keskiviikko 11. helmikuuta 2015

Ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologipalvelua puhelimella

Millaista puhelinohjaus on
Puhelin on kaikille tuttu ja helppo käyttää. Se on aina mukana. Puhelimessa on helppo jutella. Kun ei nähdä, on helpompi puhua vaikeistakin asioista. Puhelimessa mennään suoraan asiaan. Ääni kertoo muutakin kuin sanotut asiat. Mieliala, asennoituminen ja tunteet kuuluvat puheessa. Herää vaikutelmia ja oletuksia, joita voi ottaa puheeksi. On luonnollista kysyä asioista ja täydentää asioita, joita ei voi nähdä. Vahva ja vuorovaikutusta joskus häiritsevä ensivaikutelma jää syntymättä kummallakin osapuolella. Asiakas on kotikentällään. Ei tarvitse lähteä mihinkään palvelua saadakseen. Aikaa ja rahaa säästyy. Vaivatonta.

Ohjauskeskustelut, itsearviointi- ja urasuunnittelutehtävät ovat samankaltaisia puhelinohjauksessa ja kasvokkain tavatessa. Luethan halutessasi aiemman jutun, jossa kuvataan, mitä ammatinvalintapsykologilla tapahtuu. 

Kenelle puhelinohjaus sopii

Puhelinohjaus sopii hyvin ammatinvalinnassa ja urasuunnittelussa ohjausta tarvitseville henkilöille, joilla on pitkä matka paikan päälle TE-toimistoon. Lastenhoito, työajat ja opiskeluaikataulut voivat haitata virka-aikana paikan päälle ehtimistä. Puhelinohjausajan voi varata vaikka lasten päiväunten ajaksi, lounastauolle tai työpäivän alkuun tai loppuun. Puhelimeen voi olla helpompi tarttua silloinkin, kun mieli on maassa, julkisiin paikkoihin meno pelottaa tai kivut haittaavat liikkumista.

Kaikki eivät koe puhelinohjausta itselleen luontevaksi. Voi olla vaikea sanoa, mitä ajattelee ja tuntee. Itseltään voi kysyä, haluaako puhelinohjausta vai ei. Suomea vieraana kielenä puhuvan kielitaito ei aina riitä, kun eleet ja ilmeet jäävät näkemättä. Välillä tarvitaan paikallistuntemusta, jota valtakunnallisessa puhelinpalvelussa ei ole yhtä paljon kuin oman alueen palveluissa.

Työlinjan uraohjauksen psykologipuhelinpalvelua ovat käyttäneet monenlaiset ihmiset erilaisissa tilanteissaan: Ensimmäistä ammattia valitsevista nuorista kuusikymppisiin, jotka haluaisivat varmistaa töiden jatkumisen vielä useiksi vuosiksi. Yrityksen aloittamista suunnittelevista yritystoiminnan lopettamista harkitseviin. Ammattikouluttamattomista tohtorin tutkinnon suorittaneisiin. Apulaisista johtajiin. Työssä olevia, työttömiä, koulutuksessa, perhevapailla, sairauslomilla ja eläkkeillä olevia ammatin ja uran valintoja pohtivia henkilöitä.

Miten palvelua saa

Työlinjan uraohjauksesta voi varata ajan ammatinvalinnan ja urasuunnittelun puhelinohjaukseen, jossa psykologi soittaa sovittuna aikana. Uraohjaukseen voi soittaa ilman ajanvarausta maanantaisin ja torstaisin kello 12-16. Joku psykologeista vastaa soittoon ja ensimmäinen ohjauskeskustelu käydään saman tien. Kummassakin palvelumuodossa on mahdollista sopia tarvittaessa jatkoaikoja.

Kasvokkain ohjaukseen ja oman alueen palveluihin varataan aika omasta TE-toimistosta.

Sari

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti