keskiviikko 15. heinäkuuta 2015

Välj mig! Jag kan! Jag vill!

Att anställa en ny arbetstagare till ett företag är en stor investering för en arbetsgivare. Arbetsgivaren vill välja den mest lämpliga sökande till tjänsten. I allmänhet är det den mest kompetenta av den sökande som får platsen, den som på bästa sätt i ansökan lyckas visa sin motivation för den lediga tjänsten och den som har de rätta personliga egenskaperna. Arbetsgivaren söker den ” bästa typen” till varje tjänst.

När du söker ett jobb är det dig själv du marknadsför, ditt kunnande och dina kompetenser. För att du skall kunna marknadsföra ditt kunnande måste du känna dig själv och veta vad du kan, vad du strävar efter och vad du vill. Förutom den erfarenhet du fått från tidigare arbetsplatser och utbildning har du kanske samlat på dig erfarenheter från din fritid och hobbyer, dessa kan du också ha nytta av i jobbsökningen.

Hur bra är du att berätta om dig själv?

God planering är a och o när det gäller att marknadsföra sitt kunnande.
1. Börja med att noggrant uppskatta ditt kunnande och dina färdigheter
2. Fundera en stund på vilka branscher och vilka arbetsuppgifter som intresserar dig
3. Gör upp en plan för jobbsökningen (t.ex. tidtabeller, utnyttjande av nätverk)
4. Sök jobb, ta kontakt med arbetsgivare
5. Utvärdera hur ditt jobbsökande lyckats och fundera om du borde utveckla något med det.

Det räcker inte med att känna till dina starka sidor, du måste också kunna berätta för arbetsgivaren om sina kunskaper, färdigheter och motivation för uppgiften. Detta skall du kunna berätta på ett övertygande, motiverat sätt till arbetsgivaren, gärna också med förklarande exempel. Målet med ansökan är alltså att fånga arbetsgivarens intresse och väcka deras nyfikenhet på dig. I ansökan behöver du inte berätta allt du kan, bara tillräckligt för att de vill träffa dig i form av en intervju.

Det löns alltid att ta reda på fakta om företaget du söker jobb hos. Ju mera du vet om branschen desto bättre kan du skriva din ansökan så den passar till just det jobb du söker. Arbetsgivaren tycker du är aktiv och motiverad för jobbet om du gjort detta grundarbete.
När du hittat en intressant arbetsplats ska du börja med att analysera annonsen, läs igenom den väldigt noggrant. Fråga dig själv: Vilken erfarenhet och utbildning krävs för jobbet? Finns det andra egenskaper som du behöver för att söka arbetet? Passar jobbet dig? Är arbetsgivaren den rätta för dig? En rekryterare ser skillnaden på en ”standardansökan” och en ansökan från någon som verkligen har läst och tagit ställning till platsannonsen.

 Tips på bra ansökan och CV:
 1. Skriv kort och enkelt (en A4 sida räcker)
 2. Skriv med en personlig stil
 3. Ansökan skall vara välstrukturerad och lättöverskådlig
 4. Inledningen är viktigast, det väcker läsarens intresse
 5. Tänk på att matcha din kompetens mot den som efterfrågas i annonsen
 6. Undvik stavfel! Korrekturläs din ansökan
 7. Ljug inte!
 8. Använd nyckelord
 9. Skriv dina meriter i kronologisk ordning
Att söka ett jobb börjar alltså med att du skriver ett marknadsföringsbrev om dig själv, där du för fram dina goda sidor och styrkor, utan att överdriva eller genom obefogat skryt. En bra självbild berättar för arbetsgivaren att du är en vuxen person med bra självförtroende och att du vet vad du kan och vad du behöver utveckla hos dig själv. Onödig blygsamhet ska du lämna bort- om du inte själv tror på dig själv och ditt kunnande hur skall då någon annan göra det? Om du funderar på hur du kan se på dina egenskaper ur en ny vinkling får du här lite tips:
 • Jag är blyg och tyst – Jag är bra på att lyssna och iaktta
 • Jag pratar för mycket – Jag är utåtriktad och glad
 • Jag saknar erfarenhet – Jag vill lära mig nytt
 • Jag är långsam – Jag är noggrann
 • Jag kan inget om…. – Jag är nyfiken och vill lära mig
Att marknadsföra sig själv är hårt arbete. Du konkurrerar hela tiden med andra. Ge inte upp! Kom ihåg att med målmedvetenhet, trygghet i sig själv, samarbetsförmåga och social kompetens kommer du långt! Stängs en dörr så dyker det upp något nytt.

Vill du lära dig mera om hur man skriver en arbetsansökan eller meritförteckning så kan du delta i joBittis jobbsökargrupper och CV Workshop. Läs mera på: http://www.jobitti.fi/sv/home

Jos haluat oppia lisää työhakemuksen tai ansioluettelon kirjoittamisesta, voit osallistua joBitin työnhakuryhmään ja CV Workshoppiin. Käy katsomassa ryhmiemme sisältöä: http://www.jobitti.fi/

- Lenita -

Pieni sanasto:

Anställa                               Palkata

Arbetstagare                      Työntekijä

Arbetsgivare                       Työnantaja

Sökande                              Hakija

Ansökan                              Hakemus

Marknadsföra                     Markkinoida

Kompetens                          Pätevyys       

Kunnande                            Osaaminen

Välstrukturerad                  Hyvin rakenneltu

Lättöverskådlig                   Selkeä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti