keskiviikko 10. elokuuta 2016

Hyväksy itsesi!


Elämän ylin onni on varmuus siitä, että sinua rakastetaan sinun itsesi takia – tai tarkemmin sanottuna itsestäsi huolimatta.   - Victor Hugo

Victor Hugon ”Kurjat” on aina ollut yksi lempikirjoistani. Sen pohjalta tehdyt elokuvatkin ovat onnistuneet välittämään mielestäni teoksen hengen. Kaikkein vaikeimpienkin elämän koettelemusten yli ja ohi voi päästä, jos pystyy ainakin jossain määrin elämään arvojensa mukaisesti.  Tärkeimpiä arvoja sekä yksilölle että yhteiskunnalle ovat vapaus ja oikeudenmukaisuus. Hugo oli ranskalainen kirjailija ja runoilija, joka eli romantiikan aikakaudella.

Ehkä Hugo on oikeasti lausunut sitaatin mukaisen ajatuksen. Ihminen on sosiaalinen olento, laumaeläin. Toiset tarvitsevat muita ihmisiä toisia enemmän. Itsetunto rakentuu vuorovaikutuksessa. Kasvu, kokemukset ja kohtaamiset muovaavat ihmistä. Tärkeää on tulla nähdyksi. Kaikkein turmiollisinta ihmiselle on, jos häntä ei huomata mitenkään, häneen suhtaudutaan välinpitämättömästi. Jokainen tarvitsee huomiota. Jos lapsi kasvaa ilman rajoja ja rakkautta, hänestä voi tulla huomion etsijä tai surumielinen masennukseen taipuvainen lopuksi elämäänsä.

Lapsuus vaikuttaa siihen, millaisen alun oma itsetunto saa. Itsetuntoa vahvistavat onnistumiset, hyväksyntä ja palaute. Voi oppia keskittymään positiivisiin asioihin, voi oppia suhtautumaan kanssaihmisiin niin, että osaa ottaa palautteen vastaan. Suhtautumalla toisiin positiivisesti voi saada myönteisen suhtautumisen takaisin.

Elämässä on myös vaikeita asioita, eikä aina voi onnistua. Omaan itseensä ja omiin suorituksiinsa voi olla pettynyt. Mutta kun on oppinut pienestä pitäen tai myöhemmin siihen, että sinut hyväksytään aina ja sinua rakastetaan sinun itsesi tähden, itsetunto ei romahda, se saa vain pienen notkahduksen. Silloin ei tarvitse pistää päätänsä pensaaseen eikä juoda puolta valtamerta väkijuomaa.

Hän, joka on löytänyt itsensä, elää tasapainossa. Itsensä ja muiden kanssa.

Hjalmar Söderbergin runo kiteyttää ajatuksen näin:

Ihminen haluaa olla rakastettu,
sen puuttuessa ihailtu,
sen puuttuessa pelätty,
sen puuttuessa ylenkatsottu ja inhottu.
Sielu jäätyy tyhjiössä ja haluaa olla kontaktissa mihin hintaan hyvänsä.

Elise

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti