keskiviikko 22. huhtikuuta 2015

Opiskelijavalinnat oppilaitoksen näkökulmasta

Opiskelu selvästi kiinnostaa! Suosituimpiin hakukohteisiin tulee valtavasti hakemuksia. Mitä valintoja tekevät henkilöt oppilaitoksessa ajattelevat asettaessaan hakijoita järjestykseen, ja miltä tämä kevään rupeama heidän näkökulmastaan näyttää? Haastattelin Helena Hatakkaa (Lahden ammattikorkeakoulu LAMK:n sosiaalialan koulutusohjelma).

Olet siis LAMK:n sosiaalialan koulutuksen yliopettaja. Millä tavalla osallistut opiskelijavalintoihin?

Olen tämän loppukevään ollut sosiaalialan opinto-ohjaaja Tarja Kempe-Hakkaraisen sijainen ja mukana ensimmäistä kertaa hakuprosessissa opon roolissa. Olen mukana sosiaalialan koulutuksen päivä- ja monimuotototeutusten opiskelijavalinnoissa. Opon rooli opiskelijavalinnoissa on hyvin moninainen. Opiskelupaikkaa hakevalle opo on henkilö johon voi kysymyksineen ottaa yhteyttä ja joka on paikalla pääsykokeissa. Opo tekee myös säännöllistä yhteistyötä psykologifirman kanssa valintakokeen toteuttamiseen, sisältöön ja arviointiin liittyen.

Minkälaisia opiskelijoita haluaisitte? Mikä lukion ”kouluaine” on mielestäsi tärkein sosiaali- ja terveysalalle pyrkiville? Kenestä tulee hyvä sosionomi?

Alalle soveltuvuus on tärkeää, samoin motivaatio ja opiskeluvalmiudet. Ammattikorkeakouluopinnot sosiaalialalla vaativat opiskelijalta hyviä yhdessä tekemisen ja myös itsenäisen työskentelyn valmiuksia. Opiskelu ei ole niin opettajajohtoista kuin esimerkiksi lukiossa ja se tuottaa osalle opiskelijoista haasteita opintojen alkuvaiheessa. Valintaperusteista ja valintakokeesta voi lukea lisää osoitteesta https://opintopolku.fi/app/#!/haku/lahti%20sosionomi?page=1&facetFilters=teachingLangCode_ffm:FI&tab=los

Kouluaineista kielten arvosanat ovat jossakin määrin keskeisiä, koska amk-kieliopinnot alkavat lukion B-oppimäärästä. Lisäksi äidinkielen kirjallinen taito vie eteenpäin opinnoissa. Hyvä sosionomi tulee jokaisesta, joka on motivoitunut ja kiinnostunut alasta sekä valmis koulutuksen aikana hankkimaan sosiaalialan työssä tarvittavaa tiedollista ja taidollista osaamista ja jonka asenne on kohdallaan.

Opiskelijaksi aikovia valintakokeet jännittävät kovasti. Miltä valintakoepäivät vaikuttavat oppilaitoksen henkilökunnan näkökulmasta – vai oletteko paikalla silloin?

Valintakoepäivä on minun näkökulmastani oikein mukava kun koululle kerääntyy iso joukko hakijoita ja käytävillä on vilskettä. Tietysti ilmapiiri on jännittynyt, mutta valintakokeita ei tarvitse jännittää. Opo ja opiskelijatutorit ovat paikalla valintakokeessa koko päivän opastamassa ja vastaamassa hakijoiden kysymyksiin sekä luomassa rentoutta päivään. Osallistujilta kerätään valintakokeista palaute ja sen perusteella voi sanoa että valintakoepäivistä saatu palaute on hyvää.

Teilläkin käytetään valinnoissa ulkopuolisia henkilöarvioinnin ammattilaisia, eikö vain? Miten yhteistyö on sujunut – onko tällä tavalla löytynyt motivoituneita ja alalle soveltuvia opiskelijoita?

Kyllä, Lamkin sosiaali- ja terveysalalla on opiskelijavalinnoissa käytössä soveltuvuuskokeet. Sosiaalialan  koulutus on vetovoimainen ja hakijoita on paljon.  Ulkopuolisten ammattilaisten käyttö valintaprosessissa on todettu hyväksi ja toimivaksi ratkaisuksi. Yhteistyö on sujunut hyvin ja meille on löytynyt motivoituneita ja hyviä opiskelijoita.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta vaaditaan alalla tarvittavaa terveyttä ja työkykyä. Onko tämä vaatimus tuottanut usein pettymyksiä muuten soveltuvien hakijoiden kohdalla? Entä jos terveyshistoriassa on jotain, mikä ei tällä hetkellä estä opiskelua tai työskentelyä (esim. mielenterveyshäiriöitä), kannattaako silti hakea opiskelemaan?

Sairaus tai vammaisuus ei saa olla este opiskelijaksi ottamiselle.  Opiskelijan terveydentilan arvioi tarvittaessa terveydenhuoltohenkilöstö ja lisää alan terveysvaatimuksista opintopolku.fi -sivustolla. Opiskelemaan kannattaa ilman muuta hakea ja opolta voi kysyä neuvoa, jos on epävarma oman terveydentilan vaikutuksesta hakuprosessiin. Opiskelijan terveydentilassa voi tapahtua muutoksia myös opintojen aikana. Lamkissa on laajat ja monialaiset opiskeluhyvinvointipalvelut opiskelijan tueksi mm. psykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja oppilaitospastori.

Hakijoita on paljon, koska ala on suosittu. Mitä neuvoisit tekemään, jos motivaatiota riittäisi, mutta opiskelupaikkaa ei tässä haussa tulisi?

Kannattaa hakea tarvittaessa monta kertaa, se on palkinnut useat hakijat. Opintoja voi suorittaa myös avoimen ammattikorkeakoulun opintoina, jotka sitten hyväksiluetaan osaksi tutkintoa, kun opiskelupaikan saa.

Onko opiskelupaikkojen määrässä, pääsykoevaatimuksissa tai opintojen sisällöissä tapahtumassa muutoksia? Mitä uutta on suunnitteilla?

Suuria muutoksia ei tällä hetkellä ole suunnitteilla. Opetussuunnitelmauudistus on saatu juuri päätökseen.

Mitä haluaisit sanoa neuvoksi opiskelemaan hakeville?
 
Opiskelijan oman elämän ja aikataulun suunnittelu on tärkeää! On hyvä miettiä, miten järjestää aikaa opinnoille ja omasta (ja perheen) hyvinvoinnista huolehtimiselle. Opintoja voi rahoittaa monella tavalla, niistä kannattaa ottaa selvää etukäteen.
 
Kiitos Helena! Lisätietoja opintojen rahoittamisesta saa Kelan sivuilta, Koulutusrahastolta ja aiemmasta blogitekstistämme.
 
- Satu -

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti