keskiviikko 1. maaliskuuta 2017

TE-palveluiden esittely: Työkokeilu

Työkokeilu on TE-toimiston toiminnallinen ja kokemuksellinen keino selvittää ammatillisia suunnitelmia yhdessä kanssasi. Käytännössä saatu tuntuma alaan tai ammattiin antaa sinulle varmuutta päätöksentekoon ja työ- tai koulutusvalintoihin. Ammatinvalintaa tai uravaihtoehtoja miettiessäsi voit työkokeilun avulla arvioida alan, ammatin tai yrittäjyyden kiinnostavuutta, mielekkyyttä ja sopivuutta itsellesi. Toisaalta jos olet ollut pitempään pois työmarkkinoilta esim. lastenhoidon tai työttömyyden vuoksi, voidaan työkokeilulla selvittää valmiuksiasi ja osaamisesi ajantasaisuutta ja siten mahdollisuuksia päästä takaisin töihin sekä tarvetta muihin palveluihin. Koska työkokeilussa voit näyttää työnantajalle osaamistasi ja motivaatiotasi, on sen avulla myös mahdollista avautua tilaisuus oppisopimukseen tai työsuhteeseen.

Työkokeilu lähtee kiinnostuksistasi ja tarpeistasi niin, että se palvelee ja hyödyttää ammatillisia suunnitelmiasi. Tarvittaessa voit mennä useampaankin työkokeiluun joko erilaisille työpaikoille tai eri aloille. Työkokemuksen hankkimiseksi työkokeilua et kuitenkaan voi käyttää. Työkokeilumahdollisuudesta voit neuvotella itse sopivilta vaikuttavien työpaikkojen kanssa ja tarvittaessa voit saada TE-toimistosta apua näiden vaihtoehtojen kartoittamiseen. Oma tuntumani on, että työnantajat suhtautuvat kokeilijoihin myönteisesti ja heitä voitkin rohkeasti lähestyä. Jos tämä kuitenkin tuntuu sinusta liian hankalalta, voidaan TE-toimistossa miettiä tähän esim. työhönvalmentajan tukea.

Mahdollisuudesta työkokeiluun keskustelet ja sovit TE-toimistossa joko asiantuntijan tai psykologin kanssa ennen kokeilun aloittamista. Kun olet kokeilupaikan löytynyt, tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään mm. työkokeilun kesto ja työaika, tavoitteet ja tehtävät. Työkokeilun päätyttyä arvioidaan sitten yhdessä sen sujumista ja tehdään jatkosuunnitelma sekä sinun että työkokeilupaikan järjestäjän palautteen avulla.

Koska ihmisten tarpeet ja elämäntilanteet vaihtelevat, työkokeilun kesto ja työaika sovitaan tapauskohtaisesti. Tyypillinen kesto on 1-3 kuukautta. Työaika voi olla 1-5 päivää viikossa ja 4-8 tuntia päivässä. Mikäli tutustut ja kokeilet tehtäviä, joissa vuoro- tai viikonlopputyö on tyypillistä, voi työaika ajoittua myös näihin aikoihin. Samalla työnantajalla voit olla työkokeilussa enintään kuusi kuukautta; kunnalla tosin kokeilun kesto voi olla pitempikin, mikäli kokeilet erilaisia työtehtäviä. Kaiken kaikkiaan työkokeilua voidaan järjestää enintään 12 kuukaudeksi, joten sinun kannattaa miettiä, millaisesta kokeilusta on itselle ja omille suunnitelmillesi hyötyä.

Työkokeilu voidaan järjestää hyvin erilaisilla työpaikoilla, kuten yrityksessä, kunnan organisaatiossa, yhdistyksessä, valtion organisaatiossa, säätiössä tai työpajalla. Sen sijaan yksityishenkilö tai nykyinen työnantajasi ei voi toimia työkokeilun järjestäjänä. Työpaikalla huolehditaan ohjauksestasi ja valvonnastasi sekä työturvallisuudestasi kokeilun aikana, vakuutusturvasi on puolestaan järjestetty työ- ja elinkeinoministeriön toimesta. Työkokeilussa ollessasi voit saada kokeilupäiviltä kulukorvausta (9 €/päivä) joko työttömyysetuuden maksajalta tai TE-toimistosta.

Sinulla on mahdollisuus työkokeiluun, jos asioit TE-toimiston henkilöasiakaspalvelussa tai ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelussa, olet itse halukas kokeiluun ja kokeilu arvioidaan tarpeelliseksi ammatinvalinta- ja urasuunnitelmien tai työmarkkinoille paluun kannalta. Mikäli työkokeilu kiinnostaa sinua, kannattaa se ottaa puheeksi asioidessasi TE-toimiston asiantuntijan kanssa tai varata aika ammatinvalinta- ja uraohjaukseen.

- Jaana -

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti