keskiviikko 22. kesäkuuta 2022

Työsuhteesta opiskelijaksi—Miten pärjätä rahallisesti

Kuva, jossa kirjoja. Kirjojen kannessa lukee never stop learning.

Oletko työsuhteessa ja aloittamassa opintoja? Sinulla on edessäsi uusi elämänvaihe. Moni asia voi jännittää, jos edellisistä opinnoista on kulunut aikaa. Voin vakuuttaa, että opinnot kyllä sujuvat. Tulet luultavasti huomaamaan, että voit ammentaa paljon osaamista työelämästä. Vaikka ala muuttuisi, niin kokemus antaa perspektiiviä moniin asioihin.

Opintojen lisäksi moni miettii raha-asioita. Opiskelu voi onnistua kokonaan työn ohessa, mutta useimmiten tarvitaan ainakin jonkin verran vapaata töistä. Silloin tukikuviot ovat tärkeitä. Suosittelen, että kysyt työnantajaltasi palkallista opintovapaata, jos tarvitset vain muutamia päiviä vapaata ja koulutus tukee nykyistä työtäsi. Maksimiaika näissä on yleensä 10 päivää.

Huomattavasti tavallisempaa on, että opintoja varten haetaan palkatonta opintovapaata tai vuorotteluvapaata. Nämä mahdollistavat pitemmän poissaolon työelämästä. Palkattoman opintovapaan ajalle voi hakea joko Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea tai Kelan opintotukea. Moni valitsee näistä kahdesta mieluummin aikuiskoulutustuen. Eikä ihme. Se määräytyy palkkatulojen perusteella, joten se tarjoaa paremman toimeentulon kuin Kelan opintotuki. Voit lukea palkattomasta opintovapaasta aiemmasta blogi-kirjoituksestamme Opintovapaa on lakisääteinen oikeus.

Aikuiskoulutustukea varten työsuhteen on pitänyt kestää vähintään vuoden yhdessä tai useammassa jaksossa ennen opintovapaan alkua. Lisäksi vaaditaan kahdeksan vuoden työhistoria. Työhistoriaan saa laskea mukaan enintään kahden vuoden verran työhön rinnasteisia aikoja, kuten perhevapaita ja varusmies- tai siviilipalveluksen. Aikuiskoulutustuella voidaan tukea monenlaisia opintoja. Opintojen pitää olla Suomessa ja julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa järjestettyjä. Opintojen pitää tähdätä joko tutkinnon tai tutkinnonosien suorittamiseen. Lyhyempiin koulutuksiin voi saada tukea silloin, jos opinnot liittyvät nykyiseen työhön tai täydentävät aiempaa koulutusta. Pitemmissä koulutuksissa opintojen ei tarvitse hyödyttää mitenkään nykyistä työnantajaasi, vaan voit käyttää aikuiskoulutustukea myös alan vaihtoon.

Aikuiskoulutustukea voi saada enintään 15 kuukauden ajan. Tukiaika pitenee, jos olet osittaisella opintovapaalla ja teet yli 50 prosenttista työsuhdetta. Moni tekee niin, että opiskelee osittaisella opintovapaalla suurimman osan opinnoistaan, mutta jää kokoaikaiselle opintovapaalle esimerkiksi harjoittelujen ajaksi. Tällöin tuen saa riittämään pitemmäksi aikaa.Voit kokeilla tuen suuruutta Työllisyysrahaston laskurilla.

Jos työhistoriasi ei riitä vielä aikuiskoulutustukeen tai olet käyttänyt sitä maksimiajan, voit hakea Kelan opintotukea. Tuki on toki pieni, kun on tottunut palkkatuloihin. Normaali tuki on 259 euroa kuukaudessa. Jos sinulla on alaikäisiä lapsia, tuen suuruus on 362 euroa kuukaudessa. Lisäksi voit nostaa opintolainaa 650 euroa kuukaudessa. Opintotukiaikana voi tehdä jonkin verran töitä. Opintotuen tulorajoja nostettiin juuri, joten työn ja opintotuen yhdistäminen helpottui. Voit tarkistaa tulorajat Kelan sivuilta.

Jos sinulla on vähintään 20 vuoden työhistoria, voit käyttää vuorotteluvapaata opintojen rahoittamiseen. Maksimiaika on kuusi kuukautta. Vuorotteluvapaasta pitää sopia työnantajan kanssa. Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, jota saisit, jos jäisit työttömäksi. Jos tarvitset vapaata pitemmäksi aikaa, kannattaa ketjuttaa vuorotteluvapaa ja opintovapaa. Aloita vuorotteluvapaalla, sillä sen jälkeen voit jäädä opintovapaalle. Et voi saada opintovapaan jälkeen vuorotteluvapaata, jos et ole ollut välillä töissä 13 kuukauden ajan.

Voit tehdä ammatillisia opintoja myös oppisopimuskoulutuksena. Silloin työnantaja maksaa sinulle työehtosopimuslain mukaista palkkaa. Palkka voi olla aluksi harjoittelijanpalkka. Teoriaopetuspäiviltä voit saada päivärahaa 15 euroa päivässä, perheavustusta 17 euroa päivässä sekä matka- ja majoittumiskorvauksia.

Moni pohtii irtisanoutumista työsuhteesta ja opiskelua työttömyysetuudella. En suosittele tätä vaihtoehtoa, sillä tukea ei voida myöntää, jos sinun katsotaan irtisanoutuneen vain opintojen vuoksi. Tuki voi olla mahdollinen, jos sinulla on esimerkiksi terveydellisiä syitä irtisanoutumiselle. Silloin tarvitset lääkäriltä B-lausunnon, jossa kerrotaan, että et voi tehdä nykyistä työtäsi terveydellisistä syistä. Työttömyysetuus ei ole näissä tilanteissa ensisijainen tuki, vaan sinun kannattaa ensiksi selvittää, voisitko saada kuntoutustukea opintoihisi.

Kuten huomaat, vaihtoehtoja on. Ota hyvissä ajoin yhteyttä meille Koulutusneuvontaan, jos tahdot pohtia eri vaihtoehtoja yhdessä asiantuntijan kanssa. 

Kirsti
Koulutusneuvoja
Valtakunnallinen koulutusneuvonta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti