keskiviikko 18. helmikuuta 2015

Musiikin alan ammattilaisen haastattelu (Katri, 32-v.)

      
1.       Mikä on ammattinimikkeesi?

Pop/jazz-laulunopettaja, freelancer muusikko, äänen sekatyöläinen

      2.       Mitä työhösi kuuluu?

Opetan laulua kansalaisopistolla sekä ryhmissä että yksilötunneilla. Teen keikkoja eri kokoonpanoissa, minulla on 5 eri bändiä joissa laulan, joissakin soitan myös koskettimia. Pidän myös musiikkituokioita vanhuksille hoivakodeissa ja palvelutaloissa sekä luen äänikirjoja eräässä yrityksessä. Sävellän ja sanoitan itse myös jonkin verran. Lisäksi työhön kuuluvat bänditreenit, omaa treenausta ja oppituntien valmistelua sekä keikkojen buukkausta. Joskus kesäaikoina olen toiminut myös sihteerin sijaisena, kun opetustunteja on silloin vähemmän.


3.       Miten päädyit tekemään työksesi musiikkia? Oliko ammatinvalinta selvä?

Olen harrastanut musiikkia pienestä pitäen. Aloitin 5-vuotiaana pianotunneilla, olen ollut musiikkiluokalla ja musiikkilukiossa. Laulutunnit aloitin 14-vuotiaana ja olen ollut myös bändikoulussa ja kuorossa. Ammatinvalinta ei kuitenkaan ollut ihan selvä, myös taide- ja teatterialaa ja muutamia muita aloja harkitsin, mutta musiikin ammatinvalinta oli kuitenkin luonteva.

4.       Missä olet opiskellut?

Olen opiskellut pop/jazz-musiikkipedagogiksi ammattikorkeakoulussa, joka tähtää aikuisten laulunopetukseen. Ennen tätä olin vuoden pop/jazz-konservatoriolla opiskelemassa laulua, sieltä olisi voinut valmistua lähinnä muusikoksi. Harkitsin myös musiikkikasvatuksen opintoja Sibelius-akatemiassa, joka olisi tähdännyt musiikinopettajan ammattiin muun muassa peruskouluissa ja lukioissa.

5.       Miten valitsit juuri laulunopettajaksi opiskelun etkä esimerkiksi selkeästi muusikon koulutusta?

Pelkästään muusikkona on haasteellista työllistyä, aika harva onnistuu sellaisessa. Eli valitsin opettajan työn työllistymisen vuoksi, toki myös pidän siitä.

6.       Oliko kouluun pääseminen vaikeaa? Mitä pääsykokeet vaativat hakijalta? Voiko musiikin ammattilaiseksi päästä opiskelemaan ilman harrastuneisuutta ja minkä ikäisenä tahansa?

Itse pääsin sisään ensimmäisellä kerralla, eivätkä pääsykokeet tuntuneet minusta vaikeilta. Pääsykoetta ennen piti lähettää äänitteellä omaa laulua, itse kokeessa oli laulukoe ja teoriaosuus. Ilman musiikillista lahjakkuutta ja musiikin vahvaa harrastusta voi kouluun olla vaikea päästä. Opiskelutoverini ovat lähes poikkeuksetta harrastaneet musiikkia jo kauan. Myöhemmälläkin iällä voi päästä opiskelemaan, mutta silloinkin lahjakkuus ratkaisee ja musiikin harrastuksen on tärkeä olla hyvin vahvana koko iän mukana. Joskus aikuiset lauluoppilaani haaveilevat musiikin alan ammatista. Jos arvioin oppilaan odotukset ammatista, omista lahjoista ja alalle soveltuvuudesta epärealistisiksi, joudun joskus sanomaan, ettei ole ihan realistista päästä ammattilaiseksi asti eikä hakeminen välttämättä kannata.

7.       Työskenteletkö palkansaajana, yrittäjänä vai toiminimellä?

Työskentelen palkansaajana, minulla on useita eri työnantajia. Esimerkiksi keikkapalkkiot laskutan palkkiopalvelun kautta, jonka kautta huolehditaan kaikki laskut ja verot. Moni muusikko tekee töitä myös toiminimellä.

8.       Kuvaile tyypillistä työviikkoasi.

Päivät ja viikot vaihtelevat hyvin paljon esimerkiksi tuntimäärältään. Arkipäiviin voi kuulua esimerkiksi kolmen tunnin bänditreenit ja muutama yksityisoppilas. Kahtena iltana viikossa on ryhmälaulutunnit, jotka vievät kolme tuntia illassa. Kerran tai kaksi viikossa pidän musiikkituokioita vanhuksille hoivakodeissa/palvelutaloissa, tunnin kerrallaan. Perjantai-iltaisin yksityisoppilaita ei yleensä ole. Silloin voi olla bänditreenejä, omaa treenausta, keikka tai sitten ihan vapaailta. Keikkoja on enemmän viikonloppuisin, mutta niitä voi olla myös arkena. Joka viikko keikkoja ei tietenkään ole ja viikkoon voi mahtua useitakin kokonaisia vapaapäiviä. Äänikirjoja käyn lukemassa joinakin viikkoina 4 tuntia kerrallaan, joskus useammankin kerran samalla viikolla.

9.       Mitä hyviä ja huonoja puolia työssäsi on?

Hyviä puolia on ainakin se, että saa toimia rakastamansa asian parissa, toteuttaa itseään, tehdä luovaa työtä ja ohjata muita sen pariin. Saa tavata ihmisiä ja antaa ihmisille elämyksiä omalla musiikilla. Huonoja puolia ovat taloudellinen epävarmuus, vaihtuvat työajat, joita ei voi ennustaa, ilta- ja yötyö. Myös palkallisten lomien puute on ikävää. Eli jos haluaa ottaa lomaa, tarkoittaa se ajanjaksoa ilman tuloja.

10.   Millainen on muusikoiden työtilanne? Onko töitä riittänyt?

Viime vuosina tilanne on ollut keikkojen suhteen huonompi, esimerkiksi firmat eivät heikentyneessä taloustilanteessa buukkaa niin paljon keikkoja. Laulunopettajia on myös koulutettu suhteellisen paljon suhteessa työpaikkojen määrään. Itse olen onneksi saanut jo monta vuotta opettaa samassa kansalaisopistossa tietyt kurssit, mutta kokopäivätyötähän se ei ole. Kurssien onnistuminen on kiinni myös ilmoittautuneiden määrästä; esimerkiksi tänä keväänä yksi kurssi kansalaisopistolla ei toteutunut vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi, mikä vaikutti tietysti palkkaani. Lyhyitä pätkiä olen ollut työttömänä.

11.   Mitä ammatti vaatii, mitä alalle haluavan olisi hyvä huomioida? Millainen persoona sopii töihin musiikin alalle?

Ala vaatii uskoa itseensä, lannistumattomuutta, kykyä kestää arvostelun kohteena olemista; keikkailu ja laulaminen vaativat myös hyvää kuntoa ja äänen huoltoa. Alalle halutessa on hyvä huomioida vaihtelevat työajat ja tulojen epävarmuus. Työ vaatii siis myös epävarmuuden sietokykyä. Sosiaaliset taidot ja ryhmätyötaidot ovat opettajana ja bändityössä erityisen tärkeitä! Eri kokoonpanoissa on tärkeä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja bändien kerrotaankin usein vähän vitsikkäästi hajoavan musiikillisten erimielisyyksien takia, vaikka monesti kyse on henkilökemioista ja niiden yhteentörmäyksistä.

12.   Oletko joutunut luopumaan jostain ammattisi takia?

En oikeastaan, saan ammatissani toteuttaa itseäni. Läheisten kanssa menojen yhteensovittaminen voi olla toki iltatyöstä johtuen vaikeaa ja loma-aikojakaan ei oikein tiedä etukäteen. Joskus vain pitää varata jokin lomareissu ja sitten jäävät potentiaaliset siihen ajankohtaan tarjotut keikat tekemättä ja tulot saamatta.

13.   Onko musiikin ammattilaisuus vaikuttanut musiikista nauttimiseen/harrastamiseen? Musisoitko myös työpäivän jälkeen?

Minulla kesti monta vuotta ennen kuin edes osasin kutsua itseäni musiikin alan ammattilaiseksi. Nyt koen olevani ammattilainen, koska saan toimeentuloni sen kautta. Musiikin ammattilaisena on joskus tehtävä keikkoja, jotka eivät ole täysin omaan mieleen. Musisoin kyllä myös vapaa-ajalla, kuuntelen musiikkia ja saatan käydä live-keikoilla. Välillä vapaa-ajalla keikoilla käydessä tai musiikkia kuunnellessa iskee päälle ”rock-poliisi” jolloin en voi olla arvioimatta laulu/soittotaitoa ammattilaisen silmin.

14.   Onko sinulla uratavoitteita? Millaisia?

Toivon että voin edelleen jatkaa laulunopettamista. Toivoisin että tulisin jatkossakin toimeen opettamisella ja keikkapalkkioilla. Toivoisin myös tulevaisuudessa voivani enemmän päättää millaisilla keikoilla esiinnyn ja toivon myös voivani tehdä enemmän omaa musiikkia ja päästä esittämään sitä.

 

Musiikin alan ammattilaista haastatteli Johanna

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti