keskiviikko 3. tammikuuta 2018

Punaista lankaa etsimässä


Mitä yhteistä on kausityöllä, osa-aikatyöllä, määräaikaisella työsuhteella, täydennyskoulutuksella, työnhaulla ja kevytyrittäjyydellä? Kaikki toki liittyvät ammattiin, joihinkin ammatteihin enemmän kuin toisiin. Niillä on yhteistä myös se, että tyypillisesti nämä eivät täytä kokonaan niitä kriteereitä, mitä kokoaikaisella työllä tai opiskelulla mielestämme on. Toimeentulon osalta nämä ovat ehkä osittainen ratkaisu, mutta usein myös ammatillisesti. Myyjillä on usein osa-aikaisia työsuhteita, toisaalta esimerkiksi puutarha-alalla ja asfalttityöntekijöillä kausitöitä. Silloin ollaan usein myös rinnalla työnhakijoita – haetaan täyspäiväistä työtä tai rinnalla voisi esimerkiksi harjoittaa monimuoto-opintoja. Jotkut tekevät paria eri työtä rinnakkain. Tilanteeseen on voitu päätyä tarkoituksella tai vahingossa.

Monien eri tehtävien ja tavoitteiden yhdistäminen on nykyisessä työelämässä yhä tyypillisempää. Toki itse työtkin sisältävät eteenpäin vietäviä projekteja. Tämä asettaa haasteita toiminnan suunnittelulle. Myös vapaa-aika, mahdollinen perhe ja harrastukset kulkevat tässä rinnalla yhteen sovitettavana vuorokauden tunteihin. Tämä on sekä uhka että mahdollisuus. Olemme ihmisinä erilaisia resursseinemme, toimintatyyleinemme ja tarpeinemme. Kohtaamme yksilöllisiä ja erilaisia haasteita. Usein näistä erilaisten tavoitteiden yhteensovittamisesta keskustellaan Uraohjauksen ohjauskeskusteluissa. Tilanteet saattavat vaatia päätöksentekoa, esimerkiksi kun kaikkea ei jaksa, pitää priorisoida. Jos tavoitteiden saavuttaminen sitä vaatii, johonkin pitää keskittyä enemmän ja toinen jättää vähemmälle. Voi olla siirtymävaihetta, jolloin siirrytään osa-aikatyöstä etsimään kokoaikatyötä, tai puolestaan kokoaikatyöstä haluaisi jättäytyä osaksi opiskelemaan uutta alaa. Yhteistä näille elämäntilanteille on myös se, että tarvitaan tietoa taloudellisista tuista, eri ammattialoista ja tukea myös päätöksentekoprosessiin. Jos mukana on terveydellisiä seikkoja harkittavana, niin myös kuntoutusasioita sivutaan.

Joskus keskusteluissa tulee esiin myös huoli siitä, miltä ansioluettelo näyttää, jos on useampi koulutus käytynä ja erilaisia työsuhteita. Epäileekö joku esimerkiksi aukkoja ansioluettelossa. Mitä kerron itsestäni, jos tavoitteeni ovat itsellenikin epäselviä? Nämä ovatkin tärkeitä asioita miettiä, ja näihin on hyvä olla oma näkemys esimerkiksi haastatteluun mennessä. Joskus ulkopuolisen voi olla helpompi nähdä punainen lanka. Usein punainen lanka löytyy kiinnostuksista ja taidoista, ehkä persoonasta. Voit olla monista asioista kiinnostunut, tai sitten vaan elämä on tuonut eteesi valinnanpaikkoja, joita olet hyödyntänyt. Toisaalta voit osata monia asioita, ja sinulle on tärkeää pitää taitoja monipuolisesti yllä. Joskus vaihtelut tulevat myös ulkopuolisista ehdoista: kyseisten alojen työsuhteet ovat määräaikaisia tai perhesyyt ovat edellyttäneet paikkakunnan vaihtoa, jolloin olet tarttunut siihen työhön minkä olet ensimmäiseksi saanut. Voi olla niin, että kun itse tietää kipeisiinkin päätöksiin johtaneet syyt, niin on vaikea nähdä työhistoriaansa myönteisessä valossa. Etenkin silloin yhdessä miettiminen voi tuottaa tulosta. Ajan kuluessa menneisyyden työt asettuvat mittasuhteisiinsa, ja on helpompi nähdä etäämmältä, miten työt liittyvät toisiinsa, ja mitä niissä on pitänyt tärkeänä. Mahdollinen uusi työnantaja on kiinnostunut juuri siitä, mitä olet oppinut aiemmin, mikä on sinulle tärkeää työssä, millainen persoona olet ja miten teet työsi.

Heli

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti