keskiviikko 11. tammikuuta 2017

TE-palveluiden esittely: koulutuskokeilu

Voiko kouluttautumista kokeilla?

Koulutuskokeilu tarkoittaa että TE-palveluissa oman työvoimaneuvojan tai ammatinvalintapsykologin kanssa voi sopia, että menee enintään 10 päiväksi kokeilemaan sovittua koulutusalaa oppilaitokseen. TE-palvelut sopivat kokeilusta oppilaitoksen kanssa, ja oppilaitos tarjoaa opetuksen, ohjauksen ja sovitut opiskelijaedut sekä arvioi koulutuksen soveltuvuutta asiakkaalle. Opettaja tai opinto-ohjaaja tekee kokeilun sujumisesta lausunnon TE-toimistolle, jossa puolestaan asiakkaan kanssa yhdessä käydään lausunto lävitse ja suunnitellaan tämän perusteella asiakkaan urapolkua eteenpäin.

Olen kuullut että jotkut oppilaitokset ottavat pariksi päiväksi ihan epävirallisestikin tutustujia koulutunneille. Tämä voi olla ihan hyvä ratkaisu jos menettelystä on sovittu näin ja oppilaitos on lähellä. Koulutuskokeilu on kuitenkin astetta virallisempi sopimus. Koulutuskokeilusta tulee kustannuksia TE-palveluille, mutta toisaalta se on hyvä konsti esimerkiksi lähettää nuori kotoa etäämmälle kokeilemaan siipiään. Koulutuskokeiluun voi sisällyttää ruokailuja ja majoitusta. Asiakkaalle koulutuskokeilu on ilmainen ja lisäksi voi saada kulukorvausta, mahdollisesti myös matkakorvausta. Lisäksi kun asia sovitaan täsmällisesti, niin opettaja ja opinto-ohjaaja on saattanut rakentaa aika järjestelmällisenkin tutustumisohjelman oppilaitokseen ja opiskeluasuntolaan. Aikaa varataan henkilökohtaiselle keskustelulle ja opettaja laatii vielä arvion kyseisten opintojen sopivuudesta asiakkaalle.  

Koulutuskokeilu toimii hyvin esimerkiksi jos nuoren tarvitsee lähteä peruskoulun jälkeen vaikkapa parinsadan kilometrin päähän ammatilliseen erityisoppilaitokseen. Oppilaitos voi olla etäällä myös jos se liittyy johonkin harrastukseen tai erityislinjaan. Joskus nuorella on ennakkoajatuksia tai selviteltäviä asioita kyseisen oppilaitoksen suhteen, eivätkä asiat välttämättä puhelimitse selviä. Koulutuskokeilu voi myös selventää asioita jos on ollut koulupelkoa, kiusaamiskokemuksia tai oppimisen pulmia ja aiemmista koulukokemuksista on ehtinyt kulua jo pitkä aika. Näissä tilanteissa pelkkä opetusryhmässä kuunteluoppilaana olo ei ehkä riitä. Tarvitaan opettajan kanssa keskusteluja useampana päivänä ja tukipalveluihin tutustumista. Joskus fyysiset ja psyykkiset pulmatkin voivat aiheuttaa epävarmuutta oppilaitoksen sopivuudesta.

Koulutuksen kokeileminen on ollut yksi vaihe kouluttautujien tiellä, teki sen sitten virallisemmin tai epävirallisemmin. Monet ovat iloisesti yllättyneet, koulut ovat muuttuneet sitten teininuoruuden. Opettajat ovat osaavia huomioimaan oppilaiden tarpeita ja opinnoista voi sopia henkilökohtaisesti joutumatta pulaan tai leimautumatta laiskaksi. Uuden oppiminen on työelämässä tärkeää tänä päivänä. Opettajilla on tiiviit työelämäyhteydet ja monilla heistä on kokemusta yrittäjyydestäkin. Jos mieluisaan työpaikkaan ei ole vielä ovet auenneet niin opiskelu on yksi hyvä vaihtoehto hakea lisää tsemppiä työuraansa. Se voi mahdollistaa osaamisen suuntaamista ja tuoda uusia työllistymismahdollisuuksia näköpiiriin. Opiskellessa tutustuu uusiin ihmisiin ja ideoihin, se voi olla antoisaa.

- Heli -

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti