keskiviikko 20. toukokuuta 2020

Miten saat parhaan hyödyn uraohjauksesta


Uraohjaus on yhteistyötä, jossa sekä asiakkaalla että psykologilla on omat roolinsa ja vastuunsa. Tässä näkökulmia siihen, miten saat asiakkaana parhaan hyödyn uraohjauksesta:

Varaa rauhallinen paikka keskusteluun


TE-puhelinpalvelujen uraohjauksessa keskustelut käydään puhelimitse tai videoyhteyden välityksellä. Keskustelun pituus on noin 45 minuuttia. Siksi ajaksi kannattaa varata rauhallinen paikka, jossa voit puhua henkilökohtaisista asioistasi rauhassa ja jossa ei ole keskittymistä häiritseviä asioita. Hiljennä mobiililaitteiden ilmoitusäänet ja siirrä keskeneräiset työt tai muut asiat pois, jotta ne eivät vie huomiotasi. Jos olet kotona lasten kanssa, järjestä heille hoitaja tai tekemistä uraohjauskeskustelun ajaksi. Monet perhevapaalla olevat pienten lasten vanhemmat ovat havainneet toimivaksi keinoksi varata uraohjauskeskustelu lasten päiväunien ajalle.

Mihin ongelmaan olet etsimässä ratkaisua?


Selkiytä ennen uraohjauskeskustelua itsellesi, mihin ongelmaan olet etsimässä ratkaisua. Mihin asiaan haluat muutosta? Mikä olisi toivottu lopputulos? Miksi ongelman selvittäminen on juuri nyt sinulle tärkeää?

Palauta mieleen työ- ja koulutushistoriasi


Uraohjaus lähtee liikkeelle tämänhetkisen tilanteesi ja taustasi kartoittamisesta. Urapsykologi keskustelee kanssasi työ- ja koulutushistoriastasi. Palauta siis ennen uraohjausta mieleesi suorittamasi tutkinnot sekä aiemmat työpaikat. Pohdi myös, mikä on saanut hakeutumaan juuri noihin koulutuksiin ja työpaikkoihin. Urapsykologin on tärkeää tietää myös työtehtävistäsi, jotta hän saa kuvan tämänhetkisestä osaamisestasi. Oma CV on hyvä olla esillä ensimmäisen keskustelun aikana muistin tukena.

Uraohjaus on asiakkaan oman ajattelun, toiminnan ja itsetuntemuksen tukemista


Uraohjaus on keskustelua, jonka tarkoitus on auttaa sinua tarkastelemaan tilannettasi uusista näkökulmista ja sitä kautta löytämään ratkaisuja ongelmiisi. Psykologi ei tee valintoja puolestasi, mutta auttaa sinua tunnistamaan vahvuuksiasi, kiinnostuksen kohteitasi ja osaamistasi ja pohtimaan eri vaihtoehtoja. Uraohjauksessa voidaan pohtia myös seuraavia askeleita kohti omaa tavoitettasi. Sinulla itselläsi on vastuu tekemistäsi päätöksistä ja asioidesi eteenpäin viemisestä.

Itsetuntemus ja sen kehittäminen on uraohjauksen ytimessä. Olennaista on pysähtyä pohtimaan, kuka olet ja mitä oikeasti haluat. Omien luonteenpiirteiden ja vahvuuksien tunnistaminen auttaa tekemään itselle sopivia uravalintoja. Uraohjaus on mahdollisuus itsensä tutustumiseen.

Tee ajatuksella saamasi välitehtävät, ne auttavat omaa pohdintaasi eteenpäin


Uraohjauksessa käytetään usein välitehtäviä, joiden tarkoitus on toimia omien pohdintojesi tukena. Tehtävien avulla voidaan kartoittaa kiinnostuksen kohteitasi, persoonallisuuden piirteitäsi tai vahvuuksiasi. Niitä käytetään myös tilanteen jäsentämiseen, kokonaiskuvan muodostamiseen ja eri vaihtoehtojen vertailuun. Tehtävät valitaan sinun yksilöllinen tilanteesi huomioiden.

Saat tehtävistä parhaan hyödyn, kun varaat kunnolla aikaa niiden tekemiseen ja teet ne ajatuksella. Et tee tehtäviä psykologia, vaan itseäsi varten. Kun pysähdyt tehtävien avulla pohtimaan tilannettasi eri näkökulmista, näköalasi laajentuvat ja huomaat uusia mahdollisuuksia. Tämä kaikki vie omaa prosessiasi eteenpäin.

Välitehtävät voivat liittyä myös tiedonhakuun. Urapsykologi voi antaa sinulle vinkkejä, mistä lähteä selvittämään koulutusmahdollisuuksia tai tietyn alan työllistymismahdollisuuksia. Käytä aikaa myös tiedon etsimiseen. Se auttaa sinua saamaan kokonaiskuvaa olemassa olevista vaihtoehdoista ja voi johtaa sinut aivan uusien mahdollisuuksien äärelle.

Mikä työssä oikeasti motivoi


Monissa uraohjauskeskusteluissa tulee esille, että asiakas toivoo hyvää palkkaa ja arvostettua titteliä. Nämä ovat kuitenkin loppujen lopuksi hyvin pinnallisia asioita eivätkä kanna kovin pitkälle, jos työ muuten on itselle epäsopiva. On hyvä pysähtyä pohtimaan, minkälaiset asiat oikeasti innostavat, inspiroivat ja motivoivat. Minkälaisissa työtehtävissä pääsisit käyttämään omia vahvuuksiasi? Omien vahvuuksiensa varassa työskentelevät ovat tyytyväisempiä työhönsä ja kokevat olevansa työelämässä omalla paikallaan.

Usein tulee esille myös toive siitä, että työ olisi luovaa tai merkityksellistä. Nämä ovat hyvin subjektiivisia asioita. Moni työ voi olla luovaa, kun siihen asennoituu niin. Työn merkityksellisyys taas liittyy siihen, että hahmottaa oman työpanoksensa osana suurempaa kokonaisuutta: Mitä kaikkea oma työskentelyni mahdollistaa? Ketkä hyötyvät siitä, mitä teen?

Urasuunnitteluasioissa kannattaa olla avoimin mielin liikkeellä ja kiinnittää huomiota enemmän mahdollisuuksiin kuin rajoituksiin. Jos näkee kaikissa vaihtoehdoissa ensimmäisenä huonot puolet, sulkee omalla ajattelullaan itseltään monia ovia.

Muista, että muutos vie aikaa


On tärkeää varata uramuutokselle riittävästi aikaa. Joskus asiat etenevät nopeastikin, mutta useimmiten muutos on pidempi prosessi. Urasuunnittelussa on hyvä edetä levosta käsin: stressaantuneena, ahdistuneena ja kuormittuneena tulee helposti tehtyä hätiköityjä ratkaisuja. Jos olet hyvin kuormittavassa tilanteessa, on syytä keskittyä ensin oman jaksamisen tukemiseen ja voimavarojen palauttamiseen. Näissä asioissa esim. työterveyshuolto on sopiva auttava taho.

Huomaathan, että työuraan liittyvissä valinnoissa kaikkea ei välttämättä voi saada samaan aikaan. Jos valitsee jotain, jostain toisesta on luovuttava. Esimerkiksi siirtyessä palkkatyöstä kokopäiväiseksi uuden alan opiskelijaksi joutuu hyväksymään sen, että tulotaso ei säily ennallaan. Samoin jos vaihtaa omalla alallaan uudenlaisiin työtehtäviin, joista ei ole aiempaa kokemusta, palkka saattaa olla aluksi huonompi.

Omien valintojen seuraukset pohdituttavat monia uraohjauksen asiakkaita. Teenkö varmasti oikean valinnan? Entä jos teen väärän päätöksen? Tulevaisuudesta ei kukaan voi olla varma. Yhteiskunnan muutoksia ja sitä kautta esim. eri alojen työllisyysnäkymiä on entistä vaikeampi ennustaa. 100 % varmuutta ei voi saavuttaa. On vain hyväksyttävä elämän epävarmuus ja ennakoimattomuus ja tehtävä ratkaisuja senhetkisen tiedon perusteella, mitä on käytettävissä.

Milla
urapsykologi
TE-puhelinpalvelut, uraohjaus

keskiviikko 6. toukokuuta 2020

Tietopaketti opintojen rahoitusvaihtoehdoista(Päivitetty 20.12.2023)

Huom.! Neuvottelutulokseen hallitusohjelmasta 16.6.2023 sisältyy suunnitelma aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta 1.8.2024 alkaen. Neuvottelutulokseen hallitusohjelmasta sisältyy myös suunnitelma vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttamisesta vuonna 2024. Tiistaina 12.12.2023 alkoi lausuntokierros hallituksen esityksestä aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttava laki tulisi voimaan 1.6.2024. Tämän jälkeen aikuiskoulutustukea voisi myöntää vain opintoihin, jotka alkaisivat ennen 1.8.2024. Siirtymäaika kestäisi vuoden 2025 loppuun, jonka aikana olisi mahdollista hakea lisää tukioikeutta sekä tuen maksua, jos sekä opinnot että tukikausi alkaisivat viimeistään 31.7.2024. Ammattitutkintostipendejä voitaisiin myöntää 31.7.2024 mennessä suoritetun tutkinnon perusteella. Stipendiä tulisi hakea vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta. Hallituksen esitysluonnoksen sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi tulla vielä muutoksia. Aikuiskoulutustukea ja ammattitutkintostipendejä myönnetään ja maksetaan nykyisen lain mukaisesti niin kauan, kunnes lakiin aikuiskoulutusetuuksista on tullut muutos. Työllisyysrahasto päivittää sivullensa ajankohtaiset tiedot tilanteesta. Sivulta löydät myös vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. Päivitän blogitekstiä tietojen tarkentuessa.

Kesä tarjoaa monille mahdollisuuden kehittää itseään. Ennen opintojen aloittamista on syytä kuitenkin pysähtyä hetkeksi miettimään toimeentuloa opintojen aikana. Tässä blogitekstissä kerron lyhyesti, mitkä keskeisimmät rahoitusvaihtoehdot tulevat kyseeseen työttömän, lomautetun, osa-aikatyötä tekevän, yrittäjän ja kokoaikatyötä tekevän kohdalla. Riippumatta opintojen alkamisen ajankohdasta ja kestosta, tästä blogitekstistä voi olla sinulle apua.

Tarkoituksena ei ole toistaa eri tukien ehtoja tyhjentävästi, vaan esittää karkeat suuntaviivat tarjolla olevista vaihtoehdoista kussakin elämäntilanteessa. Aivan kaikkia opintojen rahoitusmuotoja ei tästäkään tekstistä löydy, esimerkiksi kotoutujan omaehtoinen opiskelu ja ammatillisen kuntoutuksen kautta opiskeleminen jäävät tämän blogitekstin ulkopuolelle. Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja löydät blogitekstissä annettujen linkkien kautta tai ottamalla tarvittaessa yhteyttä meille Koulutusneuvontaan – käydään yhdessä läpi omaan tilanteeseesi sopivat vaihtoehdot.

Haluaisin heti kärkeen nostaa esille pari vinkkiä. Jos olet suorittamassa kesällä loppuun ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon johtavat opinnot, tutustu ja hae edellytysten täyttyessä Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä tutkinnon suorittamisen jälkeen. Kyse on 414 euron verottomasta kertakorvauksesta (vuosi 2023). Ammattitutkintostipendiä et voi saada korkeakouluopintoihin. Avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun tukimahdollisuudet löydät koottuna aikaisemmasta blogitekstistäni. Avoimet yliopistot ja avoimet ammattikorkeakoulut  voivat tarjota, tilanteesta riippuen, jopa maksuttomia opintoja työttömille sekä lomautetuille. Lisäksi osassa kansanopistoista voi opiskella opintoseteliavustuksella, jolla voidaan tukea muun muassa työttömien ja maahanmuuttajien opiskelua kansanopistolinjoilla. Näistä mahdollisuuksista saat lisätietoja suoraan oppilaitoksista. Osa ammattiliitoista tukee jäsentensä kouluttautumista. Oman ammattiliittosi jäsenedut kannattaa varmistaa suoraan liitosta.

Viittaan tässä blogitekstissä työvoimaviranomaiseen, jolla tarkoitan TE-toimistoa tai kuntakokeilua. Voit halutessasi tarkistaa Oma asioinnista, kumman asiakas olet.

Työtön


Työtön voi rahoittaa opintoja joko työttömyysetuuden tai Kelan opintotuen kautta. 

Opintotuki soveltuu vähintään 2 kuukautta kestävään opiskeluun. Sitä lyhyemmässä opiskelussa rahoitukseksi jää (tietyin ehdoin) työttömyysetuus. (Opintotuella tuettavaksi tarkoitetut kesäopinnot voivat olla toki lyhyemmät, jos opiskelet ympärivuotisesti opintotuella.)

Työttömyysetuus on monissa opinnoissa hyvä rahoitusvaihtoehto. Opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista, jos opiskelu on jotain näistä vaihtoehdoista: 

Työvoimakoulutuksen aikana voit saada myös kulukorvausta. Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on aina harkinnanvarainen mahdollisuus, josta päättää työvoimaviranomainen. Muista hakea lyhytkestoisen opiskelun tai työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun mahdollisuutta työvoimaviranomaiselta ennen opintojen aloittamista. Työttömyysetuutta saadaksesi sinun pitää ilmoittautua työnhakijaksi Oma asioinnista.

Työnhakijalla on velvollisuus ilmoittaa kaikista työttömyysturvalain piiriin kuuluvista opinnoista työvoimaviranomaiselle, jotta niiden mahdollinen vaikutus työttömyysetuuden saamiseen tutkitaan. Tammikuusta 2023 lähtien muista kuin työttömyysturvalain piiriin kuuluvista opinnoista ei ole velvollisuutta ilmoittaa. Lisätietoja asiasta löydät blogitekstistäni Opinnoista ilmoittaminen ja uudistunut työttömyysturvalaki.

Mahdollisiin opintojen kurssimaksuihin ei ole erillistä rahoitusmuotoa, vaan ne jäävät lähtökohtaisesti itselle maksettavaksi. Työvoimakoulutus on maksutonta, mutta koulutukseen liittyvät kortti-, tutkinto- ja muut viranomaismaksut jäävät osallistujalle maksettavaksi. Mahdollisista osallistujalle jäävistä maksuista on kerrottu koulutusilmoituksessa.

Toisen asteen ammatilliseen tutkintoon, tutkinnon osaan tai sitä pienempään kokonaisuuteen johtavia opintoja voit suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joten et ole varsinaisesti työtön opintojen aikana. Työpaikalla tapahtuvien jaksojen ajalta saat palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta saat opintososiaalisia etuuksia, jos et saa palkkaa. Sinulla voi olla mahdollisuus palkan lisäksi soviteltuun työttömyysetuuteen, jos oppisopimuskoulutus toteutuu sinusta itsestä riippumattomista syistä osa-aikatyönä. Työajan tulee olla kuitenkin keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantaja saa oppisopimuskoulutuksen aikana koulutuskorvausta. Työvoimaviranomainen voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan oppisopimuskoulutukseen.

Voiko työttömyysetuudella opiskelu vaikuttaa palkkatuen suuruuteen?

Työttömyysetuudella opiskelulla voi olla vaikutusta palkkatukeen, jos se on jotain seuraavista:

Sen sijaan sivutoimisella opiskelulla ei ole vaikutusta. Sillä ei ole merkitystä, onko opiskelu sivutoimista laajuuden vai työhistorian perusteella. Sivutoimisen opiskelun edellytykset täyttävällä lyhytkestoisella opiskelulla ei ole vaikutusta palkkatukeen.

Pitääkö työttömyysetuudella opiskelun aikana hakea työtä?

Pitää hakea, jos työnhakuvelvollisuudesta on sovittu oman alueen TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa laadittavassa/päivitettävässä suunnitelmassa. Tämä on osa uutta työvoimapalvelumallia, joka on astunut voimaan 2.5.2022. Katso tarkemmat tiedot työnhakuvelvollisuudesta blogitekstistäni Opiskelun aikainen työnhakuvelvollisuus uudessa työvoimapalvelumallissa.

Osa-aikatyö


Osa-aikatyötä tekevä voi rahoittaa opintoja työstä saadun palkan, sovitellun työttömyysetuuden, Kelan opintotuen tai Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuen kautta. Joissakin tilanteissa myös vuorottelukorvaus voi tulla kyseeseen.

Opintotuki soveltuu vähintään 2 kuukautta kestävään opiskeluun. Sitä lyhyemmässä opiskelussa rahoitukseksi jää palkan lisäksi aikuiskoulutustuki tai (tietyin ehdoin) soviteltu työttömyysetuus. (Opintotuella tuettavaksi tarkoitetut kesäopinnot voivat olla toki lyhyemmät, jos opiskelet ympärivuotisesti opintotuella.) Aikuiskoulutustuki voi tulla kyseeseen, mikäli kaikki opintovapaan ja aikuiskoulutustuen edellytykset täyttyvät. Jotta aikuiskoulutustuella opiskelu voi toteutua, osa-aikatyön työajan pitää olla vähintään 18 tuntia viikossa.

Samaan aikaan voit saada palkan lisäksi vain yhtä etuutta kerrallaan. Mikäli haet opintoihin opintotukea, huomioi opintotuen tulorajat. Aikuiskoulutustuessa tulot vaikuttavat tuen määrään, opinnoissa etenemisen vaatimukseen ja tukikuukausien kulumiseen.

Soviteltu työttömyysetuus on monissa opinnoissa hyvä rahoitusvaihtoehto. Opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista, jos opiskelu on jotain näistä vaihtoehdoista:

Työvoimakoulutuksen aikana voit saada myös kulukorvausta. Huomioithan, että jos joudut vähentämään työtuntien määrää opintojen vuoksi, menetät oikeuden soviteltuun työttömyysetuuteen. Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on aina harkinnanvarainen mahdollisuus, josta päättää työvoimaviranomainen; irtisanoutuminen työstä pelkästään opintojen vuoksi estää opintojen tukemisen sitä kautta. Muista hakea lyhytkestoisen opiskelun tai työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun mahdollisuutta työvoimaviranomaiselta ennen opintojen aloittamista. Soviteltua työttömyysetuutta saadaksesi sinun pitää ilmoittautua työnhakijaksi Oma asioinnista.

Työnhakijalla on velvollisuus ilmoittaa kaikista työttömyysturvalain piiriin kuuluvista opinnoista työvoimaviranomaiselle, jotta niiden mahdollinen vaikutus työttömyysetuuden saamiseen tutkitaan. Tammikuusta 2023 lähtien muista kuin työttömyysturvalain piiriin kuuluvista opinnoista ei ole velvollisuutta ilmoittaa. Lisätietoja asiasta löydät blogitekstistäni Opinnoista ilmoittaminen ja uudistunut työttömyysturvalaki.

Mahdollisiin opintojen kurssimaksuihin ei ole erillistä rahoitusmuotoa, vaan ne jäävät lähtökohtaisesti itselle maksettavaksi. Työvoimakoulutus on maksutonta, mutta koulutukseen liittyvät kortti-, tutkinto- ja muut viranomaismaksut jäävät osallistujalle maksettavaksi. Mahdollisista osallistujalle jäävistä maksuista on kerrottu koulutusilmoituksessa.

Toisen asteen ammatilliseen tutkintoon, tutkinnon osaan tai sitä pienempään kokonaisuuteen johtavia opintoja voit suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus voi olla mahdollista toteuttaa myös nykyisessä työpaikassasi. Työpaikalla tapahtuvien jaksojen ajalta saat palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta saat opintososiaalisia etuuksia, jos et saa palkkaa. Sinulla voi olla mahdollisuus palkan lisäksi soviteltuun työttömyysetuuteen, jos oppisopimuskoulutus toteutuu sinusta itsestä riippumattomista syistä osa-aikatyönä. Työajan tulee olla kuitenkin keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantaja saa oppisopimuskoulutuksen aikana koulutuskorvausta.

Silloin kun työaikasi on yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta ja työhistoriaa on kertynyt vähintään 20 vuotta, myös vuorotteluvapaa ja sen aikana maksettava vuorottelukorvaus voi olla mahdollinen rahoitusmuoto kaikkien edellytysten täyttyessä.

Lomautettu


Lomautetun osalta opintojen rahoitusvaihtoehdot ovat samat kuin työttömällä. Tammikuusta 2023 lähtien työnhakijan opintoja ei pidetä päätoimisina, jos opinnot on aloitettu työsuhteen aikana ja työttömyys johtuu lomautuksesta tai irtisanomisesta taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.  Lisätietoja löydät blogitekstistäni Lomautetun mahdollisuuksista työttömyysetuudella opiskeluun vuonna 2023. Työttömyysetuutta saadaksesi sinun tulee ilmoittautua työnhakijaksi Oma asioinnista

Työnhakijalla on velvollisuus ilmoittaa kaikista työttömyysturvalain piiriin kuuluvista opinnoista työvoimaviranomaiselle, jotta niiden mahdollinen vaikutus työttömyysetuuden saamiseen tutkitaan. Tammikuusta 2023 lähtien muista kuin työttömyysturvalain piiriin kuuluvista opinnoista ei ole velvollisuutta ilmoittaa. Lisätietoja asiasta löydät blogitekstistäni Opinnoista ilmoittaminen ja uudistunut työttömyysturvalaki.

Yrittäjä


Yrittäjä voi rahoittaa opintoja yritystoiminnasta saatujen tulojen, työttömyysetuuden, Kelan opintotuen tai yrittäjän aikuiskoulutustuen kautta.

Opintotuki ja yrittäjän aikuiskoulutustuki soveltuvat vähintään 2 kuukautta kestävään opiskeluun. Sitä lyhyemmässä opiskelussa rahoitukseksi jää yritystoiminnasta saatu tulo ja/tai (tietyin ehdoin) työttömyysetuus. (Opintotuella tuettavaksi tarkoitetut kesäopinnot voivat olla toki lyhyemmät, jos opiskelet ympärivuotisesti opintotuella.)

Samaan aikaan voit saada vain yhtä etuutta kerrallaan: joko (soviteltua) työttömyysetuutta, opintotukea tai yrittäjän aikuiskoulutustukea. Mikäli haet opintoihin opintotukea ja sinulla on tuloja yritystoiminnasta, huomioi opintotuen tulorajat. Yrittäjän aikuiskoulutustuessa on sivutuloraja, jonka ylittyessä tuen saaminen katkeaa; yrittäjä ei voi saada soviteltua aikuiskoulutustukea.

Jos olet päätoiminen yrittäjä ja osallistut työvoimakoulutukseen, sinulla voi olla mahdollisuus työttömyysetuuteen työvoimakoulutukseen osallistumisen aikana. Työttömyysetuuden maksaja sovittelee mahdolliset yritystoiminnan tulot työttömyysetuuden kanssa. Mikäli soviteltua työttömyysetuutta jää maksuun, voit saada työvoimakoulutuksen ajalta perusetuuden lisäksi myös kulukorvausta. Sinun tulee ilmoittautua työnhakijaksi Oma asioinnista, jotta voit saada näitä etuuksia.

Toisen asteen ammatilliseen tutkintoon, tutkinnon osaan tai sitä pienempään kokonaisuuteen johtavia opintoja voit suorittaa myös yrittäjän oppisopimuskoulutuksena. Tietopuolisen opetuksen ajalta saat opintososiaalisia etuuksia korvauksena ansionmenetyksestä. Koulutuskorvausta voidaan maksaa neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin toiselle yrittäjälle tai muulle henkilölle, joka toimii opiskelevan yrittäjän ohjaajana.

Sivutoimisen yrittäjän osalta opintojen rahoitusvaihtoehdot ovat samat kuin työttömällä.

Kokoaikatyö


Työssäkäyvä voi rahoittaa opintoja palkan, Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuen, Kelan opintotuen tai vuorottelukorvauksen kautta. 

Opintotuki soveltuu vähintään 2 kuukautta kestävään opiskeluun. Sitä lyhyemmässä opiskelussa rahoitukseksi jää palkka, aikuiskoulutustuki tai (tietyin ehdoin) vuorottelukorvaus.  (Opintotuella tuettavaksi tarkoitetut kesäopinnot voivat olla toki lyhyemmät, jos opiskelet ympärivuotisesti opintotuella.)

Aikuiskoulutustuki voi tulla kyseeseen, mikäli kaikki opintovapaan ja aikuiskoulutustuen edellytykset täyttyvät. Jotta aikuiskoulutustuella opiskelu voi toteutua, sinulla täytyy olla muun muassa yleistä työhistoriaa vähintään 8 vuotta. Lisäksi sinun täytyy olla ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ajan.

Työstä on myös mahdollista jäädä vuorotteluvapaalle, jonka aikana saat vuorottelukorvausta. Vaikka vuorotteluvapaa ja sen aikana maksettava korvaus ei olekaan erityisesti opiskelun rahoitusmuoto, soveltuu se siihenkin. Jos haluat käyttää hyväksesi sekä vuorotteluvapaan että opintovapaan, ne pitää yhdistää juuri tässä järjestyksessä: ensin vuorotteluvapaa ja sitten opintovapaa. Huomaathan, että vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 20 vuotta.

Samaan aikaan voit saada vain yhtä etuutta kerrallaan: joko aikuiskoulutustukea, opintotukea tai vuorottelukorvausta. Mikäli haet opintoihin opintotukea ja sinulla on työtuloja, huomioi opintotuen tulorajatAikuiskoulutustuessa tulot vaikuttavat tuen määrään, opinnoissa etenemisen vaatimukseen ja tukikuukausien kulumiseen. Vuorottelukorvausta vähentävät palkka- ja muut työtulot, joita saat vapaan aikana. 

Toisen asteen ammatilliseen tutkintoon, tutkinnon osaan tai sitä pienempään kokonaisuuteen johtavia opintoja voit suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus voi olla mahdollista toteuttaa nykyisessä työpaikassasi. Työpaikalla tapahtuvien jaksojen ajalta saat palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta saat opintososiaalisia etuuksia, jos et saa palkkaa. Työnantaja saa oppisopimuskoulutuksen aikana koulutuskorvausta.

Onnea ja menestystä opintoihin!

/Panu

Koulutusneuvoja
Valtakunnallinen koulutusneuvonta

(Päivitetty 20.12.2023. Päivitettiin tilannetietoa aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin osalta.)

(Päivitetty 29.11.2023. Päivitettiin blogitekstin alusta käsitekartta.)

(Päivitetty 1.11.2023. Lisättiin alkuun punaisella tietoa STM:n säädöshankkeesta ja suunnitelmasta lakkauttaa myös ammattitutkintostipendi.)


(Päivitetty 22.8.2023. Lisättiin tekstiin työvoimaviranomaisen käsite korvaamaan toistuvia viittauksia TE-toimistoihin ja kuntakokeiluihin. Päivitettiin tekstiä, jotta se ottaa paremmin huomioon kuntakokeilujen asiakkaat ja on helpommin luettava.)

(Päivitetty 20.6.2023. Lisättiin tieto hallitusohjelmaan kirjatusta suunnitelmasta aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttamisesta sekä päivitettiin lähdeluettelo.)

(Päivitetty 20.2.2023. Lisättiin alkuun maininta siitä, että osa ammattiliitoista tarjoaa jäsenilleen tukea kouluttautumiseen. Päivitettiin koko blogiteksti tammikuussa 2023 voimaan astuneiden lakimuutosten johdosta.)

(Päivitetty 11.5.2022. Lisättiin kysymys ja vastaus koskien uuden työvoimapalvelumallin mukaista hakuvelvollisuutta, päivitettiin linkit ja lähdeluettelo ajan tasalle.)

(Päivitetty 5.4.2022. Poistettiin tiedot lomautettujen ja yrittäjien lakimuutoksista vanhentuneena.)

(Päivitetty 23.2.2022. Lisättiin tieto työttömyysetuudella opiskelun mahdollisesta vaikutuksesta palkkatukeen.)


(Päivitetty 20.10.2021. Päivitettiin yrittäjien otsikon alle tieto lakimuutoksen jatkumisesta.)

(Päivitetty 9.8.2021. Päivitettiin yrittäjien otsikon alle tieto lakimuutoksen jatkumisesta.)


(Päivitetty 10.6.2021. Lisättiin johdantotekstiin vinkki joidenkin oppilaitosten tarjoamista maksuttomista opinnoista työttömille ja lomautetuille, sekä maininta kansanopistojen opintoseteliavustuksesta.) 

(Päivitetty 8.6.2021. Muokattiin hieman alun johdantotekstiä. Tarkistettiin ja päivitettiin toimimattomat linkit.)

(Päivitetty 11.5.2021. Lisättiin alkuun huomautus kuntakokeilujen asiakkaille ja päivitettiin tieto yrittäjien otsikon alle lakimuutoksen jatkumisesta.)

(Päivitetty 18.12.2020. Kirjattiin lomautettujen ja yrittäjien kohdalle tieto väliaikaisten lakimuutosten jatkumisesta. Lisättiin linkki lähteisiin.)


(Päivitetty 26.11.2020. Kirjattiin lomautettujen ja yrittäjien kohdalle tieto hallituksen esityksestä väliaikaisten lakimuutosten jatkumisesta. Lisättiin linkki lähteisiin.)

(Päivitetty 30.9.2020. Korjattiin linkkejä ja päivitettiin aikuiskoulutustukea koskevia tietoja.)

(Päivitetty 24.6.2020. Lisättiin lomautetun ja yrittäjän otsikoiden alle tieto lakimuutoksen voimassaolon jatkamisesta sekä lähteisiin asiaan kuuluva lähde.)

Lähteet


Työttömyysturvalaki (30.12.2002/1290) (viitattu 20.4.2020)

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (28.12.2012/916) (viitattu 20.4.2020)

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) (viitattu 20.4.2020)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista (679/2017) (viitattu 20.4.2020)

TEM.fi: Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan (viitattu 20.4.2020)
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan

TEM.fi: Jatkoa toimille, joilla on tuotu turvaa ja joustoa työmarkkinoille korona-aikana (viitattu 24.6.2020)
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/jatkoa-toimille-joilla-on-tuotu-turvaa-ja-joustoa-tyomarkkinoille-korona-aikana

TEM.fi: Väliaikaiset laajennukset lomautettujen ja yrittäjien työttömyysetuuteen jatkuvat (viitattu 26.11.2020)

Työmarkkinatori: Töiden ja tekijöiden kohtaamispaikka (viitattu 11.5.2022)

OPH: Työelämässä oppiminen (viitattu 20.4.2020)

Kela: Opintotuki (viitattu 21.4.2020)

Kela: Ammatillinen kuntoutus (viitattu 21.4.2020)

Kela: Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva (viitattu 22.4.2020)

Työllisyysrahasto: Aikuisopiskelijan etuudet (21.4.2020)

Oppisopimus.fi (viitattu 21.4.2020)

Suotuisa suunta: Opintovapaa on lakisääteinen oikeus (viitattu 21.4.2020)

Suotuisa suunta: Avoimen opintojen tukimahdollisuuksista (viitattu 21.4.2020)

Suotuisa suunta: Lyhytkestoinen opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista (viitattu 21.4.2020)

Suotuisa suunta: Opiskelun aikainen työnhakuvelvollisuus uudessa työvoimapalvelumallissa (viitattu 11.5.2022)

Kansanopistot.fi: Opiskelun kustannukset (viitattu 10.6.2021)

Valtioneuvosto: Hallitusneuvottelut 2023 (viitattu 20.6.2023)