keskiviikko 25. toukokuuta 2016

Työelämätutkalla navigoiden

Oletko mahdollisesti jo tutustunut Oma asiointi –palvelusta löytyvään Työelämätutkaan? Palvelun nimi voi alkuun tuntua oudolta, mutta kuvastanee kuitenkin hyvin mistä on kysymys: tutkaillaan suhdetta työelämään!

Työelämätutka on tiivis kysely, johon on koottu onnistuneen työelämäsuhteen (= millaiseksi koen suhteeni työn maailmaan) keskeisimpiä osa-alueita. Osa-alueet havainnollistetaan visuaalisesti ja vastaajan tehtävänä on arvioida, millä kohtaa hän kokee olevansa kullakin osa-alueella. Tavoitteena on johdattaa arvioimaan omaa tilannetta totuttua laajemmasta näkökulmasta - mielessä kun saattaa päällimmäisenä olla ”haluan saada töitä”, mutta usein tilanteeseen liittyy muutakin pohdittavaa:

-        kuinka selkeät tavoitteeni ovat?

-        missä määrin luotan mahdollisuuksiini?

-        kuinka aktiivisesti ja monipuolisesti haen töitä?

-        kuinka joustava olen eri vaihtoehtojen suhteen?

-        onko osaamiseni riittävää?

-        riittävätkö voimavarani?

-        missä määrin saan tukea muilta ihmisiltä?

-        onko olosuhteeni kunnossa (esim. tietokone käytössä)?

Näiden kysymysten läpikäynti auttaa kiinnittämään huomiota työllistymisen kannalta olennaisiin kysymyksiin. Parhaassa tapauksessa se auttaa löytämään uusia näkökulmia ja jopa ratkaisuja tilanteeseen. Asiakkailta saatu palaute näyttäisi tukevan tätä: Työelämätutka ”sisältää tärkeitä kysymyksiä” ja ”pistää ajattelemaan”.
Arvioista keskusteleminen TE-palveluasiantuntijan kanssa saattaa vielä tehostaa näitä vaikutuksia. Kun Työelämätutka on tallennettu Oma asiointi –palveluun, näkee asiantuntija omasta järjestelmästään tiedon asiasta, ja voitte sitten tapaamisenne yhteydessä keskustella tekemistäsi arvioinneista ja pulmakohtien osalta miettiä, kuinka tilannetta voitaisiin parantaa.
Alun perin Työelämätutka kehitettiin asiakaspalvelun vaikuttavuuden arviointiin – osoittamaan, onko asiakkaan kanssa ”jutustelusta” mitään hyötyä? Tämän vuoksi Työelämätutka on tarkoitus tehdä aika ajoin ja eri ajankohtina annettuja vastauksia voidaan helposti verrata toisiinsa. Mahdollinen hyöty näyttäytyy siinä, onko arvioinneissa tapahtunut ajan myötä muutosta joko parempaan tai realistisempaan suuntaan, esim. tavoitteiden selkiytymisenä ja lisääntyneenä luottamuksena mahdollisuuksien suhteen.  Niinpä suosittelisinkin Työelämätutkan tekemistä – aikaa se ei vie paljoakaan.
Harry 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti