keskiviikko 5. huhtikuuta 2017

TE-palvelut työnhaun tukena - TE-toimiston asiantuntijan tarjoama apu


Miten asiakkuus alkaa TE-palveluissa?

TE-toimiston asiantuntija on asiakkaan taustatuki työnhaussa. Pääsääntöisesti työnhakijaksi ilmoittaudutaan verkossa ja työnhaun voimassaolo on edellytys työttömyysturvan saamiselle. Jos nettiä ei ole käytettävissä, niin TE-puhelinpalveluihin soittamalla voi pyytää ohjeet asioimiskäyntiin: missä ja milloin kannattaa lähteä käymään paikan päällä virkailijoita tavoittelemassa. Toki asiakkaana voi olla kokopäivätyössä olevakin, silloin kannattaa ilmoittaa suoraan että ei hae työttömyysetuutta.

Työnhaun aloituksen jälkeen pääsee suunnittelemaan työnhakua TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Meidän virkamiehemme ovat kokeneita, moniin elämäntilanteisiin tottuneita ja keskustelut sivuavat niin asiakkaan työhistoriaa, elämäntilannetta kuin työmarkkinatilannetta. Näissä asioissa TE-toimiston asiantuntija selvittää yhdessä asiakkaan kanssa jatkopolkuja, jakaa tietoa ja ohjeitakin sekä tarvittaessa ohjaa muiden toimijoiden palveluiden piiriin.

Minkälaisin keinoin edistetään asiakkaiden työhön pääsyä?

TE-palveluissa työn löytyminen on keskiössä ja TE-toimiston perustehtävä on työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen saattamalla työntekijöitä ja työnantajia työsuhteeseen. Lisäksi TE-palveluissa yritetään neuvoa, tukea ja auttaa, jos joku haluaa ryhtyä palkansaajasta yrittäjäksi tai päinvastoin. Joillekin tie työelämään käy koulutuksen kautta, joten TE-toimisto voi auttaa myös siinä.

Internetin keskustelupalstoilla puhututtaa toisinaan TE-toimiston asiakkailleen antamat karenssit, työtarjoukset, suosittelut kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun. TE-toimiston ensisijainen tai työntekijälle mukavin tehtävä ei ole antaa karensseja. Karenssien sijaan TE-toimiston asiantuntijat toivovat keskustelussa tulevan esiin myös muut seikat kuten palkkatuki. Palkkatuki madaltaa työnantajan kynnystä palkata työnhakija työsuhteeseen, koska TE-toimisto maksaa osan työntekijän palkasta määrätyn ajan. Vaikka palkkatuki on kustannus, se lisää työpaikkoja ja mahdollistaa työllistymisen, toivottavasti pidemmäksi aikaa. Työkokeilua usein arvostellaan, että se ei auta työntekijää työllistymään. On hyvä tietää, että lähtökohtaisesti työkokeilua voidaan miettiä vaihtoehdoksi vain silloin, kun asiakkaalla on tarve selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai kun asiakas on palaamassa työelämään oltuaan poissa sieltä pidemmän ajan. Uusi kuukauden pituinen rekrytointikokeilu on sen sijaan keino päästä näyttämään työnantajalle osaamistaan ja työllistymään. Kuntouttavaa työtoimintaa puolestaan voidaan miettiä silloin, jos asiakas ei työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi pysty osallistumaan työvoimapalveluihin tai työhön. Huomionarvoista on myös se, että kuntouttava työtoiminta ei ole julkinen työvoimapalvelu vaan kuuluu kuntien järjestämisvastuulle. Tilastonsiivoustyökaluina näitä palveluja ei käytetä, vaikka sekin on toki yksi näkökulma tarkastella asiaa.

Mitä sitten kuntouttava työtoiminta on? Joskus iän ja sairauksien tuomien muutosten keskellä työkyky voi muuttua epäselväksi jos on ollut pidempään työttömänä. Täysi työpäivä vaativissa töissä voi olla liian suuri tavoite, joten turvallisempaa on sopia pienempi, saavutettavissa oleva tavoite, joka voi olla juuri kuntouttava työtoiminta. Toimintaa säätelee laki kuntouttavasta työtoiminnasta.  Sopimus laaditaan yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa tarkoituksena tukea asiakasta työelämään pääsyssä, silloin kun tämä ei ole itse löytänyt siihen sopivaa reittiä ja on jo pitkään ollut poissa työmarkkinoilta.

Lopuksi
Tämän tekstin puitteissa ei ole mahdollista esitellä kaikkia TE-toimiston palveluita tai TE-toimiston asiantuntijan työtä yksityiskohtaisesti. Eikä se ehkä olisi mielekästäkään. Johtuen ainakin osittain poliittisen ohjauksen roolista tehtäväkentässä toimintaa määräävä lainsäädäntö muuttuu vuosittain ja samalla saattaa muuttua käytössä olevan palvelutarjottimen sisältö. Ajantasaisimmat tiedot palveluista löytyvät TE-palvelut.fi –sivuilta. Palvelut käydään läpi myös aina kun TE-toimiston asiantuntija ja asiakas ovat yhteydessä toisiinsa esim. puhelimitse tai kasvokkain. Tämän kirjoituksen pääasiallinen viesti lukijalle on, että TE-toimiston asiantuntijan tärkein tehtävä on pyrkiä auttamaan sinua ja etsimään kanssasi vaihtoehtoisia tapoja päästä työelämään tai koulutukseen.

Heli & Marianna

(kirjoitus pohjautuu TE-toimiston asiantuntijoiden ajatuksiin työnsä sisällöstä)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti