keskiviikko 20. kesäkuuta 2018

Miten tapahtumat liittyvät toisiinsa?


Tapahtumat voivat liittyä toisiinsa ja niillä voi olla syitä.  Tapahtumien kulkua voi ohjata sattuma, olosuhteet tai ihmisten aikomukset. Sitten on vielä olemassa meidän omat ajatuksemme, jotka käsittelevät koko ajan kaikkea tapahtuvaa. Jos tarkkailet läheistesi ja itsesi puhetta, voit huomata monessakin tilanteessa mielen tulkintaa nykyhetkestä tai tulevaisuudesta.

Psykologiassa on käsite locus of control, joka tarkoittaa suomeksi hallintakäsitystä. Sanalla viitataan siihen, millainen käsitys ihmisellä on omasta kyvystä hallita tapahtumia. Käsite on ollut psykologiassa ja sosiaalipsykologiassa 50-luvulta lähtien. Hallintakäsitys liittyy myös motivaatioon ja stressiin: on esimerkiksi huomattu, että kun uskoo oman toimintansa voivan muuttaa lopputulosta, on kiinnostuneempi työskentelemään lopputuloksen saavuttamiseksi. Jos odottaa epäonnistumista, ei jaksa yrittää. Yksinkertaistaen ”pessimisti ei pety” ja toisaalta optimistilla ”lasi on puoliksi täysi”. Puolestaan taipumus ajatella siten, että ei ole mahdollisuutta vaikuttaa itselleen tapahtuviin asioihin, lisää masennusriskiä. Jos kiinnostut lisää aiheesta, tiedon lähteille voit löytää esimerkiksi Wikipedian artikkelista.

Työnhaussa ollaan hallintakäsityksen veitsenterällä silloin, kun alkaa selvitä saammeko hakemaamme työpaikkaa. Hetkeä on odottanut ristiriitaisin toivein ja valmistautunut eri vaihtoehtoihin. Kun tilanne ratkeaa, hakuprosessia käy vielä mielessään lävitse.  Mieleen voi tulla hetkiä, joiden arvelee vaikuttaneen työnantajan päätökseen. Huomaatko tässä kohti, miten itselläsi on taipumus selittää tapahtumia työnhakutilanteissa? Saatko eroteltua seikat, jotka ovat kenties olleet realistista päättelyä ja mitkä ovat olleet tunnepitoista tulkintaa: kenties varmuutta, epäröimistä tai pelkoa. Huomaatko että ajattelet siinä käyvän kuten viimeksikin. Onko sattumalla tai jopa hyvällä tuurilla osuutta asiaan? Entä oman ammatillisen osaamisen, elämänkokemuksen ja persoonan vaikutus? Tieto lisää viisautta tässä kohti. Saatat huomata että olet taipuvainen selittämään epäonnistumista omalla väsymyksellä, joka johtuu väärällä jalalla heräämisestä. Ehkä tunnet olevasi huonompi kuin tehtävään valittu henkilö.  Voit miettiä seuraavaksi, mitä näistä ajatuksista seuraa. Murjottaminen on luonnollista, mutta ehkä on mahdollista huomata tilanteesta muutakin. Ehkä kysymys ei ollutkaan juuri sinun persoonastasi tai taidoistasi, vaan myös muilla tekijöillä on voinut olla merkitystä. Ehkä seuraavassa haussa on eri määrä hakijoita, ainakin eri ihmisiä jolloin menestys voi olla parempaa. Uusi tilanne on aina uusi mahdollisuus. Hyviä vinkkejä voit saada vaikkapa ammattiyhdistyksen kautta: mistä kannattaisi töitä kysyä ja mitä osaamista voisi täydentää. Jos voi ajatteluaan ohjata, se kannattaa tehdä. Itseä saa kannustaa. Voi keskittää huomion niihin asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa. Jos hallintakäsitystä ei voi hallita, sitä voi ainakin ohjailla lempeästi haluttuun suuntaan.

Heli

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti