keskiviikko 30. huhtikuuta 2014

Ammatinvalinnassa on hyötyä tiedoista ja kokemuksista

Varsinkin ensimmäistä ammattia valittaessa voi olla vaikea päättää, mihin lähtisi opiskelemaan, kun oppilaitoksia ja opintoaloja on niin paljon. Toisen asteen opintojen, ammattikorkeakoulun ja yliopiston välillä valintaa tehdessä voi miettiä, onko enemmän lukija- vai tekijätyyppiä, enemmän teoreettinen kuin käytännöllinen ja miten pitkään on valmis opiskelemaan. Oppilaitoksista ja opintolinjoista saat tietoa Opintopolusta tai oppilaitosten verkkosivuilta. Myös oppilaitosten opintotoimistoihin suoraan yhteyttä ottamalla saat tarkempaa tietoa opintojen sisällöistä ja oppilaitoksista. Ole rohkeasti yhteydessä! Oppilaitokset kertovat mielellään tarkemmin toiminnastaan. Monissa oppilaitoksissa järjestetään myös avoimia ovia ja tutustumiskäyntejä.

Voi myös olla vaikea hahmottaa konkreettisesti, mitä työltä toivoo, jos ei ole vielä juurikaan työkokemusta. Kuitenkin jokainen lyhytkin työkokemus tai harjoittelu auttaa hahmottamaan työelämää ja sen vaatimuksia. Jos olet esimerkiksi ollut kassatyössä, olet ehkä huomannut, että pidät asiakaspalvelusta, mutta et pidä istumisesta. Tai ehkä huomasit varastotyössä ollessasi pitäväsi enemmän ruumiillisesta työstä. Moni osaa usein sanoa, millaista työtä ei ainakaan halua. Joskus ihmisillä on hyvinkin negatiivisia ennakkokäsityksiä eri ammateista, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa ja voivat myöhemmin muuttua. Toisaalta ihmisillä voi olla myös liian ruusuisia mielikuvia eri ammateista. Työkokeilun avulla voit päästä kokeilemaan tiettyä ammattia ihan oikeassa työpaikassa ja saada vahvistusta sille, onko alan työ sellaista mitä olet ajatellut. Ammateista saat tarkemman kuvan ammattinetistä.  Ammattinetissä kerrotaan, mitä mikäkin ammatti pitää sisällään, millaisella koulutuksella siihen voi päästä ja millaisia ominaisuuksia työntekijältä kyseisessä ammatissa odotetaan. Jos sinulla ei ole yhtään hajua, mikä ammatti sinua kiinnostaisi, voit haarukoida kiinnostuksiisi ja toiveisiisi sopivia ammatteja avo-ohjelman avulla. On kuitenkin hyvä huomata, ettei tehtävä ole soveltuvuustesti eikä anna valmiita vastauksia.

Vapaa-ajan ja omien arvojen merkitystä ammatinvalinnassa ei myöskään kannata väheksyä – tästä kerron lisää parin viikon päästä.

Jos ammatinvalinta ei onnistu itsenäisesti pohtien, voit aina ottaa yhteyttä oman paikkakuntasi TE-toimiston ammatinvalinnanohjaukseen tai valtakunnalliseen puhelinpalveluun ja päästä keskustelemaan ammattilaisen kanssa omista valinnoista.

Johanna

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti