keskiviikko 11. heinäkuuta 2018

Meriklusterin tarjoamat uramahdollisuudet

Suomen meriklusteri muodostuu mereen tavalla tai toisella liittyvistä toiminnoista maalla, rannalla ja merellä. Meriklusteriin kuuluu noin 3000 yritystä ja muuta toimijaa, jotka hyödyntävät merta osana liiketoimintaansa. Meriklusteriin kuuluvia yrityksiä löytyy jokaisesta Suomen maakunnasta, mutta suurimmat keskittymät ovat Uudellamaalla ja Lounais-Suomessa. Esimerkkinä meriklusteriin kuuluvista toimijoista mainittakoon rahti- ja risteilyliikenne, telakat, satamat ja julkiset sektorin toimijat kuten Rajavartiolaitokseen kuuluvat merivartiostot. Meriklusteri työllistää noin 50 000 työntekijää erilaisissa ammateissa. Meriklusterin ammattilaisilla on yleensä kaupallinen tai tekninen tutkinto tai suoraan merenkulkualalle valmistava koulutus.

Meriklusteria pidetään yhtenä Suomen talouden tukipilareista ja alan tämänhetkiset tulevaisuuden näkymät ovat vakaat. Suomen pärjääminen kovassa kansainvälisessä kilpailussa edellyttää vahvaa IT-osaamista ja uusia teknologisia innovaatioita. Digitalisaatiota hyödynnetään enenevässä määrin kaikilla meriklusterin toimialueilla ja sen avulla voidaan esimerkiksi vähentää alusten polttoaineenkulutusta tai tehdä hytteihin asiakasta palvelevia älyratkaisuja. Merialalla on pulaa IT-alan osaajista.

Tällä hetkellä on auki useita rekrykoulutuksia, joissa meriteollisuuden yritykset hakevat esimerkiksi laivasuunnittelijoita. Useimmissa hauissa edellytetään teknikon, insinöörin tai diplomi-insinöörin koulutusta, mutta kokemus meriteollisuuden suunnittelutehtävistä ei ole välttämätöntä. Moni entinen Nokian insinööri onkin löytänyt uuden uran meriteollisuuden palveluksesta. Lisätietoa avoinna olevista rekrykoulutuksista löydät seuraavan linkin takaa laivasuunnittelijaksi.

Laivasuunnittelijan työ on vain yksi esimerkki lukuisista eri ammattivaihtoehdoista joita meriala tarjoaa. Erilaisia ammattinimikkeitä löytyy yksistään Turun Meyerin telakalta yli 300. Varsinaista merenkulkualan koulutusta järjestetään toiseen asteen oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Ammatillisena koulutuksena on mahdollista suorittaa merenkulkualan perustutkinto tai ammattitutkinto ja ammattikorkeakoulussa voi opiskella merikapteeniksi tai merenkulun insinööriksi. Merenkulun insinöörin tutkinnon jälkeen voi sijoittua lukuisiin erilaisiin työnkuviin esimerkiksi maihin projektinjohtotehtäviin tai merille konemestariksi. Merenkulkualan koulutusta on tarjolla Raumalla, Turussa ja Kotkassa sekä Maarianhaminassa Ahvenanmaalla.

Maissa ja satamissa on tarvetta esimerkiksi ahtaajille, nosturinkuljettajille, laivanselvittäjille ja huolitsijoille. Moniin tuotannon tehtäviin kouluttautuminen tapahtuu yritysten omien koulutuspolkujen kautta. Satamissa kysyntää on myös esimerkiksi teknikoille, ICT-osaajille sekä logistiikka- ja kaupallisen koulutuksen saaneille. Merialalle on suunniteltu myös oma työelämälähtöinen erikoistumiskoulutus, johon voi hakeutua korkeakouluopintojen jälkeen täydentämään ja tarvittaessa muuntamaan osaamistaan (Meri-Erko).
Merialan mahdollisuudet ovat monipuoliset ja tulevaisuuden näkymät suotuisassa myötätuulessa. Suosittelen tutustumaan meriklusterin tarjoamiin mahdollisuuksiin tarkemmin alla olevien linkkien kautta.

https://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/fi

Suomen meriklusteri kohti 2020-lukua
 

Marianna

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti