keskiviikko 6. heinäkuuta 2016

Valinnan vapaus ja vaikeus

Lukioissa on käynnistymässä kokeiluja, joissa laajennetaan suuresti oppilaiden valinnan vapauksia. Saa entistä enemmän opiskella vain niitä aineita, mitä haluaa. Se motivoi ja innostaa. Hyvällä mielellä ja kiinnostuneena oppii paremmin. Arvosanat nousevat. On helppo valita tuttua ja turvallista, sellaista, missä tietää olevansa hyvä. Moni ei edes tutustu haastavalta tuntuviin, vieraampiin asioihin ja tekemisiin. Silloin jää huomaamatta uusia mahdollisuuksia ja vahvuuksia, joita kehittämällä osaaminen monipuolistuisi. Niinpä osaaminen voi jäädä kapea-alaiseksi.

Valintoja tehdessä olisi tärkeä tietää, missä määrin työelämässä tarvitaan kapea-alaisia täsmäosaajia nyt ja tulevaisuudessa. Entä laaja-alaisia moniosaajia? Luovuus ja innovaatiot syntyvät yllättävistä yhdistelmistä. Kouluja ei käydä vain työelämää varten. Muilla elämänalueilla voivat olla hyödyksi erilaiset tiedot, taidot, näkemykset ja ymmärrys.

Jos on valinnut suppean ainevalikoiman, jatko-opintomahdollisuudet kapeutuvat. Opintojen alkaminen viivästyy, jos joutuu lukion jälkeen opiskelemaan puuttuvia aineita. Silloin moni harmittelee, ettei ottanut lukiossa kursseja, joiden oppimääriin pääsykokeet perustuvat. Aina ei 16-vuotiaana vielä tiedä, mihin opintoihin ja ammattiin lukion jälkeen tähtää. Moni valitsee samaa kuin kaverit.

Myös aikuisena ammattia vaihtaessa voi huomata, ettei pääsekään hakemaan haluamalleen alalle, kun lukioaikana ei tullut opiskeltua vaikkapa kemiaa tai biologiaa. Puuttuvien aineiden opiskelu omatoimisesti tai aikuislukiossa vie aikaa ja siirtää uuden alan opintojen alkamista. Hankaluutta lisää, jos jatko-opintoihin valittaessa edellytetään kyseisistä aineista vielä ylioppilaskirjoitustuloskin.

Valinnan vapaus on hyvä asia niin kauan, kun valinnoista ei seuraa umpikujia tai hidasteita jatko-opintoihin hakeutumista ajatellen. Valinnan vapaus on hyvä asia, kunhan se ei johda liian kapeaan yleissivistykseen ja osaamiseen. Työ on osa elämää ja ammatinvalintaan liittyvät arvot osa elämänarvojen muuttuvaa kokonaisuutta.

Sari

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti