keskiviikko 15. tammikuuta 2014

Uudelle uralle terveyssyistä

Joskus terveydelliset seikat vaikeuttavat omassa työssä jatkamista. Voi olla allergiaa, selkäkipuja, leikattu olkapää tai joku muu syy miksi lääkäri suosittelee miettimään muita työvaihtoehtoja. Työterveyshuolto on tärkeä apu näissä tilanteissa, ja sen tuen turvin on mahdollista neuvotella oman työnantajan kanssa mitä omalla työpaikalla olisi tehtävissä työolojen ja tehtävien suhteen. Jos on uhkaa pidemmästä työkyvyttömyydestä ja hoidoilla ei pystytä tuomaan tilanteeseen helpotusta, tulee ajankohtaiseksi ammatillisen kuntoutuksen pohdinta. Se tarkoittaa kuntoutumista joko omaan työhön takaisin, toisiin työtehtäviin oman työnantajan palveluksessa tai työn etsimistä uudelta työnantajalta ja jopa uudelta alalta. Työeläkelaitokset ovat työssäkäyville ensisijaisesti se taho, josta lääkärintodistuksen perusteella voi tukea hakea tähän tilanteeseen. Lisäohjeita tukien hakemisesta löytyy nettisivuilta www.takaisintoimeen.fi/kuntoutus.

Työeläkelaitokset voivat myöntää taloudellista tukea uuden työn kokeilemiseen tai uusiin tehtäviin kouluttautumiseen sekä mm. urasuunnitteluun. Jos et ole ollut viime vuosina töissä, on todennäköisin kuntouttajataho Kela tai TE-toimisto. Kelalta voit kysyä apua monessa muussakin asiassa, kuten eläkkeet, sairauksiin tai työkyvyn ylläpitoon liittyvät kuntoutuskurssit, työkykyneuvonta yms. Työ- ja elinkeinotoimiston vahvuutena puolestaan on tietämys alueen työ- ja koulutusmahdollisuuksista ja osatyökykyisten työllistymisen tukipalveluista.

Kun joutuu miettimään työasioita uudelleen terveydellisistä syistä, tilanne on odottamaton. Tulee uusia asioita hoidettavaksi uusien tahojen kanssa ja tämä mietintäprosessi kysyy aikaa ja kärsivällisyyttä. Oma sopeutumisensa on tämän ohella oman terveydentilan tuomiin muutoksiin ja mahdollisiin muutoksiin omassa taloudellisessa toimeentulossa. Kannattaakin olla ajoissa liikkeellä omien mahdollisuuksien selvittelyssä. Voit lähestyä edellä mainittuja tahoja tai olla meihin Työlinjan Uraohjaukseen yhteydessä jos haluat mietintätukea vaihtoehtoihin ja toimintatapoihin. Hyviä vinkkejä löytyy myös sivuilta www.takaisintoimeen.fi .

Jos olet jo pidemmällä prosessissa eikä tilanne yrityksistä huolimatta näytä selkiytyvän, kannattaa hyödyntää yhteistyötä viranomaisten kesken. Jokaisessa kunnassa ja kaupungissa toimii kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä, joissa asiansa voi saada käsittelyyn. Keskustelussa voi olla itse mukana kyselemässä ja pyytämässä eri tahojen näkemyksiä ja vinkkejä tilanteeseensa. Tästä mahdollisuudesta löytyy usein tietoa kaupungin nettisivuilta. Asiansa saa ryhmän käsiteltäväksi pyytämällä sitä esimerkiksi Kelasta, Työ- ja elinkeinotoimistosta, terveydenhuollosta tai sosiaalitoimesta. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmästä on usein hyvä apu tilanteessa, joissa useamman viranomaistahon olisi hyvä olla saman pöydän ääressä sopimassa mitä tutkimuksia tai todistuksia olisi vielä laadittavissa tilanteeseen liittyen, jotta asia etenisi yhteisen päämäärän suuntaan.

- Heli -

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti