keskiviikko 24. tammikuuta 2018

Ammatilliseen kuntoutukseen hakeutuminen työttömänä

Suurin osa vammoista ja sairauksista mahdollistaa omassa ammatissa toimimisen. Joskus ne kuitenkin alentavat työkykyä siten, että uuteen ammattiin siirtyminen on välttämätöntä. Jos olet työtön ja arvioit terveydentilan vaikuttavan työkykyysi, voit kääntyä TE-toimiston tai Kelan puoleen kuntoutustarpeesi selvittämiseksi.

Ammatillisen kuntoutuksen on tarkoitus auttaa työllistymään, pysymään työssä tai palaamaan työhön. Kelan ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työttömille, opiskelijoille ja työelämässä vasta vähän aikaa olleille, joiden työkykyä jokin sairaus, vika tai vamma vaikeuttaa. Jos työurasi oli vakiintunut ennen työttömyyttä voi ammatillisen kuntoutuksen järjestämisvastuu kuulua Kelan sijasta työeläkeyhtiön vastuulle (Työeläkekuntoutus). Onnettomuus- tai tapaturmatilanteiden jälkeen ammatillisen kuntoutuksen järjestämisvastuu voi puolestaan kuulua liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitokselle. Kelan ja työeläkelaitosten ammatillisen kuntoutuksen palvelut ovat ensisijaisia, mutta jos niihin ei ole oikeutettu, voi saada harkinnanvaraisesti TE-palveluja.
Alla olevien ohjeiden avulla voit edetä ammatillisen kuntoutuksen palveluihin.

1.      Ota yhteyttä TE-toimiston asiantuntijaan tai psykologiin tai Kelan kuntoutusneuvontaan, jos sinulla on sairaus, vika tai vamma, joka vaikuttaa työkykyysi. Voit kysyä ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudesta myös hoitavalta lääkäriltäsi.
 
2.      Kysy TE-toimistosta mahdollisuutta päästä oman kuntasi järjestämään työttömän terveystarkastukseen. Terveystarkastuksessa arvioidaan ja tuetaan työ- ja toimintakykyäsi. Tarvittaessa sinut ohjataan eteenpäin erikoissairaanhoitoon tai lääkinnälliseen, ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen.

3.     Kelan ammatilliseen kuntoutukseen päästäksesi sinun tulee täyttää Kelan kuntoutushakemus ja liittää mukaan lääkärin B-todistus. Kela tarjoaa monipuolisesti erilaisia ammatillisen kuntoutuksen palveluja kuten työkokeilua, koulutusta tai ammatillisen kuntoutuksen kursseja. Ammatillisen kuntoutuksen aktiivisten toimenpiteiden aikana (kuten työkokeilu tai koulutus) sinulle maksetaan työttömyysetuuden sijasta kuntoutusrahaa. Kelan ammatillinen kuntoutus

4.     TE-toimistosta voit saada monenlaista tukea, jos terveydentila vaikuttaa työllistymiseesi tai työkykyysi. Keskustele tilanteestasi TE-toimiston asiantuntijan kanssa, jolloin työvoimapalveluista voidaan valita työllistymistäsi parhaiten tukevat palvelut. TE-toimiston psykologille voit varata ajan, jos tarvitset esimerkiksi tukea terveydentilalle soveltuvan ammatin valinnassa. Tarvittaessa käytettävissä on myös työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), joka on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen toimintamalli. TYP-palvelussa sinulle laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma, johon voi kuulua julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja. TE-toimistosta saat apua myös tilanteessa, jossa olet jo osallistunut ammatillisen kuntoutuksen palveluihin, mutta reitti työelämään on vielä epäselvä. 
 
5.     Kun työpaikka löytyy, työnantajallasi voi olla mahdollisuus sairauden perusteella myönnettävään palkkatukeen tai työnantajasi voi hakea työolosuhteiden järjestelytukea. Työolosuhteiden järjestelytukea voi hakea myös työsuhteen aikana, jos työtä tai työolosuhteita täytyy mukauttaa terveydellisistä syistä.  

Ammatillinen kuntoutus avaa uusia ovia ja parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä haasteista huolimatta. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!
Jätä yhteydenottopyyntö TE-toimiston Oma asiointi –palvelun kautta tai soita TE-toimiston asiakaspalveluun 0295 025 500, ma - pe klo 9.00–16.15
Soita Kelan kuntoutusneuvontaan 020 692 205, ma–pe klo 8–17
Marianna

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti