keskiviikko 11. toukokuuta 2016

Työn merkitys

Urasuunnitelmia ja tulevaisuuden haaveita jäsentelevien yksi merkittävimpiä kysymyksiä on pohdinta työn merkityksestä itselle. Useimmille työ on ensisijaisesti keino ansaita elantonsa, mutta työllä on muitakin sosiaalisia ja yksilöllisiä merkityksiä.

1. Työ antaa mahdollisuuden käyttää osaamista ja lahjakkuutta. Koulutus ei mene hukkaan, ja opittua pääsee soveltamaan työelämässä.

2. Tekemällä oppii. Työ kehittää ammatista riippuen käden taitoja, antaa käsitystä isommista kokonaisuuksista ja osien välisistä suhteista, kartuttaa sosiaalisia taitoja ja edistää monenlaista hiljaiseksi tiedoksi kutsuttua osaamista. Tätä kaikkea on vaikea oppia kirjoista lukemalla. Käytännön tilanteet ovat oppikirjaesimerkkejä monipuolisempia ja niissä on otettava huomioon useita samanaikaisia tekijöitä.

3. Työ hyödyttää muita ihmisiä, organisaatioita tai yhteiskuntaa. On mielekästä olla mukana tekemässä jotain tärkeää. Tätä työn merkitystä monet toteuttavat myös vapaaehtoistoiminnan kautta.

4. Työ rytmittää elämää. Päivästä saa enemmän irti, kun työ vaatii nousemaan ja lähtemään liikkeelle. Työn ja vapaa-ajan rytmitys saa vapaa-ajan tuntumaan arvokkaammalta kuin rajaton vapaa-aika. Erityisesti työnhakijat tuntuvat usein jäävän jonkinlaiseen välitilaan: periaatteessa vapaata aikaa on, ja pystyy itse tekemään aikataulunsa, mutta työn etsiminen kolkuttaa vaatimuksena takaraivossa, ja vapaa-ajasta on vaikeampaa nauttia kuin työntekijänä.

5. Sosiaaliset suhteet. Hyvä työyhteisö on tärkeä osa työssä viihtymistä. Töissä kuulee monenlaisesta uudesta ja kiinnostavasta – vastaavaa verkostoa voi toki luoda myös harrastusten, yhdistystoiminnan tai naapuruston kautta.

6. Työn tekeminen osana arvomaailmaa. Monelle on opetettu jo lapsena, että jokaisen täytyy tehdä oma osansa, ansaita leipänsä. Joka ei työtä tee, hänelle ei leipääkään kuulu? Nykyinen hyvinvointivaltio pyrkii varmistamaan, että varsinkin lapset, vanhukset ja sairaat saisivat vapautuksen ansiotyöstä, mutta myös moneen muuhun tilanteeseen (työttömyys, lasten kotihoito, omaishoito) löytyy yhteiskunnalta minimitoimeentulon käsittävä ratkaisu. Kaikille tämä ei näyttäydy hyväksyttävänä vaihtoehtona. Pätkätöiden, nollatyösopimusten ja talouden taantumien keskellä arvojakin joudutaan muokkaamaan tilannetta vastaaviksi.

Mitä työ sinulle merkitsee?

Satu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti