keskiviikko 17. tammikuuta 2018

Tulevaisuuden ammatteja, osa II


Vuonna 2014 kirjoitimme tulevaisuuden ammateista (kurkkaa täältä). Nyt hallituksen tulevaisuusselonteossa oli niin kiinnostava listaus uusia tulevaisuuden ammatteja, että oli syytä palata tähän aiheeseen!

Mahdollisia tulevaisuuden ammatteja:
Robottiturvallisuuden tarkastaja, robottisiirtäjä, robottityönjohtaja, robottikouluttaja, robottityön suunnittelija ja robottienergia-avustaja, tavaranlähettäjä ja -kulunvalvoja ja -huolija, tavaran kaukolastaaja ja purkaja, tavararobottien ja tavaroiden pelastaja ja joukkoistuskuljetuksen valvoja, mallinvalintakonsultti, 3D-tulostaja, -tuunaaja ja -lähivalmistaja, tavarastailisti, raaka-ainekonsultti, tavaraohjelmoija, robottivalmistuksen tarkastaja, kiinteistövalvomomestari, robottirakennusmateriaalisäätäjä, robottirakennusmestari, -arkkitehti ja -valvoja, kunnossapitokauko-ohjaaja, ennakoija, etäavustaja, robottiliikenteen "fleet manager", 3D-mittaaja ja mallintaja, tavarastylisti, kaupunkiviljelijä, aineenvaihdunta-analyytikko, etäkokki, off-grid -huoltotarkastaja, nanokuituinsinööri, rakentajarobottiasentaja ja -ohjaaja, peukutusmanageri, alustalobbari, kyberturvamies, IoT-riskianalyytikko, robottivakuutusarvioija, robottikenttähuoltaja, mainekauppias, viranomaisfasilitoija, lähipalvelunvälittäjä, mikrovakuuttaja, omavaraiskonsultti, diagnostiikkavalmentaja, implanttiasentaja, biosalapoliisi, proteesinsäätäjä, virtuaaliopas, faktantarkastaja, AI-psykologi, etäoppimismentori, virtuaalisomistaja, VR-tapahtumakoordinaattori, pilviturva palvelukonsultti, joukkoistusrekrytoija, vertaistyön moderaattori, motivaatiosuunnittelija, koheesiomanageri, tarpeenetsijä/logoterapeutti, heimopäällikkö, hallinnon pelillistäjä.

Muutoksia ja jatkuvuutta
Selonteon mukaan tulevaisuudenkin ammateissa ihmisten välinen kohtaaminen ja palvelujen tuottaminen kuuluvat työhön suurelle osalle työntekijöistä. Puhutaan palvelusaatiosta: digitalisen ja fyysisen palvelun yhdistelmästä. Lisäksi jo nykyään huomattava osa työntekijöistä voi tehdä ainakin osan työstään ajasta ja paikasta riippumatta. Etätyön osuus tulee todennäköisesti jonkin verran kasvamaan nykyisestä, mutta enemmistö työskentelee myös tulevaisuudessa perinteisesti omalla työpaikallaan sovittuna työaikana.

Työn murros vaatii meiltä jatkuvaa osaamisen päivittämistä, elinikäistä oppimista. "Koska emme voi tietää, mitä uusia ammatteja teknologisen murroksen seurauksena syntyy, korostuu koulutuksessa asiantuntijoiden mukaan yleisten taitojen merkitys.", todetaan selonteossa.
Tulossa ei siis välttämättä ole poikkeuksellisen suurta työn murrosta, vaikka digitaalisuudesta paljon puhutaankin. Sen sijaan luokittelu työttömiin, työntekijöihin ja yrittäjiin alkaa jo nyt olla vanhentunut: yhä useamman työura on pirstaloitunut ja toimeentulo hankitaan erilaisilla palkkatyön, itsensätyöllistämisen, yrittäjyyden, apurahojen ja sosiaalietuuksien yhdistelmillä.

Tässä vielä yksi linkki, jossa esitellään tekoälyn vaikutuksia työhön eri aloilla - jo hyvinkin nopeasti: http://netpaper.lonnberg.fi/tem/yrityskatsaus-2-2017/#p=1
 
- Satu -

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti