keskiviikko 3. helmikuuta 2016

Monta näkökulmaa yksi kerrallaan

Työelämä muuttuu nopeaa vauhtia. Työpaikkoja ja ammatteja loppuu ja uusia syntyy. Tehtäviä organisoidaan uudelleen. Työnteon tavat, tekniikat ja osaamisvaatimukset muuttuvat. Miten jaksaa innostua uuteen aina uudelleen ja uudelleen? Eihän entinenkään muutos ehtinyt vielä vakiintua. Epävarmuus vie voimia. Huhut ja oletukset huolestuttavat. Muutosten vaikutukset omaan työhön ja työyhteisöön askarruttavat.

Mieleeni palasi Edward de Bono, joka suosittaa yksilöä ja ryhmää keskittymään muutoshaasteisiin ja ratkaisujen etsintään yksi näkökulma kerrallaan sen sijaan, että monet näkökulmat vellovat mielessä ja keskustelussa samanaikaisesti. Näkökulmia on kuusi.

1. Kootaan tosiasiat: mitä tiedetään, millaista tietoa tarvitaan ja mistä sitä hankitaan.
2. Tunnistetaan tunteet, joita tilanne ja haasteet herättävät. Kaikenlaiset tunteet ovat oikeita ja hyviä, mutta tunteiden viemänä ei tarvitse eikä kannata lähteä toimimaan.
3. Harkitaan riskejä: mikä voi mennä pieleen ja miten estetään virheet, epäonnistumiset ja haitat.
4. Ajatellaan optimistisesti, mitä hyötyjä, mahdollisuuksia ja hyvää muutos tarjoaa.
5. Kehitellään luovasti irrotellen uusia ideoita.
6. Tehdään tiivistelmiä, päätelmiä ja ratkaisuja.

On hyödyllistä erottaa tosiasiat ja oletukset toisistaan ja toimia tosiasioiden pohjalta. Tunteet kertovat tärkeää viestiä, jota kannattaa kuunnella. Esimerkiksi pelko kertoo uhasta ja saa varautumaan vaaraan tai pakenemaan. On hyvä harkita, kuinka todellinen vaara on, millaista uhkaa ennakoi ja miten olisi järkevää toimia. Suuttumus kertoo, että tärkeiden tavoitteiden tiellä on esteitä. Kannattaa miettiä, kuinka suuria esteet oikeasti ovat ja voiko niitä vähentää tai väistää tai muuttaa tavoitetta. Riskit ja haitat ovat tärkeitä tunnistaa, että niitä voi vähentää tai välttää. Ratkaisujen tekeminen edellyttää usein harkittujen riskien ottamista ja riittävää rohkeutta. Optimismi lisää toiveikkuutta, innostaa ja kannustaa, saa huomaamaan mahdollisuuksia ja uskomaan onnistumiseen. Luovuus saa näkemään tilanteen ja haasteet uudelta kannalta, jolloin avautuu aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja ratkaisuideoita. Eri näkökulmista asioita tarkastelemalla ja huomioita yhteen vetämällä syntyy kokonaiskuva, toteuttamiskelpoisia suunnitelmia ja hyviä ratkaisuja.

Sari

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti