keskiviikko 19. kesäkuuta 2019

Alanvaihto aikuisena – miten rahoitan opintoni?Alan vaihtaminen aikuisiällä on iso päätös, jota joutuu punnitsemaan monesta näkökulmasta. On otettava huomioon mm. elämäntilanne ja taloudelliset seikat. Tässä vinkkejä siihen, miten aikuinen alanvaihtaja voi rahoittaa opintonsa.

Monimuoto-opinnot työn ohessa
Monia tutkintoja voi suorittaa monimuoto-opintoina työn ohessa, joten kannattaa tarkistaa, onko se toivomallasi alalla mahdollista. Monimuoto-opiskelu tarkoittaa, että oppilaitoksessa tapahtuvaa lähiopetusta on vähemmän, ja opiskelu painottuu enemmän itsenäiseen etätyöskentelyyn ja verkko-opintoihin. Joitakin tutkintoja voi suorittaa kokonaan etäopintoina. Opintopolku-sivustolla voit tutustua tarjolla oleviin vaihtoehtoihin. Sieltä löydät myös yleistä tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja korkeakouluopinnoista töiden ohella.
Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutus on työssä tapahtuvaa opiskelua, jossa opiskelijalla on työnantajaan normaali työsuhde ja hän saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Korkeakoulututkintoja ei oppisopimuksella voi suorittaa.
Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opinnoista suoritetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, ja niitä täydennetään tietopuolisilla opinnoilla ammatillisessa oppilaitoksessa. Opiskelija on oikeutettu taloudellisiin etuuksiin, jos työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta.
Oppisopimuskoulutus vaatii oma-aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa, ja henkilökohtainen opiskeluohjelma suunnitellaan yksilöllisesti.
Oppisopimuskoulutuksella on mahdollista myös syventää ammatillista osaamista opiskelemalla tutkinnon osan tai osia.
Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta Opintopolussa, Oppisopimus.fi –sivustolla ja YouTubessa.
Vinkkejä oppisopimuspaikan hakemiseen löytyy täältä.
Aikuiskoulutustuki
Aikuiskoulutustukea voi hakea, jos on ollut työelämässä vähintään 8 vuotta, nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ja jää työstään palkattomalle opintovapaalle. Opintojen ei tarvitse liittyä siihen alaan, jolla työskentelee.  Opiskelijan niin halutessa työsuhde on mahdollistaa päättää niin, että opintovapaan jälkeen ei tarvitse palata aiempaan työhön. Aikuiskoulutustuki muodostuu perusosasta ja palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Tukea voi saada enimmillään 15 kuukauden ajan. Aikuiskoulutustukea haetaan Työllisyysrahastolta, jonka nettisivuilla on ohjeet tuen hakemiseen ja laskuri, jonka avulla voi arvioida oman tukensa suuruuden.
Aikuiskoulutustuki on sidoksissa opintovapaaseen, ja se kannattaa huomioida alanvaihtoa suunnitellessa. Opintojen alkaessa ei siis kannata irtisanoutua työstään, vaan hakea palkatonta opintovapaata. Opintovapaa on työntekijän lakisääteinen oikeus. Siitä löydät lisätietoa Työsuojeluhallinnon nettisivuilta sekä tässä blogissa aiemmin julkaistusta tekstistä.
Aikuiskoulutustukeen voi halutessaan yhdistää opintolainan, jonka takausta haetaan Kelasta.
Kelan opintotuki ja opintolainan valtiontakaus
Kelan opintotuki ja siihen kuuluva opintolainan valtiontakaus ovat myös aikuisen alanvaihtajan käytettävissä. Opintotukea saa päätoimisiin opintoihin. Tukiaika ja tuen määrä riippuvat siitä, missä opiskelee. Tuen määrää voi arvioida Kelan opintotukilaskurilla.  Lisätietoja opintotuesta ja sen hakemisesta löytyy Kelan nettisivuilta. Kelan opintotuella opiskellessasi saatat olla oikeutettu myös asumistukeen, jota haetaan erikseen.
Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu
Työtön työnhakija, joka on täyttänyt 25 vuotta, voi opiskella työttömyysetuudella, jos TE-toimisto arvioi opintojen parantavan työnhakijan ammattitaitoa ja työllistymismahdollisuuksia. Työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Työttömyysetuudella ei voi opiskella, jos on irtisanoutunut työsuhteestaan vain aloittaakseen opinnot.
Jos olet työtön työnhakija ja suunnittelet opintojen aloittamista, ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta. Saat ohjeet siitä, miten asiassa edetään.
Työvoimakoulutukset
Alanvaihtoa suunnittelevan työttömän työnhakijan kannattaa tutustua työvoimakoulutuksiin. Työvoimakoulutuksena järjestetään perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai tutkinnon osaan johtavia koulutuksia sekä täydennyskoulutuksia korkeakoulutetuille. Koulutus on opiskelijalle maksutonta, ja sen aikana saa samaa etuutta kuin työttömänä mahdollisine korotusosineen sekä kulukorvauksineen. Työvoimakoulutukset, joihin on parhaillaan haku käynnissä, löydät täältä.
Alanvaihto terveyssyistä
Jos olet vaihtamassa alaa terveyssyiden vuoksi, voit hakea työeläkeyhtiöltäsi tukea uuden ammatin opiskeluun ammatillisena kuntoutuksena. Tästä prosessista kerrotaan aiemmin julkaistussa tekstissämme. 
Huomaathan, että tässä tekstissä esitellään yleisimpiä rahoitusvaihtoehtoja, joita aikuinen alanvaihtaja voi hyödyntää. Yksilöllisen tilanteen mukaan saattaa olla myös muita mahdollisuuksia.

Lisätietoa opintojen rahoituksesta saat TE-puhelinpalvelujen koulutusneuvonnasta. Jos kaipaat keskusteluapua uuden alan valinnassa, voit varata uraohjausajan TE-puhelinpalvelujen uraohjaukseen (keskustelu puhelimessa tai videoyhteydellä) tai omaan TE-toimistoosi (tapaamiset paikan päällä). 

Milla

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti