keskiviikko 1. huhtikuuta 2015

Mitä eroa on psykologilla, psykiatrilla ja psykoterapeutilla?

Ihmismielen toimintaa pyritään tutkimaan, ymmärtämään ja tukemaan usealla eri tavalla. Tavat määrittyvät asiakkaan tarpeista käsin. Psykologi, psykiatri ja psykoterapeutti tekevät työtään osittain samalla kentällä ja toistensa työnkuvaa täydentäen. Kaikki nämä ammatit ovat Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattinimikkeitä. Koulutuksen painopisteet, lähestymistavat sekä varsinainen työ eroavat toisistaan kuitenkin suuresti.

Psykologi on valmistunut yliopistosta psykologian maisteriksi (PsM). Psykologiaa voi pääaineena lukea Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu), Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Opinnot kestävät keskimäärin viisi ja puoli vuotta. Valmistumisen jälkeen mahdollisia työpaikkoja ovat mm. terveyskeskus, koulu, perheneuvola ja mielenterveystoimisto. Lisää suuntautumisvaihtoehdoista voit lukea Psykologiliiton sivuilta tai Ammattinetistä. Psykologin työnkuvaan tehtäväkentästä riippuen kuuluvat asiakkaan tilanteen kartoittaminen keskustelun ja mahdollisten psykologisten tutkimusten avulla sekä asiakkaan tukeminen haastavassa elämäntilanteessa, kriisissä tai mielenterveyden järkkyessä. Työ voi olla myös ennaltaehkäisevää tai konsultoivaa. Psykologi voi halutessaan hakeutua erikoistumiskoulutukseen kahden vuoden työkokemuksen jälkeen. Erikoistumisvaihtoehtoja ovat kehitys- ja kasvatuspsykologia, neuropsykologia, terveyspsykologia sekä työ- ja organisaatiopsykologia. Koulutus kestää noin neljä vuotta työn ohella suoritettuna. Myös psykoterapia on yksi erikoistumisala. Psykologin toimenkuvaan eivät kuulu diagnosoiminen tai lääkkeenmäärääminen. Nämä ovat psykiatrin tehtäväkenttää.

Psykiatri on pohjakoulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti (LL). Lääketiedettä voi opiskella Helsingin, Itä-Suomen (Kuopio), Oulun, Tampereen ja Turun yliopistossa ja opinnot kestävät keskimäärin kuusi vuotta. Lisäksi psykiatri on suorittanut psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen, jonka kesto on myös noin kuusi vuotta, yhteensä siis 12 vuotta. Työssään psykiatri tutkii asiakkaan ja pyrkii määrittämään mahdollisen diagnoosin, jonka pohjalta laaditaan hoitosuunnitelma. Diagnosoinnin tukena voidaan hyödyntää mm. neuropsykologista tutkimusta, toimintaterapeutin arviota ja omaisten haastattelua. Hoitosuunnitelmaan voi sisältyä esimerkiksi lääkehoitoa ja psykoterapiaa. Suunnitelman sisällöstä keskustellaan potilaan kanssa.

Psykoterapeuttisia elementtejä voi olla läsnä useassa ihmisläheisessä työssä. Varsinainen psykoterapeutti on erikoistunut johonkin terapiasuuntaukseen ja käynyt saman terapian itse osana kouluttautumistaan. Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvalta vaaditaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa. Tarkemmin hakukriteereistä voit lukea yliopistojen psykoterapian koulutuskuvauksista. Valviran hyväksymät psykoterapeuttikoulutukset löydät Valviran sivuilta. Työssään psykoterapeutti pyrkii vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa hoitamaan tai lieventämään psyykkisiä häiriöitä omasta viitekehyksestään käsin. Asiakkaana voi olla esimerkiksi yksilö, pari, perhe tai ryhmä. Psykoterapia voi olla mm. kognitiivista, ratkaisukeskeistä, integratiivista tai psykoanalyyttista. Psykoterapeutin työstä voit lukea lisää Ammattinetistä.

Hannele

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti