keskiviikko 9. marraskuuta 2016

TE-toimiston tarjoamat palvelut työnhaun, ammatinvalinnan ja urasuunnittelun tueksi

TE-toimisto tarjoaa useita palveluita työnhaun tueksi. Työttömyysturvaneuvonnan lisäksi voit saada tukea kun etsit uutta työpaikkaa, pohdit uuden alan valintaa tai tarvitset henkilökohtaista urasuunnittelua. Tämän juttusarjan avulla esittelemme TE-toimiston keskeiset palvelut, joista asiakas voi valita asiantuntijan avulla omaan tilanteeseensa soveltuvimmat. Oman alueesi TE-toimisto voi järjestää esittelemiemme palveluiden lisäksi työnhakua tukevia tapahtumia, hankkeita ja koulutuksia, joista löydät tarkempaa tietoa alueesi TE-toimiston nettisivuilta. Valtakunnalliset puhelinpalvelut Työlinja ja Yritys-Suomi antavat yleisneuvontaa työ- ja elinkeinopalveluista sekä opastusta verkkopalvelujen käyttöön. Lisäksi Työlinja tarjoaa koulutusneuvontaa, psykologin uraohjausta puhelimitse tai videon välityksellä sekä mahdollisuuden osallistua virtuaalisiin työnhakuryhmiin. Halutessasi hyödyntää juttusarjassa esiteltyjä palveluja, ota yhteyttä oman paikkakuntasi TE-toimistoon tai Työlinjan palveluihin. Kaikki TE-toimiston tarjoamat palvelut ovat ilmaisia.


TE-toimiston henkilökohtaiset palvelut työnhakija-asiakkaalle ovat:
 • TE-toimiston asiantuntijan neuvonta- ja ohjauspalvelut
 • Psykologin ohjaus (ammatinvalinta ja urasuunnittelu)
 • Työhönvalmennus
 • Koulutusneuvonta
 • Yrittäjyysneuvonta
 • Työ- ja koulutuskokeilut

TE-toimiston ryhmämuotoiset palvelut työnhakija-asiakkaalle ovat:
 • Työnhakuvalmennus
 • Uravalmennus

Psykologin ohjaus (ammatinvalinta ja urasuunnittelu)


TE-toimistoissa ammatinvalinta- ja uraohjausta tarjoavat psykologit. Ammatinvalinnanohjaus on keskustelua, jolla autetaan asiakkaita ratkaisemaan ammatinvalintaan, ammatilliseen kehittymiseen ja kuntoutumiseen liittyviä kysymyksiä.  Ohjauksella tuetaan asiakkaiden työelämään sijoittumista ja elinikäistä oppimista. TE-toimiston psykologin asiakkaina on eri-ikäisiä ja erilaisessa työmarkkina-asemissa olevia asiakkaita. Ohjaus on tarkoitettu työttömille, työssä käyville ja työvoiman ulkopuolisille henkilöasiakkaille (mm. sairauslomalla, kuntoutustuella tai vanhempainvapaalla olevat, opiskelijat / koululaiset). Yksittäinen ohjauskeskustelu on noin tunnin mittainen, ja keskustelemassa voi käydä yhden tai useamman kerran saman psykologin kanssa. Ohjaukseen voi tarvittaessa sisältyä myös psykologin valitsemia testejä ja kotitehtäviä.

Psykologin ohjauksesta saat apua koulutus- ja uravaihtoehtojen pohtimiseen, jos mietit esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Mille alalle tai mihin koulutukseen suuntaudun, voisinko vaihtaa alaa?
 • Mistä olen kiinnostunut, mikä on minulle tärkeää?
 • Miten valitsen, kun kaikki kiinnostaa tai mikään ei kiinnosta?
 • Mitä osaan, mitkä ovat vahvuuteni ja mitä voisin kehittää itsessäni?
 • Kuinka paljon olen valmis laittamaan peliin tavoitteideni eteen?
 • Onko minun huomioitava terveydentilani, kun teen ammatinvalintaratkaisuja?
 

Mitä ammatinvalinta- ja uraohjauksessa tapahtuu?


TE-toimistossa voit saada ammatinvalinta- ja uraohjausta kasvokkain, puhelimitse tai videon välityksellä. Lähtökohtana ohjauksessa ovat henkilökohtaiset toiveesi, edellytyksesi sekä eri alojen tarjoamat mahdollisuudet. Ensimmäisellä ohjauskerralla psykologi pyytää sinua kertomaan tilanteestasi ja tavoitteistasi sekä haastattelee sinua tarkemmin saadakseen kokonaiskuvan, minkä varaan urasuunnitelmaa lähdetään rakentamaan. Ohjauksessa käydään läpi tavoitteitasi, koulutus- ja työhistoriaasi, elämäntilannettasi, mahdollisia terveydellisiä rajoitteitasi sekä alueesi yleistä koulutus- ja työmarkkinatilannetta.   

Ohjauskeskustelujen aikana psykologi auttaa sinua jäsentämään elämäntilannettasi ja arvioimaan ominaisuuksiasi sekä suhteuttamaan ne eri alojen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin. Tarvittaessa psykologi voi ohjauskeskustelujen lisäksi hyödyntää kyky-, persoonallisuus- ja intressitestejä, itsearviointitehtäviä sekä kotitehtäviä. Psykologi myös arvioi hyötyisitkö muista TE-toimiston palveluista kuten työhönvalmennuksesta, työ- ja koulutuskokeilusta tai esimerkiksi Kelan ja terveydenhuollon palveluista.

Jokainen ohjaus on ainutkertainen ja ohjauskeskustelujen määrä vaihtelee tarpeesi mukaan. Ammatinvalinta- ja uraohjaus on sinun ja uraohjauksen psykologin välistä luottamuksellista yhteistyötä, jonka aikana sinulle tehdään suunnitelma työmarkkinoille pääsemiseksi tai mietitään vaihtoehtoinen tapa edetä kohti tavoitetta. Joskus työmarkkinoille pääseminen voi edellyttää ensin esimerkiksi kouluttautumista tai työkyvyn edistämistä kuntoutuksen avulla.

Ohjauksesta saat parhaimman hyödyn kun varaat ohjauskeskusteluille ja välitehtäville riittävästi aikaa ja keskityt miettimään tavoitteitasi työelämän osalta. Tarvitset myös avointa mieltä ja rohkeutta erilaisten vaihtoehtojen läpikäymiseen ja varmentamiseen esimerkiksi työkokeilun avulla. Psykologi ei valitse puolestasi eikä anna valmiita vastauksia tulevaisuuden suunnan osalta, mutta hän auttaa sinua oivaltamaan mahdollisuutesi ja voimavarasi työelämässä. Ammatinvalinnan ja uraohjauksen tärkein anti on erilaisten vaihtoehtojen selkeytyminen ja omaan elämäntilanteeseen sopivan, realistisen urasuunnitelman kirkastuminen.

- Marianna -

Seuraavassa kirjoituksessa 7.12. kerrotaan tarkemmin työhönvalmennuspalvelusta. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti