keskiviikko 11. joulukuuta 2013

Miten valita ammatti ja koulutus, jos mikään ei kiinnosta?

Kiviseltä tieltä selkeämmille vesille
Ammatinvalinta on vaikeaa, jos mikään ala tai koulutus ei tunnu kiinnostavan. Joku on saanut tarpeekseen koulusta ja ajattelee, ettei mene enää koskaan koulunpenkille. Toisella on ollut pettymyksiä ja epäonnistumisen kokemuksia, joiden pelkää toistuvan uusissa opinnoissa ja työpaikoilla. Kolmannella on haastava elämäntilanne, sairaus tai masennus, mikä vie voimat ja haittaa tulevaisuuden suunnittelua ja suunnitelmien toteuttamista.

Oman tilanteen jäsentäminen, tunteiden ja ajatusten kuunteleminen ja mahdollisuuksien etsiminen tältä pohjalta voi auttaa löytämään riittävän kiinnostavia vaihtoehtoja. Kokemuksista keskustelu läheisten ja tarvittaessa ammattilaisten kanssa usein helpottaa ja auttaa omien vahvuuksien tunnistamisessa, esteiden vähentämisessä ja kiinnostusten heräämisessä. Yksin ei tarvitse jäädä kiertämään samojen ajatusten kehää.

Joskus tarvitaan aikalisää ja elämän mielekkyyden ja sisältöjen hakemista muilta elämänalueilta - vapaa-ajasta, harrastuksista ja ihmissuhteista. Kun ajankohtaiset muut haasteet helpottavat ja mieliala kohoaa, työnkin suhteen löytää helpommin vaihtoehtoja.


Miten vaihtaa ammattia, jos vain haluaa pois nykyisestä?

Ammatinvaihtaminenkin on vaikeaa, jos mikään ei tunnu kiinnostavalta. On vain tunne, että nykyistä työtä tai ammattia ei voi jatkaa. Silloin voi miettiä, mitkä työn epäkohdat tai ammatin huonot puolet saavat haluamaan pois. Millä tavalla erilaista uuden työn toivoisi olevan? On hyvä miettiä myös, löytyisikö nykytyöstä ja ammatista silti joitakin hyviäkin puolia, vaikka pieniäkin, joita toivoisi olevan uudessakin ammatissa. Niiden suunnasta voi etsiä ja usein löytääkin uusia vaihtoehtoja. Kannattaa myös muistella, millaisia toiveita, haaveita, ehkä unelmiakin joskus aiemmin oli. Olisiko nyt niiden vuoro, löytyisikö niiden suunnasta toteuttamiskelpoisia ratkaisuja?

Joskus työpaikan vaihtokin riittää. Työnkuvat vaihtelevat suuresti samankin alan eri työtehtävissä. Myös työyhteisöt eroavat toisistaan kooltaan, toimintatavoiltaan ja ilmapiiriltään.


Epäkohtien muuttaminen


Epäkohtia saattaa saada korjattuakin, kun ensin rauhoittuu, saa etäisyyttä kokemuksiin ja pystyy harkitsemaan, mitä muutoksia tarvittaisiin, että voisi jatkaa nykytyössä. Koettuihin pettymyksiinkin on mahdollista löytää uusia näkökulmia, suhtautumistapoja ja ratkaisumahdollisuuksia.

Työstä voi irrottautua vaikkapa vuorotteluvapaan tai tarvittaessa sairausloman avulla. Joskus riittää, että keskustelee asioista, kokemuksista ja muutosmahdollisuuksista ulkopuolisen kanssa esimerkiksi työterveyshuollossa tai vaikkapa uraohjauksessa.

Kun tietää, millaisia muutoksia tarvitaan ja kuinka ne olisivat toteutettavissa, on helpompi puhua niistä työpaikalla ja perustella ehdotukset rauhallisesti ja rakentavasti. Silloin ne todennäköisemmin myös toteutuvatkin.

Sari  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti