keskiviikko 25. huhtikuuta 2018

Arvostettuun ammattiin!


Ammattia valitessa halutaan yleensä hyvin työllistävä ja itseä kiinnostava ammatti, mutta myös ammatin nauttima arvostus voi vaikuttaa valintoihin. Ilta-Sanomien kyselyssä 15 arvostetuinta ammattia olivat seuraavat:
1. Poliisit
2. Palomiehet
3. Sairaankuljetuksen ensihoitajat
4. Sairaanhoitajat
5. Mielenterveyshoitajat
6.  Kätilöt
7. Erikoislääkärit
8. Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym.
9. Yleislääkärit
10. Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym.
11. Erityisopettajat
12. Kehitysvammaisten hoitajat
13. Luokanopettajat
14. Terveydenhoitajat
15. Lastentarhanopettajat
Muiden tutkimusten kärjessä on hyvin samantapaisia ammatteja. Hoiva- ja pelastusalan arvostuksesta ollaan yhtä mieltä. Myös kasvatusalan asema on vahva.

Mistä ammatin arvostus kertoo
Kukaan ei halua tehdä turhaa työtä, joten merkityksellistä, yhteisölle tärkeää työtä arvostetaan paljon. Osa näistä ammateista on suorastaan välttämättömiä toimivan yhteiskunnan kannalta. On yhteiskunnan sivistyksen mittari kuinka hyvin se pitää huolta yhteiskuntarauhasta, hätään joutuneiden pelastamisesta ja sairastuneiden tai vammautuneiden hoidosta. Myös koulutus nähdään tärkeänä, ja opettajat sen tarjoajina nauttivat arvostusta, vaikka kouluista onkin kuulunut viestejä luokkien menetetystä työrauhasta ja sen myötä myös opettajien väsyminen on yleistynyt.

Mitä arvostetusta työstä maksetaan
Työtä tehdään sen mielekkyyden vuoksi, sosiaalisten kontaktien vuoksi ja päivän rytmittämiseksi työhön ja vapaa-aikaan, mutta perussyy työnteolle on kuitenkin oman ja perheen elannon ansaitseminen. Sanat "ansaita" ja "ansiot" viittaavat siihen, että työstä maksetaan (jotenkin oikeudenmukaisesti) sen mukaan, mitä sen tekijä ansaitsee.  Usein arvostetusta ammatissa maksetaan myös hyvää palkkaa, mutta tämä yhteys ei ole suoraviivainen: esim. henkilökohtaiset avustajat ja omaishoitajat sijoittuvat kymmenen arvostetuimman ammatin joukkoon em. kyselyssä, mutta palkkatasoltaan nämä ovat pikemminkin listan häntäpäässä. Kätilöt ja lastentarhanopettajat ovat vaatineet enemmän arvostusta palkan muodossa, ja yleinen mielipide onkin taipuvainen pitämään vaatimusta oikeutettuna juuri työn tärkeyden vuoksi.

Kenen palkasta olisi varaa tinkiä
Olemme nopeasti heikoilla jäillä, jos kysymme toisin päin: kenelle ei oltaisi valmiita maksamaan hyvää palkkaa, kuka ei ansaitsisi palkkaansa. Esimerkiksi kansanedustajat saavat nopeasti mainintoja, jos kysyy työelämän turhakkeita sosiaalisessa mediassa. Kuitenkin kansanedustajat päättävät laeista, joita me kaikki joudumme noudattamaan. Olisiko parempi, jos lainsäädäntätyö lopetettaisiin tänä päivänä, ja kaikki lait jäädytettäisiin sellaisiksi kuin ne nyt ovat? Yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia, ja lakien täytyy seurata näitä muutoksia. Lakien täytyy myös jossain määrin seurata yleistä oikeustajua, jotta lait nauttisivat tarvittavaa kunnioitusta. Siksi on rohkeaa väittää, ettei kansanedustaja olisi työstään maksettavaa palkkiota ansainnut. Jos palkkio taas olisi tasoltaan huomattavasti alhaisempi kuin nykyään, arvellaan lahjonnan tulevan todennäköisemmäksi ja lahjakkaiden henkilöiden hakeutuvan paremmin palkattuihin tehtäviin.

Tarvitaanko kulttuurialan tekijöitäkin - entä urheilun ja viihteen ammattilaisia?
Suomen Kuvalehden ja Taloustutkimuksen ammattien arvostus -listalla kulttuurialan tekijät, kuten kuoronjohtajat, tanssijat, näyttelijät ja kirjailijat olivat pudonneet listalla rankasti. Tämän tyyppisissä ammateissa ansiot vaihtelevat: on pätkätöitä, täytyy hankkia muita tulonlähteitä, ja silloinkin, kun palkkatöitä omalla alalla on, palkka ei välttämättä ole kovin suuri. Moni toimii itsensä työllistäjänä ja yrittäjänä.
Viimeksi konsertissa mietinkin mielessäni kuinka monta ihmistä paraikaa on töissä esiintymislavalla minua ja muuta yleisöä viihdyttämässä. Heitä oli monta kymmentä. Jokainen heistä oli käyttänyt vuosia oman ammattitaitonsa hiomiseen, kilpaillut paikasta hyvässä orkesterissa ja piti huolta ammattitaitonsa säilymisestä. Yleisön saama elämys oli tämän pitkän työrupeaman lopputulos; orkesteri ei ole töissä vain kunkin konsertin ajan. Yleisö arvottaa heidän ammattiaan sillä summalla, minkä he ovat valmiita maksamaan esityksestä, minkä lisäksi yhteiskunta tukee kulttuurialaa ja voi maksaa ison osan todellisista kustannuksista.
Jos osa kulttuurialan ja taiteen tekijöistä onkin palkan perusteella alakynnessä, osa urheilijoista ja viihteen suurista nimistä nauttii sitäkin mahtipontisemmista tuloista. On vaikeaa järkisyin perustella, että jalkapallon pelaajan tai formulakuljettajan ansiot ovat kymmeniä tai jopa satoja miljoonia vuodessa.

Eniten arvostan tämän ammatin tekijöitä
Ketä sitten itse eniten ammatillisesti arvostan? Ihan mahdotonta sanoa. Ketä hyvänsä, joka pistää sydämensä ja osaamisensa likoon, ja tekee parhaansa! Jos kättäni väännettäisiin kunnes olen oikeasti jonkun ammatin ilmoittanut, valintani olisi eettinen ruoan tuottaja: maanviljelijä, puutarhuri tai lihakarjan kasvattaja, joka tekee sen ympäristöä (ja tuotantoeläimiä) kunnioittaen. Koska syöminen on perustarpeista tärkeimpiä.
- Satu -

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti