikymppiselle alanvaihtajalle. Samalla ajattelin nuoruuteni kesätöitä eläinpuiston kahvilassa ja kotikunnan siivoustyössä sekä seurakunnan hautausmaalla, joissa kaikissa kesätöitä tekemässä oli muutamia kesätyöntekijöitä, jotka eivät olleet koululaisia eivätkä opiskelijoita. Ehkä pikemminkin toimeliaita perheellisiä työn etsijöitä, joiden elämäntilanteeseen ja työhistoriaan sopi kesällä työskentely. He toivat vakautta ja elämänkokemusta työympäristöön. 

Kesätyö, kuten muukin työ löytyy helpoimmin siltä alalta josta on itse kiinnostunut ja josta jo valmiiksi tietää jotain. Niinkään en painottaisi paljon puhuttuja ”suhteita”, joista kyllä paljon keskustellaan etenkin kesätöitä vaille jääneiden keskuudessa. Kesätyöt voivat olla varsinaisen henkilöstön kesäloman tuurauksia tai kausitöitä (kuten puutarha- ja marjankeruutyöt, matkailualan työt). Yrityksissä voidaan myös kerätä tehtäviä, jotka eivät vaadi paljoa ammattiosaamista ja tarjota niitä kesäajalla tehtäväksi nuorille, koska silloin on monen alan reipasta työvoimaa hyvin saatavilla.  Pikainen nettiharavointi osoittaa että laajimmin ja helpoimmin kesätyöt löytyvät nettisivulta www.te-palvelut.fi. Etusivulta painamalla nopean työpaikkahaun nuolimerkkiä pääsee laajennettuun hakuun, jossa yhtenä hakutekijänä työn keston kohdalla on kesätyö. Kesätyö –valinnalla näet koko suomen kesätyöt, joita kirjoittamishetkellä tammikuun alussa on tarjolla yli 300.

Kesätyöpaikkoja saatetaan ilmoitella myös yksityisten työnantajien sivustoilla, paikallislehtien sivuilla, ammattiyhdistysten omilla nettisivuilla tai alan lehdissä. Moni löytää paikan myös soittamalla suoraan yritykseen, josta on kiinnostunut vaikka siellä ei olisikaan paikkaa tarjolla. Useimmiten kunnat ja seurakunnat palkkaavat kesätyöntekijöitä, niistä on helppo aloittaa kysyminen. Molemmat tarjoavat kesällä ympäristönhoitotöitä, esimerkiksi hautausmaalla tai nurmenleikkuutöissä, myös siivous-, keittiö-  tai kesäleiriavustajan töitä voi olla tarjolla. Kesäkausina matkailu työllistää: jäätelökioskit, huvipuistot, leirintäalueet ja yleisötapahtumat. Kaupat ja huoltoasemat ovat myös hyviä kesätyöpaikan hakukohteita. Teollisuuden puolella tekniikan alalla ja elintarviketeollisuudessa on myös kesätöitä.  Maatiloilla ja kasvinviljelyssä tarvitaan apua etenkin sadonkorjuuaikaan, kuten vaikkapa marjanpoimintatehtävissä. 

Muutamien suurten yritysten nettisivuilla on tietoa heidän tarjoamistaan kesätyömahdollisuuksista eri paikkakunnilla. Tällaisia ovat esimerkiksi 
* UPM http://www.upm.fi/tyopaikat/opiskelijoille/kesatyopaikat/Pages/default.aspx
* Atria https://www.atria.fi/konserni/tyonantajana/tyopaikat/
* ABB http://new.abb.com/fi/uralle/uramahdollisuudet/opiskelijat/kesatyo
* S-ryhmän avoimet paikat https://sok.wd3.myworkdayjobs.com/S-ryhman-avoimet-tyopaikat
* Keskon avoimet paikat https://www.kesko.fi/tyopaikat/opiskelijoille-ja-vastavalmistuneille/kesatyo/
* Lidlin kesätyötKiivain kesätyöpaikan haku on meneillään tammi-helmikuussa varsinkin paikoissa joihin on enemmän hakijoita. Edellä mainituilla nettisivuillakin monilla hakuaika päättyy helmikuun lopulla. Toki yksittäisiä paikkoja kulkee myöhemminkin, voit kuulla niistä esimerkiksi kesätöissä olevien tuttavien kautta tai löydät niitä TE-toimiston avoimista työpaikoista. 

Kesätyön haku tarjoaa arvokasta elämänkokemusta ja samalla saa tietoa yrityksistä. Ne jotka tulevat valituksi kesätöihin, saavat työkokemusta ja vahvistusta omaan kasvamiseen työntekijänä. Työssä näkee työnsä merkityksen ja kokee saamansa palkan arvon. Työ voi tuoda motivaatiota alan opintoihin tai auttaa löytämään uusia mielenkiinnon kohteita. 

Heli
linkit päivitetty 21.9.2022