keskiviikko 3. kesäkuuta 2015

Miten työ- ja vapaa-ajan roolisi eroavat toisistaan – vai eroavatko ne?

Jokaisessa työssä on oma työroolinsa ja ammatti-identiteettinsä. Joissakin ammateissa työrooli eroaa melko paljonkin vapaa-ajan roolista, toisissa töitä tehdään ikään kuin vapaa-ajan jatkeena eikä työtä ja vapaa-aikaa eroteta niin voimakkaasti toisistaan.

Jo ammattia valitessaan tai vaihtaessaan moni miettii sopisiko tietyn ammatin porukkaan tai mielikuvaan siitä. Esimerkiksi kuulee naisten miettivän voiko lähteä vaikkapa autonasentajaksi, jos joutuu olemaan miesvaltaisessa työyhteisössä ja ammatin edustajalle on tietynlaiset odotukset. Tietyn ammatin työtä tehdessä muokkautuu ja mukautuu ammatin vaatimaan rooliin. Jo opiskeluaikana voi muodostua tietynlainen puhetapa tai käyttäytyminen mikä muokkautuu lisää työtä tehdessä työtovereidenkin vaikutuksesta. Osa tästä rooliutumisesta tapahtuu huomaamatta. Saman ammatin sisälläkin voivat eri työpaikat erota toisistaan, millaista roolia odotetaan tai mikä nähdään sopivana käytöksenä työssä. Tärkeää olisi kuitenkin pystyä työroolista huolimatta olemaan mahdollisimman paljon oma itsensä työroolin asettamissa rajoissa.

Jos oma työrooli tai ammatti-identiteetti on kovin kaukana omasta vapaa-ajan identiteetistä ja persoonasta, voi työstä tulla pidemmän päälle liian kuormittavaa. Näin käy esimerkiksi silloin jos ei koe kuuluvansa ammattilaisten porukkaan tai työ ei vastaa omia arvoja ja joutuu toimimaan työssä omien arvojensa vastaisesti. Usein tällaisissa tapauksissa monet miettivätkin ammatin tai ainakin työpaikan vaihtoa. Jos ammattirooli ja vapaa-ajan rooli ovat liian kaukana toisistaan, voi työpäivän jälkeen mennä paljon psyykkistä energiaa roolin vaihdokseen ja palautuminen työstä käy hitaasti. Monella voi olla työuran alkuvaiheessa uudessa ammatissa tai työpaikassa voimakkaammin työrooli, kun oma ammatti-identiteetti on vasta muotoutumassa, joka myöhemmin mukautuu lähemmäs omaa itseä ja omaa vapaa-ajan identiteettiä. Voi olla että myös oma itse ja vapaa-ajan identiteetti muuttuvat ajan kuluessa työn vaikutuksesta.

Työ ja ammatti määrittävät yhteiskunnassamme ihmistä melko paljon. Sen vuoksi työrooli ja ammatti-identiteetti ovat tärkeitä osia omaa itseä. Työroolin on siis tarkoitus helpottaa työn tekemistä ja työstä irrottautumista, kunhan kuitenkin rohkenee olla tarpeeksi oma itsensä työssäkin.

Johanna

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti