keskiviikko 6. toukokuuta 2015

Turha toistaa samaa ja odottaa muutosta

Helppo sanoa, vaikeampi toteuttaa ja kuitenkin niin totta. Kun yrityksistä huolimatta ei pääse haluamaansa koulutukseen tai työhön, mitä voisi tehdä eri tavalla, että pääsisi. Toisin toimiminen edellyttää, että tunnistaa nykyisen toimintatapansa ja vahvuutensa, löytää vaihtoehtoisia toimintatapoja ja keinoja lisätä vahvuuksia sekä vähentää esteitä. Keinojen löydyttyä tarvitaan niihin panostamista. Muutos ei toteudu itsestään. Panostamiseen tarvitaan aikaa.

Tarvitaan kyllin motivoiva tavoite, että haluaa ja jaksaa panostaa. Peruskoulun oppiaineiden osaamista voi parantaa ja numeroita sekä keskiarvoa korottaa aikuislukiossa. Siellä voi suorittaa lukion puuttuvia oppiaineita tai kerrata niitä ja korottaa arvosanoja. Pääsykoekirjojen ymmärtämistä ja muistamista voi helpottaa opiskelemalla avoimessa yliopistossa mieleisen pääaineen perusteita. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot kertovat motivaatiosta ja toimivat alaan tutustumisena sekä oppimiskokeiluna. Avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella polkuopintoja ja hakea niiden perusteella tutkinto-oikeutta. Vastaavalla tavalla avoimen yliopiston suorituksilla voi hakea erillisvalinnoissa päävalinnan sijasta tai lisäksi. Kun selvittää, mikä esti pääsemisen, on helpompi panostaa esteiden vähentämiseen.

Kun itsensä kehuminen työhakemuksissa tuntuu vaikealta, avuksi voivat olla työnhakuvalmennukset. Tutuilta palautteen pyytäminen ja työnantajilta, asiakkailta ja kouluttajilta saadun palautteen muisteleminen voi myös helpottaa. Liika vaatimattomuus ei työnhaussa auta. Suorat yhteydenotot työnantajiin, vaikka paikkoja ei ole haussakaan, ovat nykyaikaa ja edellyttävät rohkeutta ja itsetuntoa. Oman osaamisen arvostaminen auttaa ja helpottaa kertomista haastatteluissa ja avoimissa hakemuksissa. Sosiaalisessa mediassa työnhakeminen on nykypäivää, vaikka monia ne keinot arveluttavat ja jopa pelottavat. Jotkut työnantajat eivät muualta ehdokkaita etsikään. Esimerkiksi LinkedIn:ssä voi kertoa osaamisesta ja kiinnostuksista ja kasvattaa omaa verkostoa pyytämällä suosittelijoita.

Kun haastattelukutsuja ei monista hakemuksista huolimatta ole tullut, kannattaa selvittää, millä perusteilla paikat täytettiin. Koulutustason nosto nykytutkintoihin auttaa monia karsiutumasta jo paperivalinnassa. Toivetyön ja tavoiteammattien valinta omaa osaamista vastaavalta tasolta on hyödyksi. Esimiestä ei helposti valita assistentiksi eikä perustyön hyvää osaajaa johtajaksi.

Tavoitetta voi myös muuttaa. Lähialan ammateissa ja koulutuksissa on yhteisiä kiinnostavia puolia ja ne edellyttävät samankaltaisia vahvuuksia. Monesti on helpompi päästä alan perustutkintoon kuin korkeakouluopintoihin. Valintaperusteet ovat usein erilaisia samalla alalla jatko-opintoihin hakiessa kuin ilman alan koulutusta ja kokemusta hakiessa.

Esteet estävät ja saavat luopumaan. Toiveet ja mahdollisuudet motivoivat ja saavat onnistumaan.

Sari

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti