keskiviikko 11. maaliskuuta 2015

Mitä eroa on ravitsemusterapeutilla, ravintoterapeutilla ja ravintovalmentajalla?

Joidenkin alojen ammattinimikkeistö on epäselvä. Ammattinimikkeestä käy ilmi työkenttä, esimerkiksi ravinto, mutta taustalla oleva koulutus, lähestymistapa ja työtehtävät eivät välttämättä vielä selviä.

Ravitsemus ja ylipäänsä ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi on ollut pitkään pinnalla niin yksityisten henkilöiden blogeissa kuin valtakunnallisissa viestimissä. Omaan terveyteen halutaan panostaa. Stressi pyritään minimoimaan, liikunnan määrä maksimoimaan ja ravitsemus optimoimaan. Ravitsemuksen osalta on saatavissa monipuolisesti tietoa erilaisista ruokavaliosta. Karppaus eli hiilihydraattien rajoittaminen, paleo eli kivikautinen ruokavalio ja raakaruoka ovat joitakin paljon mediahuomiota saaneita ravitsemuksen suuntauksia. Jos työskentely ravitsemuksen parissa kiinnostaa, kannattaa perehtyä tarjolla oleviin koulutuksiin huolella.

Ravitsemusterapeutiksi voi valmistua ainoastaan Itä-Suomen yliopistosta, Kuopiosta, ja ravitsemusterapeutti-nimikkeen käyttöön haetaan lupa Valviralta. Ravitsemusterapeutti mm. antaa ravitsemusneuvontaa sekä suunnittelee yksilöllisiä ruokavalioita ja ravitsemushoitoja. Työhön voi kuulua myös ravitsemuksen asiantuntijana toimimista ruokahuollossa sekä ravitsemuksesta tiedottamista. Ravitsemusterapeutteja työskentelee esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, kuntoutuslaitoksissa sekä yrittäjinä. Tarkemmin ravitsemusterapeutin työstä voit lukea Ammattinetistä.

Toinen suuntautumisvaihtoehto ravitsemustieteen maisterivaiheen opinnoissa on elintarvikebiotekniikka, jossa painotetaan elintarvikemikrobiologian, elintarvikeanalytiikan ja elintarvikeprosessien hallintaa. Työkenttänä on elintarvikkeiden tuotekehitys sekä turvallisuuden valvonta. Sekä ravitsemusterapian että elintarvikebiotekniikan maisterivaiheen opinnoista valmistutaan terveystieteiden maisteriksi (TtM).

Ravitsemustieteitä voi Kuopion lisäksi opiskella myös Helsingin yliopistossa. Helsingistä ravitsemustieteen maisterivaiheen opinnoista valmistutaan elintarviketieteiden maisteriksi (ETM). Työkenttänä ovat erilaiset asiantuntijatehtävät tutkimuslaitoksissa, järjestöissä sekä elintarvike- ja lääketeollisuudessa, myös ruokapalvelualan johtotehtävissä.

Ravitsemukseen liittyvää koulutusta on tarjolla myös yksityisen tahon järjestämänä. Näissä koulutuksissa pääsuuntaus on ihmisen hyvinvoinnin lisäämisessä ravitsemuksen avulla. Erityisalueina voidaan käsitellä esimerkiksi aktiivikuntoilijan ruokavaliota, paranemisen tukemista tai sairauksien ennaltaehkäisyä ravitsemusta hyödyntämällä. Koulutukset ja kurssit on tarkoitettu oman ammattitaidon lisäämiseksi tai oman hyvinvoinnin tukemiseksi. Osa koulutuksista tähtää yrittäjänä toimimiseen.

Yksityisistä koulutuksista osa on tavaramerkittyjä ja tavaramerkin käyttöoikeutta voi hakea koulutuksen suoritettuaan. Opinnot ovat maksullisia. Koulutusten painopisteet ja taustateoriat tai -ajatukset vaihtelevat, mutta yleensä ne korostavat yksilöllisyyttä. Osaan koulutuksista vaaditaan aiempaa terveysalan koulutusta tai opintoja. Yksityisiä ravitsemusalan koulutuksia voi hakea mm. nimikkeillä ravintoterapeutti, ravintovalmentaja ja ravintoasiantuntija. Itselleen apua hakiessaan on hyvä huomioida, että pohjakoulutuksesta riippumatta kuka hyvänsä voi esittäytyä ravintoasiantuntijaksi.

Hannele

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti